Grande oppnevner ny ytringsfrihetskommisjon mot hat og falske nyheter

– Falske nyheter, trusler og at folk ikke tør å delta i den offentlige debatten er de største truslene mot ytringsfriheten i dag, sier kulturminister Trine Skei Grande og varsler at «lettkrenkede» ikke må få sette grensene.

Regjeringen oppnevner en ny ytringsfrihetskommisjon. Det «utfordrer ytringsfriheten dersom det er de mest lettkrenkede som skal definere rammene for samfunnsdebatten», står det i mandatet.

Regjeringen har vedtatt mandatet og skal oppnevne en ny ytringsfrihetskommisjon før jul. Det er 20 år siden den forrige kommisjonen la frem sin rapport.

– Samfunnet har endret seg enormt på de 20 årene. Den kommisjonen hadde som formål å sikre lovgivningen. I dag, i et nytt og digitalisert samfunn, diskuterer vi hvordan vi legger til rette på en mye bredere måte enn bare gjennom lovgivningen, sier statsråd Trine Skei Grande.

Kommisjonen har fått i mandat å se på flere utfordringer blant annet knyttet til ytringer på digitale medieplattformer.

– Mediene skaffer terrorister publikum

Kommisjonen skal foreslå tiltak for å:

  • Fremme bred deltagelse i det offentlige ordskiftet og problematisere skillet mellom krenkende ytringer som ikke er beskyttet av ytringsfriheten, og ytringer som er beskyttet, men som likevel kan oppfattes som problematiske fordi de reduserer utsatte gruppers reelle ytringsmuligheter og demokratiske deltagelse.
  • Legge til rette for velfungerende kanaler for formidling av informasjon og samfunnsdebatt. Drøfte de redaktørstyrte journalistiske medienes rolle og hvordan distribusjon i digitale kanaler i konkurranse med andre typer innhold påvirker rammebetingelsene for kvalitetsjournalistikken.
  • Hindre manipulering av og svekkelse av tilliten til det offentlige rom gjennom desinformasjon, påvirkningskampanjer osv.
  • Motvirke spredning av ulovlig og skadelig innhold på elektroniske plattformer og sosiale nettverk.
  • Sikre borgerne trygge rammer og infrastruktur for utøvelse av ytringsfriheten. Kommisjonen skal drøfte spørsmål om anonymitet, kildevern, kryptering, cybersikkerhet, vern av varslere osv.
  • Tiltak for å ivareta journalisters sikkerhet.
  • Tiltak for å sikre og fremme kunstnerisk ytringsfrihet.

Skal drøfte kildevern og journalisters sikkerhet

I mandatet peker regjeringen på faren ved «overdreven skånsomhet» og at det «utfordrer ytringsfriheten dersom det er de mest lettkrenkede som skal definere rammene for samfunnsdebatten».

– Hva legger du i «overdreven skånsomhet for lettkrenkede»?

– Jeg mener det er at varsko når noen får lov å definere at dette ikke er lov, slik at flere føler seg fremmedgjort i debatten. Det er også en del mennesker som ikke har samme nivå i debattkulturen, men de skal likevel ikke fratas retten. Hvis du lager en veldig elitistisk debatt, fratar du store deler av samfunnet retten til å delta og retten til å ha en mening, sier hun.

Regjeringen ønsker å trekke et skille mellom krenkende ytringer som ikke beskyttes av Grunnloven og krenkelser som er beskyttet av loven.

– Jeg tror det er lav bevissthet i offentligheten hvor grensene går. Vi bør tåle mye i et åpent samfunn. Nå ser vi at mange kvier seg for å komme med ytringer fordi hets og sjikane brukes.

Ønsker kommisjonen klar før jul

– Hva er de største truslene mot ytringsfriheten i dag?

– Det er både falske nyheter, trusler og at folk ikke tør å delta i den offentlige debatten. Vi ser at vi blir stadig mer sårbare for negative kampanjer og trusler.

– Bør brenning av Koranen være en akseptabel krenkelse?

– Jeg synes at det er en veldig god grunn til å ha en ny ytringsfrihetskommisjon. Men jeg tror ikke at vi skal ha så mange statsråder som uttaler seg om saken på forskjellig vis.

Hvem som skal lede og sitte i den prestisjefylte kommisjonen, er ikke klart ennå.

– Bare mandatet er ferdig så langt. Jeg håper å ha kommisjonen klar før jul, sier hun.

– Alt i alt: Er ytringsfriheten styrket eller svekket siden forrige kommisjon la frem rapporten i 1999?

– Jeg tror ikke at jeg har kompetanse til å svare ja eller nei på det. Det er så mange trekk som går i positiv retning og så mange trekk som går i negativ retning. Redaktørstyrte medier fyller for eksempel en mindre del av vårt informasjonsbehov i dag, sier Grande.