Vil ha strengere nasjonale regler for hjemmeskole

– Kunnskapsministeren må vurdere strengere regler nasjonalt for tilsyn med hjemmeundervisning, sier byråd Sunniva Holmås Eidsvoll. Hun har satt i gang strakstiltak i Oslo.

Byråd for kunnskap og oppvekst, Sunniva Holmås Eidsvoll, setter i gang strakstiltak for barn med hjemmeskole i Oslo.

Aftenposten og BT har avdekket at myndighetene ikke har kontroll på om rundt 250 barn på hjemmeskole lærer det de skal. Det er ingen krav til hvor ofte det skal være tilsyn, og heller ikke krav om at tilsynsføreren skal møte barna.

Før jul skrev vi om «Mathias». Han ble funnet alvorlig underernært i en leilighet i Bergen i fjor. Tenåringen hadde aldri gått på skolen, men fikk hjemmeundervisning av moren.

I flere år førte ikke Bergen kommune tilsyn med undervisningen hans, til tross for at norske kommuner har en lovpålagt plikt til å føre tilsyn med privat hjemmeundervisning.

Saken gjorde inntrykk på Oslos byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

– Dette skal ikke skje og viser hvor viktig det er med tilsyn av hjemmeundervisning, sier Eidsvoll.

Kunnskapsminister Tonje Brenna mener ansvaret for tilsyn ligger hos kommunene og vil ikke gripe inn.

Problem i hele landet

Byråden har en klar oppfordring til kunnskapsminister Tonje Brenna: få på plass strengere nasjonale regler for tilsyn med hjemmeundervisning. Brenna har allerede fått skarp kritikk fra opposisjonen for mangelen på kontroll med hjemmeskole, men vil ikke gripe inn.

– Det er forferdelige saker som har kommet frem. Det er en viktig påminnelse om ansvaret kommunene har. Det er kommunene som må følge med på at elever på hjemmeskole lærer det de skal, sa Brenna i et intervju nylig.

– Er du trygg på at kommunene undersøker dette godt nok?

– Sakene BT og Aftenposten har satt søkelyset på, viser at det undersøkes for lite og at tilsyn følges opp for dårlig. Kommunene må ha gode rutiner for dette, sa Brenna.

Eidsvoll mener dette langt fra er godt nok.

– Sakene i Aftenposten og BT viser at dette er et problem i kommuner over hele landet, og da er det åpenbart at ministeren må sikre strengere nasjonale krav til kontroll med opplæringen i private hjem. Det bør også vurderes om det skal være en form for forhåndsgodkjenning av foreldre som melder at de vil ta barna ut av offentlig skole for privat hjemmeundervisning, sier Eidsvoll.

I dag stilles det ingen krav til kompetanse eller utdanningsnivå hos foreldre som velger å undervise barna hjemme.

Les også

Gutten i leiligheten

Fire strakstiltak

Flere av landets ti største kommuner mangler kontroll og oversikt over barn med hjemmeundervisning.

Oslo var blant kommunene som ikke kunne svare på hvor ofte de har hatt tilsyn med barn på hjemmeskole de siste årene.

Nå har byråden satt i gang fire strakstiltak for elevene som undervises av foreldrene sine i Oslo.

  • Krav om at tilsyn føres minst en gang i semesteret. Dette er ikke spesifisert i lovverket, men Eidsvoll mener det er nødvendig for å sikre at elevene får forsvarlig undervisning.
  • Krav om at eleven er til stede ved tilsynet.
  • Økonomisk tilskudd til skoler som skal gjennomføre tilsyn.
  • Internkontroller for å sikre kvaliteten på tilsynene.

Byråden har bedt Utdanningsetaten gå gjennom alle rutiner på feltet, for å vurdere om det er behov for ytterligere endringer i måten det blir ført tilsyn på i Oslo. Det er i dag 11 barn som får hjemmeundervisning i hovedstaden. Nasjonalt dreier det seg om 247 barn.