Både LO og NHO fornøyd med den økonomiske krisepakken

– Det er utrolig bra at et samlet storting står opp for Norge akkurat når det gjelder som mest, sier NHO-sjef Ole-Erik Almlid om krisepakken. Også LO-sjefen er fornøyd etter Stortingets behandling av pakken.

– Akkurat det vi trengte, sier NHO-sjef Ole-Erik Almlid.

NHO og LOs ledelse og rådgivere har jobbet kontinuerlig siden søndag formiddag i tett kontakt med alle partiene på Stortinget.

Almlid er svært lettet over forliket. Samtidig understreker han at tøffe dager ligger foran både bedrifter og arbeidstagere.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er på samme linje. Han sier til Aftenposten at han er glad for at pakken har fått en «mye bedre sosial profil» etter at den ble behandlet av Stortinget i helgen.

– Mange, mange bedrifter og ansatte står i en veldig tung tid nå. Og det blir verre utover i uken og i tiden fremover. Derfor er det ekstra viktig at et tverrpolitisk Norge står opp samlet slik at det ikke blir verre eller mer ille enn det må bli, sier Almlid til Aftenposten.

– Et tverrpolitisk Norge gir klar en melding, og det er den meldingen vi trenger å få i dag. Vi trenger alle å få vite at fellesskapet står opp for oss nå. Så vet jeg at når dette er på plass, må vi jobbe videre. Dette løses best ved at vi står sammen, sier Almlid.

– Har norsk nærings- og arbeidsliv fått alt de behøver av hjelp?

– Vi har fått akkurat det vi trengte nå. Takk og lov for det. Men nå er hele arbeidslivet i en situasjon vi aldri har vært i. Fremover kommer det mange og nye utfordringer som vi ikke kjenner til i dag.

– Nav vil få store kapasitetsproblemer. Fastlegene og andre får store utfordringer vi må løse, sier NHO-sjefen.

– Mange, mange tusen blir arbeidsledige i løpet av uken

Han advarer også om at ledighetstallene vil skyte i været denne uken.

– Det blir en massiv økning i arbeidsledigheten. Mange, mange tusen blir arbeidsledige i løpet av uken, sier Almlid.

NHO-sjefen varsler økt ledighet, konkurser og økonomiske tap. Men tall er det ikke mulig å gi. Situasjonen endrer seg fra minutt til minutt, og stort sett i negativ retning.

– Hvor mange ledige må vi regne med?

– Jeg vet ikke. Jeg kan ikke gi noen tall. Vi er bekymret for alle, både små og store bedrifter. Tenk på en frisør som har små marginer, lån, og som plutselig må stenge ned. Dette er alvorlig for mange, sier Almlid. Han legger ikke skjul på at det har vært en historisk helg med tett samarbeid døgnet rundt mellom partier og organisasjoner som normalt er motparter.

– Vi har opplevd forståelse hos alle for hvor alvorlig dette er – et alvor jeg ikke kan huske å ha hørt og sett tidligere. Du ser hvor lettet også politikerne er i dag, sier Almlid.

LO er fornøyd med «bedre sosial profil»

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er fornøyd med det som har skjedd på Stortinget.

LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen mener den økonomiske krisepakken er blitt betydelig bedre etter at Stortinget knadde på den gjennom helgen.

– Jeg er glad for at stortingsflertallet har lyttet til LO og arbeidsfolk, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til Aftenposten.

LO var kritisk til regjeringens krisepakke da den ble presentert fredag.

LO mente regjeringen skjøv byrden over på vanlige arbeidsfolk, og var dessuten misfornøyd med at de i liten grad var tatt med på råd. Nå gleder LO-lederen seg over at krisepakken har «fått en mye bedre sosial profil».

Regjeringens krisepakke er vesentlig forbedret etter Stortingets behandling, mener han.

Fra sitt hjemmekontor trekker han særlig frem at staten sikrer vesentlig mer i lønn til permitterte arbeidstagere, en høyere dagpengesats for lavtlønte og en utvidet periode med omsorgslønn for foreldre som må være hjemme med barn.

LO-lederen melder også om «mye bedre kontakt mellom LO og regjeringspartiene enn det som var tilfellet da krisepakken ble presentert på fredag».

– Denne ekstraordinære situasjonen krever en ekstraordinær samling. Jeg er glad for at alle partiene på Stortinget har kommet sammen. Den norske modellen viser sin styrke nå.

Dette viser også at trepartssamarbeidet fungerer til det beste for arbeidstagere og virksomheter, sier LO-lederen.

Han gleder seg også over at lærlinger, lavtlønte, selvstendig næringsdrivende og frilansere nå sikres inntekt i kriseforliket. Samtidig er han klar på at LO forventer at det i tillegg kommer flere og kraftfulle tiltak for bransjer som sliter, som kultursektoren og luftfarten.

– Er det noen som faller utenfor?

Partene i arbeidslivet må nå ha tett dialog med myndighetene om å tette eventuelle hull som man ikke har full oversikt over ennå. Vi ser at de som får ytelser fra Nav, ikke lenger skal ha aktivitetsplikt. Så det er tenkt på den typen ting. Studentenes studielån er også noe vi må se på. Vi får ta det i tur og orden.