Politikk

Oljeministerens svar til streikende ungdom: «Så lenge verden trenger olje og gass, skal Norge produsere det».

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg ser ingen slutt på oljealderen for Norge. Hans hilsen til de streikende skoleelevene er at Norsk olje og gass er en del av klimaløsningen.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg
 • Alf Ole Ask
  Alf Ole Ask
  Journalist
Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

To folkelige opprør preger Norge om dagen: Bompengeaksjonen har sendt regjeringen i krisemodus, og for 17. gang klimastreiker noen hundre skoleelever fredag foran Stortinget. Det siste uten at noen i regjeringen ser ut til å miste nattesøvnen.

Et overveldende stortingsflertall vendte denne uken tommelen ned for de radikale kravene fra klimastreikende ungdommer. Bare SV, MDG og Rødt støtter kravene: 60 prosent utslippskutt, nei til nye oljelisenser og ja til 65 milliarder til klimatiltak i utviklingsland.

Et steinkast fra de streikende skoleungdommene på Løvebakken, sitter olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) på sitt romslige kontor. Han har nylig utlyst 90 nye leteblokker for oljevirksomhet, flere av dem i miljøfølsomme områder.

– Gjør klimademonstrantene inntrykk på deg?

– Ja, engasjerte mennesker er det alltid spennende og utfordrende å møte. Meningsbryting er bra for folkestyret. Men jeg er ansvarlig for petroleumspolitikken. De streikende ungdommene mener vi må slutte å dele ut nye lisenser og stenge ned norsk sokkel for å berge klima. Jeg er uenig i at det er et godt klimatiltak. Det er tvert imot et dårlig klimatiltak, sier statsråden.

For 17. gang demonstrerte klimastreikene ungdommer foran Stortinget. Neste klimastreik er i august.

Norsk gass kutter utslipp

Han viser til at britene for første gang siden 1882 ikke lenger bruker sterkt forurensende kull i energiforsyningen.

– Vi skal være stolte over at norsk gass er en del av løsningen for britene, sier han.

Nå reklamerer Equinor med at norsk gass skal være en del av løsningen for å erstatte kullfyrte kraftverk i Tyskland.

 • Aftenposten på lederplass: Klimastreiken er legitim og gir en klar beskjed

Freiberg er Norges oljesjeik. På vegne av oss alle sitter han på 67 prosent av aksjene i Equinor, og Olje- og energidepartementet har avgjørende innflytelse i selskapet som største eier. Hans departement styrer Petoro/SDØE som på vegne av staten sitter på 40 prosent av all olje og gass på sokkel.

Så du hører på elevene, men argumentene biter ikke på deg?

– Klimautfordringen krever en global løsning. Selv om vi oppfyller kravene i Parisavtalen, så vil olje og gass finnes i energimiksen også etter 2050, sier han.

Olje i fremtiden

Denne uken la Equinor frem ulike scenarioer for oljeetterspørselen frem til 2050. Ifølge statens eget oljeselskap vil etterspørselen 31 år frem i tid variere mellom 59 millioner og 122 millioner fat olje pr. dag. Variasjonene avhenger av økonomisk vekst i verden og hvor fort og omfattende klimatiltakene blir. I 2017 brukte verden 97,8 millioner fat olje pr. dag, skriver Reuters.

– Norge produserer 2 prosent av verdens olje. Dersom vi stanser å produsere, vil ikke det få betydning for verdens forbruk. Andre vil trolig dekke opp, men klimamessig vil det være uheldig. Norsk sokkel er blant de reneste i verden. I gjennomsnitt slipper vi ut mindre CO₂ pr. fat vi produserer enn andre, slår ministeren fast, og legger til:

– Så lenge verden trenger olje og gass, skal Norge produsere det.

Oljefelt legges også ned

Freiberg forsvarer de omfattende konsesjonsrundene med at det også er felt på sokkelen som stenges ned. I fjor satte han rekord i nye tildelinger. I år er det utlyst 90 blokker, nesten halvparten ligger i Barentshavet.

Dette er områder som er åpnet for oljevirksomhet av et bredt flertall i Stortinget, påpeker Freiberg.

– Vi må finne mer olje og gass i årene fremover for å dekke behovet, selv om vi oppfyller Parisavtalen og togradersmålet. Uten nye funn vil ikke verdens oljeland kunne dekke etterspørselen i 2050, sier han og legger til at en ensidig nedtrapping av oljevirksomheten i Norge også vil endre landet dramatisk.

– Hele 170.000 personer sysselsettes i denne næringen. De bor i hele landet. Min nabo hjemme i Hadsel i Nordland er en av dem. På denne måten holder oljenæringen oppe det bosetningsmønsteret som vi kjenner. I tillegg er oljevirksomheten grunnlaget for den velstanden vi alle deler av samfunnet, understreker han.

Les mer om

 1. Norsk sokkel
 2. Hydrogen
 3. Oljeinvesteringer
 4. Oljepolitikk
 5. Olje og gass
 6. Parisavtalen
 7. Velferdsstaten