Stortinget gjør ytterligere innstramminger i reglene for reiseregninger og diett

I kjølvannet av flere saker om misbruk av Stortingets regler for reiseregninger har presidentskapet besluttet å skjerpe reglene ytterligere.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.

En av de nye reglene er at det skal være større offentlighet rundt delegasjons- og komitéreiser Stortinget foretar. Kostnader, reisemål, dato og tid, rammer og formål med reisen vil bli offentliggjort.

– I tillegg har vi blant annet besluttet at en reise som skal dekkes av Stortinget, i hovedsak skal være tjenesterelatert, og at dersom en reise kombineres med private forhold, skal dette redegjøres tydelig for i kommentarfeltet, sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) til NTB.

Flere avsløringer

Beslutningen kommer dagen etter at Aftenposten avslørte at Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal har levert en rekke fiktive reiseregninger. Tidligere har Aftenposten avslørt at Frps stortingsrepresentant Mazyar Keshvari har gjort det samme.

I tillegg har NRK avdekket at Frps stortingsrepresentant Helge André Njåstad har fått Stortinget til å betale for reiser der familien har vært med.

Regelverket ble senest innskjerpet ved årsskiftet. Da skjedde det som en direkte følge av Keshvaris juks.

De nye reglene er i tråd med det administrerende direktør Per Hanstad i Revisorforeningen har tatt til orde for.

– For det første bør det legge inn en rubrikk i systemet der representantene må svare ja eller nei på hvorvidt reisen også har hatt noen form for privat karakter. Hvis ja, må man da begrunne videre hvorfor disse kostnadene anses som stortingsrelevant, sa Hanstad til Aftenposten tidligere onsdag.

Rødt-leder: Attestering vil ha forebyggende effekt

Rødt-leder og stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes er blant dem som har argument for at Stortinget må skjerpe inn rutinene for kontroll av reiseregninger.

Tidligere onsdag sa Moxnes til Aftenposten at Stortingets presidentskap bør gå «en runde til» på forslaget om å gjeninnføre attestering av reiseregninger og publisere overordnet reiseinformasjon offentlig, noe Stortinget nå delvis innfrir.

– Mer åpenhet vil heve terskelen for å utnytte systemet. Attestering i partigruppene vil har en forebyggende effekt, fordi man da vil stå ansvarlig overfor eget parti, og ikke bare Stortingets administrasjon, sier Moxnes.

Innskrenker rett til pendlerdiett

– Vi gjør også en innskrenkning på pendlerdiett, som betyr at representanter som bor i pendlerleilighet med familien, i fremtiden ikke kan be om pendlerdiett når de er her i Oslo, sier Trøen.

Ureglementert utbetaling av slik diett var blant Aftenpostens funn da vi avslørte at Ap-politiker Hege Haukeland Liadals hadde levert fiktive reiseregninger og fått penger for private reiser.

Hege Haukeland Liadal (Ap) har erkjent at hun har levrt fiktive reiseregninger. Her sammen med partileder Jonas Gahr Støre (Ap) i Haugesund i august 2017.

Aftenposten har bedt om et intervju med Stortingets ledelse onsdag, men dette har så langt ikke blitt besvart.

Reglene kommer i form av en innstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap, som ble levert onsdag. Endringene som gjelder pendlerdiett og at reiser skal ha tjenesteformål krever endring i stortingsgodtgjørelsesloven, og må godkjennes av Stortinget i plenum.

Trøen understreker at regelendringene ikke kommer som direkte konsekvens av den seneste saken om Ap-representant Hege Haukeland Liadal.

– De kommer som følge av en lengre pågående gjennomgang vi har hatt av regelverket, sier hun.

De nye reglene kommer i tillegg til innskjerpingen som skjedde 1. januar. Da ble det innført et dokumentasjonskrav som innebærer at en reiseregning ikke blir dekket hvis representanten ikke dokumenterer hvem de har møtt, hvor de har vært og formålet med reisen.