Politikk

Lastebilnæringen frykter at den må betale for bomrabatter til privatbilene

Lastebilnæringen frykter at regningen for regjeringens kompromiss havner på deres bord. Nå roper de et varsko.

Transportnæringen frykter at den kommer til å få økt bompengebelastning. Her fra en bompengedemonstrasjon tidligere i år.
  • Alf Ole Ask
    Alf Ole Ask
    Journalist

Ferge- og bompengekostnadene for lastebiler har steget med 42,4 prosent siden 2016.

– Det viser SSBs kostnadsindeks for lastebiler. Nå er grensen nådd, sier Ole Andreas Hagen, kommunikasjonsdirektør i PostNord.

Selskapet PostNord er et av de selskapene som bruker veinettet mest. De følger bompengeforhandlingene på regjeringsplan med argusøyne. Der målet er å få ned bompengebelastningen, men oppmerksomheten er rettet mot privatbilene.

– Vi frykter at vår næring blir en salderingspost og at de dytter økte kostnader over på oss, sier Hagen til Aftenposten.

– Det er greit at vi skal være med på å finansiere nye og bedre veier, som vi har stor glede av. Men nå er det rett og slett blitt for mye, sier Hagen – som frykter at det skal bli enda dyrere.

Store summer

Fjellinjens bompengekalkulatoren viser at det koster 1137 kroner i bompenger å kjøre en lastebil fra
Bergen til Oslo med start klokken 1600. Dette gir en ekstrakostnad per kilometer på 2,41 kroner.

– Det er mye i en bransje med lav lønnsomhet, sier han.

  • Les også: Ap stanset fallet - Frp frtsatt ned på måling i Oslo

Det er ventet at de samlede bompengeinntektene for 2019 blir 13 milliarder kroner. Av dette betaler lastebiler og trailere omkring 2,5 mrd. milliarder.

PostNords kostnader til bompenger, fordelt på 1200 bile,r ligger på cirka 250 millioner kroner i året.

Ole Andreas Hagen, kommunikasjonsdirektør i PostNord

En del av kollektivtrafikken

Hagen mener at næringslivets transporter er en del av kollektivtrafikken, og den bør ikke belastes med urimelig høye kostnader.

– Det er innført regler for gratis passeringer innen én time og maksbelastninger per måned, samt økt
rabatten for personbiler med brikke fra 10 til 20 prosent. Nå diskuteres det om man i Bergen og Oslo skal ha en ordning der man etter klokken 17 bare betaler en gang, forklarer han.

– Det er ikke rabatter for lastebiler. Det er ennå for tidlig å si hvordan dette innfløkte systemet med tre bomringer rundt Oslo og ulike regler for passeringer slår ut for oss, men vi frykter det verste. Vi kan bli sittende igjen med en større andel av bompengene, sier Hagen.

– VI har vært med på å finansiere veier gjennom bompengene, men i dag er bompenger blitt et tiltak
som skal løse alle typer trafikale problemer: Ekstra bomavgifter mot rushtrafikk, ekstra bomavgifter
mot NOx-utslipp og en stor dose ekstra bompenger for å betale for utbygging av kollektivtrafikk. Selv
om ingen er imot formålene, treffer dette skjevt, understreker han.

Les mer om

  1. Brukerbetaling
  2. Kommunevalg 2019