Politikk

Seks ting du må vite om det nye storfylket i Nord-Norge

Onsdag ble det klart: Fylkene Troms og Finnmark slås sammen til ett storfylke.

Tromsø, den desidert største byen i det nye fylket, blir trolig fylkeshovedstad. Men det er fylket selv som avgjør hvordan man organiserer arbeidet og fordeler offentlige arbeidsplasser.
  • Andreas Bakke Foss
    Journalist

Dette er det enighet om: Nord-Norge skal bestå av to regioner. Finnmark og Troms som en region og Nordland som en region.

Da Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre inngikk en avtale om kommune- og regionreform i februar i år, var det enighet om at Norge skulle reduseres fra 19 fylker til om lag 10–11.

En avgjørelse gjensto: Hva skulle skje med de tre nordligste fylkene? I dag ble det klart. Det formelle vedtak i regionreformen skjer 8. juni på Stortinget.

Her er noen ting du bør vite om den nye kjempen i nord.

1: Blir like stort som Belgia og Nederland tilsammen

Geografisk blir det en kjempe. Troms, som er det eneste fylket i Norge som både grenser mot Sverige og Finland, dekker i dag et landareal på nesten 26.000 kvadratkilometer, ifølge fylket selv.

Finmark, som er det største i utstrekning og minste i innbyggertall, dekker et landareal på 48 637 kvadratkilometer.

Sammen vil det nye fylket altså dekke 74 600 kvadratkilometer land.

Det er like stort som landarealet til Belgia (30,5) og Nederland (41,5) dersom de slås sammen. Og til sammenligning er hele Danmark på litt over 42 000 kvadratkilometer.

Fra havnen i Vadsø som i dag er fylkeshovedstad i Finnmark.

2: Får like mange innbyggere som nabofylket

Det blir altså nok av plass for de nesten 238 000 innbyggerne i det nye storfylket som pr. i dag inneholder 43 ulike kommuner.

I Troms er de største byene Tromsø, Harstad og Finnsnes. I Finmark er de største byene Alta, Hammerfest og Vadsø.

Selv om det er veldig stort geografisk, får det nye fylket cirka like mange innbyggere som nabofylket Nordland.

  • Bakgrunn: Nord-Norge deles i to

3: Hvor skal fylkeshovedstaden være?

Tromsø, den desidert største byen i det nye fylket med sine 72 000 innbyggere, blir regionsenter i det nye sammenslåtte fylket.

Helge Andre Njåstad (FrP), leder av kommunalkomiteen, sier det nye sammenslåtte fylket selv avgjør hvordan man organiserer arbeidet og fordeler offentlige arbeidsplasser.

Det er likevel antatt at Tromsø blir det nye hovedregionsentret i det nye storfylket.

– Det kommer også statlige tiltak som sikrer offentlige arbeidsplasser i Vadsø og Finnmark, sier Njåstad.

Vadsø er i dag fylkeshovedstad i Finnmark og har mange offentlige arbeidsplasser.

Det siste året har det vært stor uro i lokalmiljøet over tapte statlige arbeidsplasser blant annet i NRK, som flyttet sin distriktsredaksjon til mer folkerike Alta.

Den største byen i den nye fylket Tromsø sett fra sør.

4: Hvorfor blir de to fylker og ikke bare ett?

Det sto mellom å slå sammen de tre nordligste fylkene til ett stort, eller to.

Ifølge Ingjerd Schou (H), har enigheten som å er inngått mellom de fire partiene er kommet gjennom initiativ fra stortingsrepresentantene fra de tre nordligste fylkene.

Disse skal, sammen med fraksjonslederne i kommunal- og forvaltningskomiteen i de fire partiene, ha blitt enige om denne løsningen.

Høyres eneste stortingsrepresentant i Finnmark, Laila Davidsen, sier hun er godt fornøyd med løsningen.

– Dette var den beste løsningen. Jeg har over lang tid argumentert for en sammenslåing mellom Troms og Finnmark, sier hun.

5: Har Finnmark noe å frykte sørfra?

Sammenslåingen av Troms og Finnmark får ikke konsekvenser for tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms.

Høyres eneste stortingsrepresentant i Finnmark, Laila Davidsen, svarer slik på spørsmålet om hun frykter tap av offentlige arbeidsplasser i Finnmark.

– Nei. Det vil ligge føringer fra Stortinget som sikrer en fordeling av arbeidsplasser og at det tas særlige hensyn til Vadsø, sier Davidsen.

Øyvind Korsberg (Frp) sier til avisen Nordlys at dette er en god løsning for Troms og Finnmark.

– Det forutsetter også at man tar høyde for og er bevisst på Tromsø-effekten, sier han.

På spørsmål om hva han legger i Tromsø-effekten, sier han til avisen:

– Tromsø er jo den desidert største byen og det må man ha bevisst i tankene videre, slik at det ikke blir en støvsugereffekt ved at alt blir gitt til Tromsø. Videreutvikle Finnmark og grisgrendte strøk, sier han.

Honningsvåg på Magerøya i Finnmark, i forbindelse med sykkelrittet Arctic Race of Norway. Hurtigruten "MS Richard With" legger til kai.

6. Finnmarkingene beholder rettigheter til naturressurser

Det klart største stridstemaet i Finnmark har vært hvorvidt den såkalte Finnmarksloven kan bli utvidet til å gjelde hele området til det sammenslåtte fylket.

Det skjer ikke. Finnmarksloven vil gjelde det samme geografiske området som i dag.

Loven som ble innført i 2005 ga folk i Finnmark styrket rett til naturressursene på fast grunn og i vassdrag i eget fylke.

95 prosent av grunnen i Finnmark ble overført til lokalt eierskap gjennom forvaltningsselskapet Finnmarkseiendommen.

Her er flere saker du kan lese om regionreformen:

Les mer om

  1. Finnmark
  2. Troms
  3. Regionreform
  4. Tromsø
  5. Vadsø