Enighet om krisepakke for næringslivet og lønnstagere. Dette er endringene.

Samtlige partier på Stortinget er enige om en krisepakke for næringslivet. Opposisjonspartiene har fått gjennom flere tiltak som styrker den sosiale profilen.

Stortingspartiene er enige om økonomiske krisetiltak.

Like før klokken 9 mandag morgen ble det klart at opposisjonspartiene og regjeringspartiene var enige om å utvide krisepakken, som først ble lagt frem av regjeringen fredag.

– Det har vært et godt samarbeid. Disse strakstiltakene vil skape trygghet for den enkelte arbeidstager, arbeidsgiver og selvstendige næringsdrivende, sier finanskomiteens leder, Mudassar Kapur (H).

Dette er de nye tiltakene

Hvordan lommeboken din påvirkes av krisepakken, avhenger blant annet av hvor høy lønn du har. Grunnbeløpet (G) brukes for å beregne ytelser fra folketrygden. 1G per år tilsvarer i dag 99.858. 1G per måned tilsvarer 8322 kroner.

Viktige punkter i enigheten mellom alle partiene på Stortinget er:

  • Det blir full lønn (inntil 6 G) i 20 dager ved permittering. Bedriftene betaler to dager, så overtar staten. Etter 20 dager blir det dagpenger.
  • Dagpengene blir forbedret, slik at de blir 80 prosent av tidligere lønn opp til knapt 300.000 kroner (3 G), og deretter 62,4 prosent av tidligere lønn opp til knapt 600.000 kroner (6 G).
  • Grensen for å motta dagpenger senkes til knapt 75.000 kroner (0,75 G).
  • Arbeidsgiver betaler omsorgspenger i tre dager. Deretter betaler staten. Perioden for omsorgspenger dobles fra 10 til 20 dager.
  • Selvstendig næringsdrivende og frilansere blir sikret enn inntekt på 80 prosent av gjennomsnittsinntekten de tre siste årene, opp til knapt 600.000 kroner (6 G). Dette inntreffer etter 16 dager med inntektsbortfall.
  • Selvstendig næringsdrivende og frilansere får utbetalt omsorgspenger etter dag fire, som er de samme reglene som for lønnstagere og med nivå som den foreslåtte ordningen med inntektssikring for selvstendig næringsdrivende.
  • Arbeidsgiver betaler sykepenger i forbindelse med koronasmitte i tre dager. Deretter betaler staten. Også selvstendig næringsdrivende blir omfattet, men etter gjeldende regler for ytelser til denne gruppen.
  • Lærlinger beholder sine ytelser.
  • Innbetaling av arbeidsgiveravgift og moms 15. april i år utsettes.
  • Den lave momssatsen på 12 prosent blir redusert til 8 prosent. Dette hjelper blant annet reiselivet.

– En mer sosial profil

Opposisjonen har fått gjennomslag for en rekke tillegg i den nye krisepakken. Hadia Tajik (Ap) sier hennes parti blant annet har jobbet for at krisepakken også skal sende et signal om at fellesskapet skal stille opp for den enkelte i samfunnet.

– De viktigste endringene er den sosiale profilen, sier Tajik.

– I beskrivelsen av de pakkene som vil komme, står det ikke noe om at de vil ha en sosial profil. Det har vært avgjørende at Ap og de andre opposisjonspartiene har drevet igjennom denne sosiale profilen, sier Tajik.

SV trekker også frem den sosiale profilen som den viktige endringen.

– Opposisjonspartiene har vært tydelig på at det må en sosial profil på plass. For lavtlønnede å gå ned på 62 prosent av 300.000 er fryktelig lavt. Det har vi vært opptatt av og glade for at opposisjonen har vært samlet om, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

Bedre situasjonen for frilansere

Et av de viktigste grepene som gjøres som følge av forliket i Stortinget er at selvstendige næringsdrivende og frilansere får en økt økonomisk trygghet. Dette styrker også pakkens sosiale profil, understreker flere av stortingspolitikerne i formiddag.

Rødt har også sluttet seg til forliket i Stortinget, selv om partiet mener den ikke går langt nok. Rødt-leder Bjørnar Moxnes har fått gjennomslag for at lærlinger som mister jobben, sikres inntekt på nivå med lærlinglønnen.

– Mer penger må bli i bedriftene

Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug sier endringene innebærer at staten tar en større del av regningen.

– Det handler om å sikre arbeidstagere, spesielt lavtlønnede. Det handler om å sikre bedrifter fra konkurs og å hjelpe selvstendig næringsdrivende som har opplevd å få tilnærmet yrkesforbud, sier hun.

Hun er tilfreds med at opposisjonen fant løsninger og at man fikk avtale med regjeringspartiene.

– Det vi kommer til å jobbe med fremover er at mer penger skal bli igjen i bedriftene. Alle grep som kan bidra til det, vil vi vurdere. Vi må også se på situasjonen i hele bransjer, sier Listhaug.

– Står sammen når krisen rammer

Trygve Slagsvold Vedum sier at han er glad for et samlet storting står sammen om kraftfulle tiltak som vil gjøre situasjonen folk står oppe i, litt mindre vanskelig.

Han mener at hva som er viktigst i denne pakken, kommer an på hvilket utgangspunkt en har.

– Er du selvstendig næringsdrivende er det viktigste at vi får på plass en ordning som ikke var der før. De sikres en minimumsinntekt etter 16 dager. Bedriftene vil være opptatt av at vi tar vekk noe av børen ved at ansatte er syke eller hjemme med syke barn, sier han.