SV krever Siv Jensen til høring i Kontrollkomiteen

SVs medlem i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Torgeir Knag Fylkesnes, krever høring med finansminister Siv Jensen og tidligere SSB-direktør Christine Meyer.

Finansminister Siv Jensen fastholder at hun måtte gripe inn da SSBs sjef Christine Meyer startet omorganisering tross flere advarsler.

– Etter Siv Jensens svar og Christine Meyers brev, har SV kommet frem til at det må åpnes for høring i SSB-saken. Det er problematisk at finansministeren gir en annen versjon av hva som har skjedd og ikke skjedd enn hva Meyer og andre har gitt, sier Knag Fylkesnes.

- Kontrollkomiteen må finne ut hva som har skjedd i denne saken, og hvorvidt SSBs faglige uavhengighet har blitt utfordret. Om det har skjedd, er det uakseptabelt, mener han.

I august advarte Siv Jensen SSB-sjef Christine Meyer «enda kraftigere» mot omorganiseringen, heter det i svaret fra finansministeren til Kontrollkomiteen. En feilaktig og skjev fremstilling av saken, svarer Meyer.

«Slik situasjonen var, måtte jeg gripe inn», skriver Jensen (Frp) i det 169 sider lange svarbrevet (inkludert vedlegg) som ble sendt til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité onsdag kveld. Nå kan det gå mot høring i komiteen.

Jensen fastholder sin versjon om at Meyer ble advart flere ganger, men at Meyer likevel fortsatte med den kontroversielle omorganiseringen.

«Finansdepartementets bekymringer steg betraktelig da vi i slutten av august ble klar over at ledelsen i SSB var i ferd med å ta omorganiseringen i den retningen vi hadde advart mot. Vi ba da om et eget møte med SSB om saken, hvor vi stilte flere spørsmål og advarte enda kraftigere enn tidligere.

Til tross for dette tok SSB, i slutten av oktober, prosessen over i en implementeringsfase uten å endre hverken retning eller takt. Da ble det helt tydelig for både oss og andre samfunnsaktører hvilken vei dette bar, og mange ga uttrykk for sterk uro og bekymring», skriver Jensen.

Ap: Fått noen, men ikke alle svar

Komiteen var ikke fornøyd med statsrådens forrige svar. Dermed sendte den 13 nye, kritiske spørsmål om striden rundt omorganiseringen av forskningsavdelingen i SSB. Det endte med at administrerende direktør Christine Meyer gikk av.

– Vi får en god del svar, og ikke svar på en del spørsmål også, spesielt knyttet til om Meyer hadde grunn til å tro at hun hadde støtte i omstillingen helt inntil det begynte å koke utpå høsten, sier Kontrollkomiteens leder Dag Terje Andersen (Ap).

Påstand står mot påstand i det mest sentrale spørsmålet: Jensen sier at departementet advarte Meyer minst seks ganger mot å gjennomføre omorganiseringen på en måte som kunne sette produksjonen i fare, og foregripe forslag fra Statistikklovutvalget.

Meyer selv mener hun hadde støtte helt til det ble offentlig bråk rundt tvangsflytting av innvandrerforsker Erling Holmøy i slutten av oktober.

Komiteen ba derfor om innsyn i all kommunikasjon – inkludert SMS-er, telefonsamtaler og uformelle møter.

Striden i Statistisk sentralbyrå (SSB) har fått dramatiske konsekvenser, blant annet at Christine Meyer (med rødt skjerf) gikk av som administrerende direktør.

Meyer: Feilaktig

Men den avgåtte SSB-sjefen gir seg ikke. Onsdag kveld sendte hun en uttalelse til NTB. Der fremholder hun at flere av de siste svarene til finansministeren om SSB-bråket gir en feilaktig og skjev fremstilling av fakta i saken.

Christine Meyer mener at hun ble presset til å si opp sin stilling. Med henvisning til en mye omtalt pressekonferanse som finansminister Siv Jensen (Frp) holdt den 10. november, der spørsmålet om tillit ble tatt opp, skriver Meyer:

– Det er en omgåelse av sannheten når finansministeren på tidspunktet da pressekonferansen fant sted, ikke mente at jeg var avhengig av hennes tillit, spesielt når hun sa at jeg måtte tenke gjennom hvordan jeg ville forholde meg til hennes manglende tillit. Jeg opplever at jeg ble presset til å si opp min stilling.

Meyer sier at hun stiller opp med en detaljert redegjørelse hvis Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité ønsker det.

Gir ikke ut referat

Tilbake til finansministerens brev til Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Jensen vil ikke gi ut referat fra en personalsamtale den 2. mai og møte den 19. september.

«Den 2. mai hadde Finansdepartementet medarbeidersamtale med Meyer. Slike samtaler gjennomføres årlig med alle etatsledere. Det er en personlig samtale med etatslederen. Departementet kan derfor ikke referere fra innholdet i samtalen, men generelt er det slik at det ikke blir gitt føringer for etatens virksomhet i medarbeidersamtaler. Slike føringer gis i etatsstyringsdialogen, først og fremst i tildelingsbrev og årsrapportmøter.»

Stopp- eller klarsignal? Påstand mot påstand

I møtet den 19. september la Meyer la frem to notat som detaljert beskrev planene for omorganiseringen. Spørsmålet er om det ble gitt stopp- eller klarsignaI i dette møtet. Ifølge departementet finnes det ikke referat fra møtet.

«Fra disse møtene foreligger det kun notater fra enkeltpersoner, som ikke er samlet til fullstendige, omforente referater, og som det derfor ikke gis innsyn i», skriver Jensen.

Men statsråden skriver et annet sted at Finansdepartementet også den 19. september advarte mot planene. Det fremgår av en e-post fra den 18. oktober.

Les også: Jensen advarte Meyer seks ganger

Komiteen spør for andre gang om Jensen mener «at en SSB-direktør er avhengig av finansministerens tillit for å kunne være i sin stilling?»

Denne gang svarer Jensen:

«Det er et sterkt stillingsvern knyttet til stillingen, som er uavhengig av statsrådens tillit». Jensen presiserer at SSB må ledes på en måte som ikke utfordrer tilliten til byrået.

Komiteen vil dessuten ha svar på hvorfor departementet blandet seg opp i plasseringen av tre navngitte forskere, blant dem Erling Holmøy, som sto bak kontroversielle rapporter om konsekvensene av innvandringen.

Jensen svarer at det ikke har vært «aktuelt eller ønskelig å ha synspunkter konkret [sic!] innplassering av enkeltmedarbeidere i de ulike avdelingene i SSB, men departementet har formidlet at det er viktig at ansvaret for modellen og tilhørende nøkkelpersonell er samlet».

Neste skritt

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité møtes tirsdag i neste uke og vil da avklare neste skritt. Alternativene er:

  • Komiteen anser svarene for tilfredsstillende, og saken avsluttes.
  • Svarene utløser nye spørsmål.
  • Komiteen innkaller Jensen, Meyer, Holmøy og andre sentrale aktører til åpen høring.