Politikk

Riksrevisjonen ber Oljedepartementet samarbeide bedre med miljømyndighetene

Riksrevisjonen kritiserer Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) for hemmelighold av miljøvurderinger i oljesaker. Nå kan det bli oppgjør i Stortinget.

Riksrevisjonen mener oljeministeren viser lite åpenhet om miljøvurderinger. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

 • Alf Ole Ask

SVs Lars Haltbrekken leverte tirsdag inn et forslag i Stortinget om at Olje- og energidepartementets (OED) miljøfaglige vurderinger av høringsinnspillene i forbindelse med tildelinger av utvinningstillatelser til petroleumsvirksomhet skal være offentlige.

Tirsdag la Riksrevisjonen frem to rapporter der den kritiserer beredskapen i nord og kommer med kritikk av saksbehandlingen.

Den peker på at det er for lite samhandling mellom Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet i arbeidet med utbyggingsplaner.

Og Riksrevisjonen kritiserer OED for at departementets miljøfaglige vurderinger av høringsinnspillene ikke er offentlig.

– Fordel om OED var mer åpen for dialog

– Det hadde vært en fordel om Oljedepartementet var mer åpen for dialog med miljømyndigheter når det gjelder utvinningstillatelser. De må lære seg å samarbeide bedre, sa riksrevisor Per-Kristian Foss under fremleggelsen av Riksrevisjonens rapport tirsdag, ifølge NTB.

Han understreket at det ikke er noe godt samarbeid eller åpenhet mellom Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet.

 • Les denne: Slik kan Ap løse LoVeSe-floken

– Det er ganske utrolig at Klima- og miljøministeren ikke får innsyn i de miljøvurderingene olje- og energiministeren gjør når han setter bånn gass i utlysningen av nye felt til oljeindustrien, sier Haltbrekken.

Statssekretær i OED Rikard Gaarder Knutsen (Frp) skriver i en SMS at departementet tar Riksrevisjonens kritikk til etterretning.

– Med utgangspunkt i gjeldende regelverk og Stortingets behandling og vedtak av en rekke stortingsdokumenter, har vi et veletablert, bredt forankret og godt system. Jeg mener at de forhold som Riksrevisjonen tar opp er godt ivaretatt. Samtidig er det alltid rom for forbedringer i prosesser, skriver Gaarder Knutsen (Frp) i en SMS til Aftenposten.

Flere får kritikk

– Miljødirektoratet og Kystverket utnytter ikke hverandres kompetanse godt nok for å sikre en robust og effektiv beredskap. Samarbeidet om å stille krav til og å følge opp oljevernberedskapen er kritikkverdig, heter det i rapporten.

Myndighetene har dessuten ikke sørget for at oljevernberedskapen er godt nok tilpasset de særskilte forholdene i nordområdene, understreker Riksrevisjonen i rapporten.

Klima- og miljødepartementet og Samferdselsdepartementet svarer i rapporten at funnene gir et godt grunnlag for forbedringer, skriver NTB.

Les mer om

 1. Beredskap
 2. Terrorberedskap
 3. Terror
 4. 22. juli

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  SV: Han har ikke lært noe av Riksrevisjonens sviende kritikk

 2. ØKONOMI

  DN: Riksrevisjonen skal undersøke statens Equinors-eierskap

 3. POLITIKK

  Deler ut 69 lisenser til 28 oljeselskaper

 4. POLITIKK

  Prosjekter for nesten 150 milliarder godkjent uten behandling i Stortinget. – Må ta makten tilbake i oljepolitikken.

 5. POLITIKK

  Regjeringen trosser miljøråd om iskanten

 6. POLITIKK

  Røe Isaken overtar skandalesak etter Hauglie: Jeg er ikke her for å ha det gøy på jobb