Høyre venter et mer brutalt Russland. Foreslår 1,4 milliarder mer til forsvaret.

Høyres Ine Eriksen Søreide er overrasket over at regjeringen ber forsvarssjefen utrede kutt i budsjettet. Hun vil øke forsvarsbudsjettet for å styrke beredskapen og aktiviteten.

– Forsvar og beredskap er ett av de områdene vi prioriterer klart høyest, sier Høyes Ine Eriksen Søreide.

– Vi legger inn relativt mye ekstra penger til Forsvaret. Det er viktig å øke beredskapen og tilstedeværelsen med mer aktivitet, mer personell og mer ammunisjon, sier Ine Eriksen Søreide (H).

Hun leder utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

Høyres tiltak bygger på en analyse om at krig og konflikt i Europa er en situasjon som vil vare lenge.

– Russerne forbereder seg på en langvarig konflikt. Og selv om krigen på mirakuløst vis skulle ende i morgen, så kommer konsekvensene til å merkes i generasjoner fremover.

– Det handler om at vi har en nabo som både er mer uforutsigbar og potensielt mye farligere. Tilliten til Russland internasjonalt og som nabo er ødelagt. Det er grunnen til at vi må forberede oss på dette kan være noe som tar lang tid, sier Søreide.

– Totalitære trekk

– Så lenge Putin sitter med makten?

– Ja, det er åpenbart. Det er helt umulig å spå om hva som kommer etterpå. Ingen må ha forventninger om at det blir et demokratisk styre. Blant annet fordi Putin har brukt 20 år på å demontere opposisjonen, sivilt samfunn og grunnleggende rettigheter.

Fremover regner Eriksen Søreide «mye bruk av hybride, sammensatte virkemidler som sabotasje-, cyber- og påvirkningsangrep for å skape splittelse mellom og internt i vestlige land og skape frykt hos oss».

– Det må vi beskytte oss mot. Vi må ikke lene oss for mye tilbake og tenke at vi er immune mot dette eller at vi ikke kan gjøre mer. For det kan vi, sier hun.

For en uke siden fikk forsvarssjefen i oppdrag å utrede et nytt fagmilitært råd. Til Eriksen Søreides store overraskelse inneholder mandatet instruks om også å utrede ett scenario med kutt i forsvarsbudsjettet.

Ble overrasket

– Jeg ble veldig overrasket. Det vil bety et ganske stort kutt sammenlignet med situasjonen i dag. Forsvarssjefen skal også se på økt budsjett. Men jeg ser overhodet ikke poenget med å gi oppdrag om å utrede et budsjett med lavere utgifter og ambisjoner hvis regjeringen ikke planlegger med det som et realistisk alternativ.

– Hvilket signal sender det i dagens situasjon hvor hele poenget er at vi må fortsette styrkingen av Forsvaret? Det gjør alle andre land rundt oss og det må selvfølgelig også Norge gjøre, sier hun.

Denne uken sa forsvarssjef Eirik Kristoffersen at «norsk beredskap er på ingen måte god nok».

– Hvilken karakter vil du gi regjeringen?

– Det er bra at regjeringen har lagt på ekstra midler for å møte den akutte situasjonen. Utfordringen er at dette ikke videreføres i budsjettet. Vi får ikke bygget opp beredskap eller alliert mottak på et halvt eller ett år.

Frykter krigstrøtthet

Eriksen Søreide «frykter krigstrøtthet i europeiske land og sier at det er utrolig viktig at vi står i dette over tid».

– Det vil kreve enorme midler å bygge opp igjen Ukraina. Vi må stå i det både ved å bygge opp vår egen sikkerhet og beredskap og ved å hjelpe Ukraina i lang tid fremover.

– Hvor lenge må vi leve med konsekvensene?

– Jeg tror vi snakker om konsekvenser i flere tiår. Den aggresjonen Russland viser ikke bare mot Ukraina, men også mot andre land i regionen, er veldig tydelig og kommer sannsynligvis ikke til å bli mindre.

– Akkurat nå ser vi at Russland retter grusomme og målrettede angrep mot sivile og på sivil infrastruktur og omgrupperer styrker. Jeg tror vi vil se mer brutalitet og ødeleggelse fremover, sier hun.

– Regjeringen sender et uheldig signal til forsvarssjefen, sier Ine Eriksen Søreide.

Fyller lagrene

Dette er Høyres påplussinger på i alt 1,375 milliarder kroner:

  • 330 millioner kroner til mer aktivitet som å øve mer, seile mer, fly mer og øke Forsvarets tilstedeværelse.
  • 600 millioner kroner mer til oppfylling av Forsvarets ammunisjonslagre
  • De neste årene skal Forsvaret vokse med om lag 2200 ansatte. Høyre vil gi 100 millioner kroner mer til raskere opptrapping.
  • Tilskudd til Nammo på 375 millioner kroner for å øke den hjemlige produksjon av ammunisjon.
  • 30 millioner kroner til flere instruktører ved Forsvarets høgskole for å undervise økt opptak.
  • 50 millioner kroner til å reversere regjeringens kutt til norsk forsvarsteknologi.