Sp-forslag: Vil nekte kvinner med nikab adgang til helsestasjon, Nav og barnehage

– Det bør innføres forbud mot heldekkende hodeplagg i offentlige bygninger og institusjoner. Det mener Sps nestleder Ola Borten Moe og flertallet i Senterpartiet programkomité.

Ola Borten Moe sammenligner nikab med finlandshette og motorsykkelhjelm.
  • Solveig Ruud

Senterpartiet la frem forslag til nytt program for stortingsperioden 2017–2021 på en pressekonferanse i Oslo mandag ettermiddag. I forslaget er det dissens om flere punkter som dreier seg om innvandring og integrering.

Ett av dem er forslaget om forbudet mot heldekkende hodeplagg; altså burka og nikab.

– Det gjelder ikke bare nikab, men også om du går med motorsykkelhjelm på hodet. Dette handler om at det er viktig å se hverandre i øynene for å bygge nødvendige relasjoner, sier lederen av Senterpartiets valgkomité, Ola Borten Moe.

Selv om han ikke mener det er noe stort problem med bruk av heldekkende plagg i dag, ønsker han altså å forby dette i offentlige bygg og institusjoner og viser til at en rekke andre land har gått inn for lignende forbud.

På spørsmål fra Aftenposten bekrefter Moe at han mener et slikt forbud også skal gjelde i barnehager, på helsestasjoner og på Nav-kontoret. Han påpeker at man ikke kan dukke opp der i finlandshette heller.

Toppe: Dette går for langt

Komitémedlem og stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) tok dissens og sier til avisen Dagen at hun ikke ser behovet for å innføre dette forbudet i Norge nå.

Kjersti Toppe, Sps stortingsrepresentant fra Hordaland, er uenig med Ola Borten Moe i flere spørsmål.

– Det er et drastisk tiltak og en ganske omfattende ordlyd når programmet omtaler offentlige bygninger og institusjoner. Jeg kunne forstått et forbud om det kun gjaldt skoler og i undervisningssammenheng, men dette går lenger. Da valgte jeg å stå utenfor, sier hun.

Hun påpeker at offentlige bygninger innbefatter alt fra skoler til resepsjonen i kommunehus og offentlige sykehjem. Toppe utgjør alene mindretallet i programkomiteen i akkurat dette spørsmålet, men sier hun håper « håper partifellene vil ta til fornuft.»

– Jeg ønsker at Sp skal ha en raus, forsiktig og klok tilnærming til disse spørsmålene, sier hun til Dagen.

Frp: Velkommen etter

Nestleder i Fremskrittspartiets programkomité, Harald T. Nesvik, hilser programkomiteen i Sp velkommen etter om forbud mot nikab i offentlige bygg.

– Plagg som nikab og burka har ingenting i det norske samfunnet å gjøre. At Sp nå også kommer etter, gjør at vi nærmer oss et forbud, sier Nesvik, som mener dette er et steg i riktig retning. Han håper Sps landsmøte følger opp og vedtar dette.

Dagbladet skrev i forrige uke at tre av fire nordmenn vil forby nikab i skolen og i høyere utdanning. Ap, Venstre, SV, Frp, KrF og Senterpartiet har i Stortinget i høst støttet forbud i skolen – og et forbud kan være på plass i løpet av året.

Spår mest debatt om innvandring og integrering

Ola Borten Moe spår mest debatt om dissensene som dreier seg om innvandring – og integrering og andre verdispørsmål. Toppe og Moe står mot hverandre i flere saker om samme tema.

  • Moe og flertallet mener Norge må stille krav om at land som skal motta norsk bistand, inngår returavtaler for asylsøkere. Frp har programfestet dette i gjeldende program. Toppe er én av to som går imot.
  • Moe og flertallet mener man kun skal gi støtte til det antall medlemmer i trossamfunn som er norske statsborgere. Toppe og to andre utgjør et mindretall som går imot dette.
  • Toppe er også uenig med Moe når han og flertallet ønsker å basere mandatberegningen mellom fylkene ved stortingsvalg på norske statsborgere og ikke som i dag: på antall innbyggere.

Flertallet i programkomiteen, med unntak av Moe og to til, sier imidlertid ja til dobbelt statsborgerskap.

Enige om nei til Lofoten og Vesterålen

En samlet programkomité er imidlertid imot å åpne for «olje- og gassvirksomhet på Møreblokkene, i Lofoten, Vesterålen eller utenfor Senja». I motsetning til f.eks. Venstre og SV sier partiet imidlertid ikke ja til varig vern mot slik aktivitet i dette området.

Det er imidlertid uenighet i programkomiteen om en del andre oljerelaterte forslag.

Ja til å legge ned Politidirektoratet

Ola Borten Moe understreker at programmet har til hensikt å erstatte sentralisering og byråkratisering med folkestyre og gode tjenester over hele landet.» Ett av forslagene en samlet programkomité foreslår her, er å legge ned Politidirektoratet og «overføre disse oppgavene til politidistriktene, særorganene og Justis- og beredskapsdepartementets politiavdeling.»

– Stortinget, ikke Politidirektoratet skal bestemme hvor det skal være lensmannskontor, mener Sps programkomité.