Politikk

Blå og rød by skryter av seg selv

De rødgrønne i Trondheim synes eldreomsorgen skinner – men for lånte penger. I Oslo skryter Høyre av en skole – hvor forskjellene er store.

Byrårsleder Stian Berger Røsland (H) mener Oslo-skolen er blitt et nasjonalt fenomen og er noe å være stolt av. Aps ordfører i Trondheim Rita Ottervik er mest stolt av sin innsats for Trondheims eldre.

  • Berit Strøyer Aalborg

De er begge utstillingsvinduer. Men for hvert sitt parti. I 14 år har Høyre styrt Oslo. Ap har sittet med makten i Trondheim i åtte år. De vil begge fortsette.

Aftenposten har bedt byrådsleder i Oslo Stian Berger Røsland og ordfører i Trondheim Rita Ottervik om selv å fortelle hva de er mest og minst fornøyd med etter flere år ved makten. Begge har lange skrytelister, men ingen av dem har klare svar på hva de ikke har fått til.

Oslo-skolen

Øverst på Høyres skryteliste i Oslo står skole.

Berger Røsland tar Aftenposten med til Ruseløkka skole, sentralt i Oslo.

– Jeg er stolt av at vi har fått Oslo-skolen til å bli et nasjonalt begrep. Resultatene viser at man kan stole på Høyre. Vi klarer å løfte alle elever. De som er blitt løftet mest er elevene som har slitt mest. Vi gir også bedre tilbud til de aller flinkeste. At vi får dette til skyldes systematisk arbeid, kartlegging og testing i mange år, og et godt samarbeid med lærere, rektorer og foreldre, sier Røsland.

Løfter lønn

Byrådslederen sier at Oslo har økt lønningene på skoler som har slitt med resultatene, for å tiltrekke seg gode lærere. Dessuten har disse skolene fått flere timer pr. elev.

– Elever som går på skoler som faglig sett har et vanskeligere utgangspunkt, får økt timetall som tilsvarer et år ekstra undervisning i løpet av grunnskoleløpet. Disse midlene går særlig til norsk og matte, sier Røsland.

Han er stolt over at Oslo gir muligheter til de sterke elevene.

– Frem til nå har det vært ukontroversielt å satse ekstra på talentene innenfor ballett og musikk. Nå gjør vi det samme i akademiske fag, sier han.

Rita Ottervik trekker frem den rødgrønne satsingen på eldre og sykehjem øverst på sin skryteliste.

Hun ønsker å vise frem et av Trondheims dagsenter, der det spilles musikk og serveres vafler på tirsdager.

– Jeg er aller mest stolt av at vi når målet om full sykehjemsdekning 1. oktober. Når du helsemessig har krav på sykehjem skal du ikke vente mer enn seks uker. Nå har vi innført at hvis du er akutt syk, skal du ha krav på sykehjemsplass i løpet av tre dager, sier Ottervik.

256 nye plasser

Ifølge ordføreren har Trondheim fått 256 nye sykehjemsplasser og 400 nye årsverk i eldreomsorgen siden 2003. Ottervik har også innført gratis trygghetsalarm.

– Til sammenligning har Oslo fått 400 færre sykehjemsplasser, sier hun.

Ap-ordføreren er stolt over at hun har gjort slutt på anbudspolitikken i Trondheim, og tatt tilbake to sykehjem som var lagt ut på anbud til kommersielle aktører.

– Det ble faktisk billigere å drive sykehjemmene kommunal. Vi sparte blant annet på et fordyrende byråkrati mellom kommune og sykehjemsdriver. I Oslo har de fokus på å konkurranseutsette. Vi er mer opptatt av å få flere kompetente ansatte istedenfor å lage et kjøp— og salgssystem, sier Ottervik.

Hun peker på at blant annet kommunale pensjonsordninger gjør stillinger i det offentlige mer attraktive.

- Lånte penger

Høyres ordførerkandidat i Trondheim Yngve Brox mener de rødgrønne skryter av det de har fått til for lånte penger.

– Trondheims gjeld har gått opp fra 5 til 12 milliarder. Det er mange i Trondheim bekymret for. Dette må betales tilbake, så nå kommer oppvasken, sier Brox, som dessuten mener at Ottervik ikke forteller hele sannhetene om Trondheims eldreomsorg.

– Det hun ikke forteller, er at Trondheim er den byen, blant de ti største i Norge som har flest eldre på dobbeltrom. Det er ikke bare snakk om å ha plass nok, eldreomsorg handler også om kvalitet. Det er mye igjen for å få en god eldreomsorg i Trondheim, sier Brox.

- Færre sykehjemsplasser

Oslos byrådslederkandidat Libe Rieber-Mohn er ikke overrasket over at Høyre i Oslo lar være å skryte av eldreomsorgen.

– Fritt valg står på deres skryteliste, men det hjelper lite når det fortsatt er mangel på sykehjemsplasser i Oslo. Det har forsvunnet 300–400 sykehjemsplasser i den tiden Høyre har styrt byen, sier hun.

Hun er også kritisk til Høyres skryt av Oslo-skolen.

– Det er fortsatt store forskjeller mellom øst og vest i byen. Hver femte femteklassing ligger under kritiske nivå for lesing og skriving, sier hun.

Les mer om

  1. Politikk