Politikk

Stortinget krever å få se Jensens SMS-meldinger om SSB

Kontroll- og konstitusjonskomiteen stiller nye, kritiske spørsmål, og krever at finansminister Siv Jensen utleverer møtereferat, SMS-er og telefonsamtaler fra SSB-striden.

Finansminister Siv Jensen må svare på en rekke nye, kritiske spørsmål fra Kontrollkomiteen- og muligens stille i høring med Christine Meyer. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

 • Thomas Spence

– Vi har en mistanke om at det har skjedd noe som ikke skal skje. Vi må fjerne ethvert fnugg av tvil om at SSBs statistikkproduksjon ikke påvirkes av Regjeringen. Det er gravalvoret i denne saken, sier Torgeir Knag Fylkesnes, SVs medlem i komiteen.

Klokken 1700 onsdag møttes kontrollkomiteen for å behandle de første svarene fra finansminister Siv Jensen om bråket i Statistisk sentralbyrå.

Komiteen er ikke fornøyd, og arbeider onsdag kveld med gjøre ferdig en rekke nye, detaljerte spørsmål om det interne arbeidet i Finansdepartementet, og i dialogen mellom departementet og SSB.

 • Les også: Jensen advarte Meyer seks ganger

Komplisert konflikt

Den kompliserte konflikten handler om alt fra omorganisering og effektivisering, forflytning av ansatte, faglig uenighet om modellbruk, styringsdialogen mellom Finansdepartementet og SSB og hvorvidt departementet forsøkte å styre SSBs prioriteringer og statistikkproduksjon.

Striden endte med at Jensen meddelte SSB-sjef Christine Meyer at hun ikke lenger hadde statsrådens tillit. Meyer trakk seg fra stillingen 12. november.

– Finansdepartementets forsøk på å snakke seg rundt spørsmålene har skapt økt nysgjerrighet og flere spørsmål fra komiteen, sier Fylkesnes.

Spørsmålene fra opposisjonen går langs to linjer: Det ene dreier seg om og hvordan departementet har advart SSB mot omorganiseringsplanene, i den såkalte styringsdialogen.

Det andre hovedspørsmålet dreier seg om departementet har gått for langt i å styre SSB i personal- og faglige spørsmål, som tilhører SSB i kraft av institusjonens uavhengighet.

Høyres medlem Svein Harberg har en mildere innstilling.

– Jeg synes Siv Jensen har svart grundig, saklig og godt. Men det er ikke unaturlig med noen oppfølgingsspørsmål, sier Harberg.

– Vi må fjerne ethvert fnugg av tvil om at SSBs statistikkproduksjon ikke er påvirket av Regjeringen, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes. Foto: Onsøien, Ole Gunnar / NTB scanpix

Krever detaljerte informasjon om møter og samtaler

Men i og med at Christine Meyer har gått kraftig ut offentlig mot Siv Jensens beskrivelse, begynner stadig flere i korridorene å antyde at eneste mulighet for å få brakt konflikten til opphør, er å innkalle alle parter til høring. Da vil Jensen, Meyer, Erling Holmøy og topp embetsmenn i Finansdepartementet måtte forklare seg om makt og styring fra innsiden av de tykke departementsmurene.

Foran kveldens møte har flere partier spilt inn spørsmål, og det ligger an til å bli flere enn de seks komiteen stilte forrige uke.

Først og fremst ønsker komiteen mye mer grundig, detaljert informasjon om og referat fra alle møter- formelle og uformelle møter, telefonsamtaler, SMS-er – for å ettergå statsrådens påstand om at Meyer fikk flere klare advarsler mot å iverksette omorganiseringen, som kunne gripe inn i arbeidet til Statistikklov-utvalget.

Dernest ønsker komiteen svar på hvorfor Jensen ikke brukte «instruks» for å beholde Erling Holmøy i Forskningsavdelingen, hvilken rolle styret har spilt, og om hun har tillit til styret.

Siv Jensen må svare på spørsmålene innen onsdag i neste uke. Deretter vil komiteen vurdere om saken avsluttes, om nye spørsmål skal stilles eller om det skal «åpnes sak» og innkalles til høring.

Les mer om

 1. Christine Meyer
 2. Siv Jensen
 3. Statistisk sentralbyrå

Flere artikler

 1. POLITIKK
  Publisert:

  SV krever høring med Jensen og Meyer

 2. POLITIKK
  Publisert:

  Spørsmålene Jensen må svare på

 3. POLITIKK
  Publisert:

  Kontrollkomiteen: Spør om SSBs styreleder også burde gå

 4. POLITIKK
  Publisert:

  Kontrollkomiteen stiller spørsmål til Siv Jensen i SSB-saken

 5. NORGE
  Publisert:

  SSB-svarene fra Siv Jensen er klare: Advarte Meyer seks ganger

 6. NORGE
  Publisert:

  Siv Jensen får kritikk fra Stortinget i SSB-saken