Politikk

Hauglie nekter å gi ut referat fra møtet med Nav-direktøren

25. oktober møttes statsråd Anniken Hauglie og Nav-direktør Sigrun Vågeng for første gang for å diskutere Nav-skandalen. Men departementet nekter å offentliggjøre referat og sakspapirer fra møtet.

Statsråd Anniken Hauglie nekter å offentliggjøre referatet fra første møte med Nav om trygdeskandalen.
  • Thomas Spence

Aftenposten har fått avslag på innsyn i dokumentene fra det første møtet mellom de to hovedpersonene i trygdeskandalen som har ført til titalls feilaktige dommer og fengselsstraffer.

For ti dager siden ba Aftenposten Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) vurdere avslaget på nytt, men har ennå ikke fått svar. Jurist og rådgiver Kristine Foss i Norsk Presseforbund reagerer på departementets håndtering.

– Dette er en ekstremt viktig sak av stor allmenn interesse, og derfor bør spørsmålet om innsyn avklares raskest mulig. Dette er en sak som de burde sette øverst på prioriteringslisten, sier Kristine Foss.

På hjemmesiden til Arbeids- og sosialdepartementet og Nav har begge institusjonene laget en tidslinje om skandalen og lagt ut en del av sakens dokumenter.

Departementet: Intern saksforberedelse

  • Les også: Åpen høring i januar

Men fra møtet 25. oktober – som er første gang hovedaktørene Hauglie og Vågeng møttes etter at Nav informerte departementet om skandalen – er ingen dokumenter lagt ut. Her er Aftenpostens tidslinje:

7. november: Aftenposten søker om innsyn i sakspapir og referat fra møtet.

13. november: Ekspedisjonssjef Tom Gulliksen og avdelingsdirektør Camilla Landsverk i ASD avslår med følgende begrunnelse:

«Saksdokumenter som omfattes av ditt innsynskrav er unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 14 første ledd. Meroffentlighet er vurdert.»

§ 14 i Offentlighetsloven omhandler «dokument som organet har utarbeidet for si eiga interne saksførebuing.»

17. november: Aftenposten ber om en ny vurdering og stiller spørsmål ved departementets bruk av § 14 som hjemmel for å nekte innsyn i møtereferat med ekstern aktør (Nav), og om referatet er delt med Nav.

Aftenposten viser også til at Nav-skandalen har «enorm offentlig interesse og er en sak vi ennå ikke vet omfanget av. Offentligheten har dermed krav på mest mulig innsyn i denne saken.»

25. november: Aftenposten etterlyser svar.

27. november: Aftenposten purrer og etterlyser svar.

– Klokt for offentligheten og vi som jobber med saken på Stortinget at vi får innsyn i sentrale dokumenter, sier saksordfører Eva Kristin Hansen (Ap).

– Stiller særlige krav til rask informasjon

Ifølge loven skal krav om innsyn avgjøres «uten ugrunnet opphold.» Den som har fått avslag på en innsynsbegjæring kan be om en nærmere begrunnelse.

Departementet skal da gi en skriftlig begrunnelse «snarest råd og seinast innan ti arbeidsdager etter at kravet vart mottene.» Det vil i dette tilfellet si senest i løpet av fredag 29. november.

Men Foss mener departementet i denne saken burde reagert raskere:

– Dette er en unik sak som stiller særlige krav og hvor samfunnet må få rask informasjon mens saken diskuteres. I lys av dette mener jeg departementet har brukt for lang tid sett i lys av sakens alvor, sier Kristine Foss.

Saksordfører for Nav-skandalen i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Aps Eva Kristin Hansen, reagerer også på avslaget:

– Det er klokt for offentligheten og vi som jobber med saken på Stortinget at vi får innsyn i dokumentene som er sentrale for å opplyse saken, som møtereferat og annen korrespondanse mellom departementet og Nav, sier hun.

– Bør alle referat og sakspapir knyttet til Nav-skandalen offentliggjøres?

– Ja, så langt det lar seg gjøre bør vi iallfall få vite hvem som møttes og hva som har vært tema. For at Stortinget skal komme til bunns i saken, må vi få innsyn i all korrespondanse, sier Hansen.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uka gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Trygdeskandalen
  2. Anniken Hauglie
  3. Sigrun Vågeng