– Skulle bare mangle at ikke Ap kom etter Frp

Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Engen-Helgheim mener Ap må kutte i skole, helse eller utdanning for å finansiere løftene fra Aps migrasjonsutvalg.

– I retorikken prøver de å herme etter Frp, men de klarer ikke å følge opp, sier Frps Jon Engen-Helgheim.

– Når de skal øke antallet kvoteflyktninger, støtte EU-land som har tatt imot mange flyktninger og yte bistand i nærområdene, er det store summer de må ta fra andre områder som skole, helse og utdanning, sier Engen-Helgheim .

Aps Migrasjonsutvalg, leder av Masud Gharahkhani, ønsker å hjelpe flere flyktninger i nærområdene. De foreslår en «solidaritetspott» på 5 milliarder kroner.

Pengene skal dels hentes fra den generelle veksten i bistandsbudsjettet, dels ved det som blir frigjort ved færre asylankomster og bistandsmidler brukt i Norge, og dels «ved en kritisk og kompetent gjennomgang» av alle deler av dagens totale bistandsbudsjett.

Engen-Helgheims første inntrykk er «overraskelse over at Ap brukte så lang tid på det som Frp skjønte for mange år siden»:

– At dagens innvandring ikke er bærekraftig, at asylinstituttet er under kraftig press, at man må redusere og hjelpe der man får mest igjen for pengene. Dette har vi snakket om i flere år. Det skulle bare mangle at de ikke kom etter også her.

– Men jeg blir veldig skuffet når jeg ser på forslagene. Det er ikke noe innstrammingpotensial i tiltakene. Alle asylsøkere får i dag midlertidig opphold. Det er typisk Ap at de tar politikk som er gjennomført og lanserer det som ny Ap-politikk, sier Engen-Helgheim.

Leder i Aps Migrasjonsutvalg, Masud Gharahkhani, vil ha færre asylsøkere og flere kvoteflyktninger til Norge.

Frp: Høy prislapp

Han er mest bekymret for prislappen på Aps innvandringspolitikk:

– Det er skuffende at de ikke har tenkt å gjøre noe nytt samtidig som de pådrar store økonomiske forpliktelser, og flere kvoteflyktninger som igjen bidrar til økt innvandring.

– Vi vil ikke bruke mer penger enn det vi bruker på bistand og innvandring i dag. Vi bruker altfor mye totalt sett på bistand og innvandring og integrering uten at vi får nok igjen. Ap bruker litt mer på alt, og ganske mye mer på kvoteflyktninger. Det er fryktelig dyrt, sier han.

Frp: Mer uklar innvandringspolitikk

– Har ikke Norge forpliktelse til å hjelpe mennesker i nød?

– Vi skal ta det på det vi klarer å spare på det reduserte antallet asylsøkere. Vi vil hjelpe mange flere, men da må det kuttes på antallet som kommer til Norge. Ap skal hjelpe på alle fronter. Innstrammingene de kommer med er puslete og i stor grad gjennomført.

– Er dette en tøffere, mer liberal eller uklar innvandringspolitikk?

– Dette er en mer uklar innvandringspolitikk. I retorikken prøver de å herme etter Frp, men de klarer ikke å følge opp med praktisk politikk, sier Engen-Helgheim.