– Jentene på sykehjemmet er de nye gutta på gølvet

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og Ap-leder Jonas Gahr Støre ber 500.000 kommuneansatte stemme Ap for å hindre privatisering og sikre seg gode arbeidsvilkår. - Tåkelegging, svarer Høyre.

– Du kan ikke sette ansvaret for gode tjenester til syke, eldre og barn ut på dugnad, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Unge kvinner med deltidsstilling i omsorgssektoren, har mest å tjene på Ap-styre, mener de.

– De nye gutta på gølvet er jentene på sykehjemmet. De som har helt ned i 16 prosent-stillinger, og som ikke har sjans til å gå i banken og si: Hei, her er jeg, 22 år og søker lån til en bolig, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Sammen med LO-lederen, Bergen-ordfører Marte Mjøs Persen og Fredrikstad-ordfør Jon-Ivar Nygaard, ber han nå «arbeidsfolk» stemme Ap for å sikre gode arbeidsvilkår.

– Rødgrønne kommuner ligger foran i kampen for heltid, kampen mot deltid, kampen for et seriøst arbeidsliv og alle forhold av stor betydning for arbeidstagernes hverdag, sier de med henvisning til rapporter fra Fafo, Kommunenes Sentralforbund og egne undersøkelser.

  • For hele kommunesektoren under ett var heltidsandelen i 2018 høyest i Ap-styrte kommuner med 54 prosent. I Høyre-styrte kommuner var heltidsandelen 49 prosent.
  • 171 kommuner har forpliktet seg til tiltak mot sosial dumping. 111 av kommunene er Ap-styrte (Ap-ordfører og/eller Ap-varaordfører). 123 er rødgrønne.

– Om lag 500.000 nordmenn velger arbeidsgiver 9. september. De kan få en politisk ledelse som vil ha viktige deler av jobbene ut på anbud, privatisert, kommersialisert og de kan oppleve endringer i lønn, pensjon og grunnleggende trygghet på jobb, sier de.

Støre peker også på at mange Ap-styrte kommuner har forpliktet seg til ikke å benytte den utvidede adgangen til bruk av midlertidige ansettelser.

– Selv om det er innført adgang til midlertidige ansettelser, er det ikke et påbud om midlertidige ansettelser, minner han om.

– Kampen for hele, faste stillinger er den aller viktigste likestillingskampen, sier Bergen-ordfører Marte Mjøs Persen og får støtte fra Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygaard, Ap-leder Jonas Gahr Støre og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Høyre-statsråd: Forsøk på tåkelegging fra Ap og LO

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie svarer at «dette er et forsøk på tåkelegging».

– Jeg vil heller oppfordre LO-medlemmer til å velge Høyre. Det er denne regjeringen som er den beste for arbeidsfolk, vi har tatt opp kampen mot arbeidslivskriminalitet og useriøse arbeidsforhold med gode resultater, sier hun.

Hauglie viser også til at de sammen med partene i arbeidslivet har fremforhandlet en bedre pensjon for offentlig ansatte, sikret fri rettshjelp ved usaklig oppsigelse og ved lønnsinndrivelse til alle.

– Heltid er hovedmålet også for oss. Derfor er det bra at det er mer enn 60.000 færre kvinner i deltidsstillinger enn under de rødgrønne. Høyre jobber knallhardt for å sikre en heltidskultur, og har blant annet gitt fortrinnsrett til deltidsansatte når stillinger lyses ut.

– LO får gjøre som de vil, men LO-leder Gabrielsen har visst glemt at han representerer 930.000 arbeidere, også de som ikke stemmer Ap, sier statsråden.

LO: Kommunene har stor betydning for privat sektor

LO-lederen sier at Ap-styrte kommuner «har stor betydning i kampen mot deltidsstillinger og privatisering, og for manges lønns- og arbeidsvilkår».

– I tillegg har kommunene også stor betydning for alle i privat sektor, som merker hvilken kraft kommunen velger å bruke eller ikke å bruke i kampen for et seriøst arbeidsliv og mot sosial dumping.

– I Oslo har vi sett de siste fire årene hva kampen mot useriøsitet og sosial dumping betyr for antall lærlingeplasser som opprettes, og for hvordan ungdom nå søker seg til yrkesfag, sier LO-lederen.

Mjøs Persen sier at arbeidsgiverpolitikken sto øverst på dagsordenen da de overtok styringen av Bergen i 2015.

– Kampen for hele, faste stillinger er den aller viktigste likestillingskampen. Det er veldig få mannsdominerte yrker hvor deltid er normalen, sier hun.

– Sårbar og viktig yrkesgruppe

Ordfører Jon-Ivar Nygaard stoppet de borgerliges forsøk på privatisering av to sykehjem.

– Vi fortsatte med å utvikle gode kommunale tjenester i vaskeri, renhold og renovasjon. Vi utsetter ikke våre arbeidstagere for det lønns- og pensjonspresset som konkurranseutsetting innebærer, sier han.

Fra reisene rundt i landet, beskriver Støre samfunnsendringen slik:

– Ap og arbeiderbevegelsen sto opp for gutta på gølvet. De var en utsatt gruppe i arbeidslivet. Jentene på sykehjemmet er de nye gutta på gølvet.

– Det er en sårbar og ekstremt viktig gruppe. Du kommer ikke i gang med et liv med 16-prosentsbrøker. Vi kommer til å mangle 18.000 av dem i 2030 og vi trenger at unge kvinner og menn ikke velger bort disse jobbene fordi de ikke gir en lønn å leve av.

– Aps ordførere prioriterer dette. Det mener jeg med å være et parti for arbeidsfolk, sier Støre.

– Ingen driver billigere enn oss i kommunen

– Er det noen motsetning mellom interessene til ansatte og innbyggerne?

– Det måtte være om man hadde rett i at det betyr dyrere tjenester slik at skattebetalerne fikk en økt belastning. Men det er det ikke belegg for. Ingen klarer å drive det billigere enn oss, sier Nygaard.

Støre sier det er høyresidens retorikk at alle gode krefter skal slippe til i en dugnad for å løse grunnleggende velferdsutfordringer.

– Vi kjøper ikke den analysen. Det er politisk ansvar å sikre gode tjenester til pleietrengende, syke, eldre og barn. Det er ikke noe du kan sette ut på dugnad. Det er du valgt til.

– Tar dere til orde for mer rekommunalisering?

– Nei, jeg tar til orde for en kommune som er bevisst på hva det vil si å sikre innbyggerne gode tjenester, og som gir de som tilbyr tjenestene skikkelige lønns- og arbeidsvilkår. De to tingene henger sammen, slutter Støre.