EØS-striden i LO trappes opp: Fellesforbundet kan ende opp med å si nei

EØS-motstanden vokser og sender sjokkbølger inn i LO og Ap. Fellesforbundet kan på landsmøtet neste år si nei til EØS-avtalen.

Leder i Fellesforbundet Jørn Eggum.
  • Alf Ole Ask

Fellesforbundets største lokalavdeling, Avdeling 5 i Bergen, snudde sist uke og sier nå nei til EØS-avtalen. Neste år er det landsmøtet i Fellesforbundet, som på forrige landsmøte med fire stemmers overvekt avviste å kreve at EØS-avtalen sies opp. Fellesforbundet er LOs største forbund i privat sektor.

Ifølge nettstedet Fri Fagbevegelse kan et eventuelt nei til EØS i Fellesforbundet, få konsekvenser for LOs syn.

Bakgrunnen for at EØS-motstanden vokser på grunnplanet i Fellesforbundet er blant annet en avgjørelse i den statlige tariffnemnda i høst.

Nemnda avgjorde da at arbeidsgiverne ikke skal være pålagt å betale reise, kost og losji for utenlandske arbeidstagere som reiser til Norge for å jobbe, men bare for reiser i Norge. Tariffnemnda er et uavhengig organ som avgjør strid om tolkninger av tariffavtaler.

Tariffnemnda vekker striden

Lederen av Avdeling 5 i Fellesforbundet, Roar Abrahamsen forklarer dette slik:

– Om en bedrift henter polakker til Mongstad, og du får et nytt oppdrag i Hammerfest, tror du da de sender de samme folkene? Nei, de henter nye.

– Den siste saken er bare dråpen som får begeret til å flyte over. Jeg har vært for EØS-avtalen og kjempet for den på forbundets landsmøter og LO-kongresser, sier Abrahamsen, som forteller at tålmodigheten er slutt ute på arbeidsplassene der en ser at EØS-avtalen bidrar til på styrke det uorganiserte arbeidslivet, sier Abrahamsen.

På LO kongressen i fjor var det ikke minst tillitsmenn fra Fellesforbundets medlemmer i verftsindustrien på Vestlandet som bidro til at et flertall sa ja til EØS-avtalen. Det er eksportrettet industri som har nytte av avtalen.

Et EØS-opprør i LO vil ha betydning for Aps holdning.

Ap skjerper tonen

Ap hadde også sitt EØS-oppgjør i forbindelse med striden om EUs energibyrå Acer. Men nå varsler partiets ledende utenrikspolitiske talsperson en skarpere tone overfor EØS i lys av det som skjer i LO:

– Ap står samlet bak EØS-avtalen. Vi må bruke handlingsrommet til å forsvare arbeidstagernes rettigheter. Dersom det oppstår motstrid mellom de påleggene som kommer fra EU, og de ambisjonene vi har for norsk arbeidsliv, er hensynet til arbeidstagerne det viktigste for Ap, skriver lederen i utenrikskomiteen, Anikken Huitfeldt i en SMS til Aftenposten.

Fusjonerer inn transportarbeiderne

Men EØS-motstanden i Fellesforbundet kan øke av andre årsaker.

Transportarbeiderforbundet skal etter planen fusjoneres inn i Fellesforbundet. Under LO-kongressen i fjor hadde 12 av 15 delegater fra Transportarbeiderforbundet nei til EØS-avtalen som sin viktigste sak.

I løpet uken blir en samarbeidsavtale mellom Fellesforbundet og Transportarbeiderforbundet klargjort. Før den tid er det vanskelig å si hva slags innflytelse Transport får, skriver Fri Fagbevegelse.

I noen deler av LO-familien er EØS-motstanden dempet. Det største forbundet, Fagforbundet, gikk fra å ville ha EØS-avtalen ut av arbeidslivet til på sitt landsmøte i vinter å kreve at «Norske myndigheter må derfor sørge for en grundig gjennom­gang av avtalen for å sikre den norske arbeidslivsmodellen.»

LOs stemme viktig for Norges forhold til EU

LO har hatt betydelig innflytelse på EU-spørsmålet i Norge. I 1994 sa LO-kongressen med 156 mot 152 stemmer nei til norsk EU-medlemskap, noe som hadde stor betydning for ja-siden som mistet en viktig alliert. I folkeavstemningen ble det nei, og Norge ble sittende igjen med EØS-avtalen som gir Norge adgang til EUs indre marked.