Oljeministerens svar til streikende ungdom: «Så lenge verden trenger olje og gass, skal Norge produsere det».

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg ser ingen slutt på oljealderen for Norge. Hans hilsen til de streikende skoleelevene er at Norsk olje og gass er en del av klimaløsningen.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg
  • Alf Ole Ask

To folkelige opprør preger Norge om dagen: Bompengeaksjonen har sendt regjeringen i krisemodus, og for 17. gang klimastreiker noen hundre skoleelever fredag foran Stortinget. Det siste uten at noen i regjeringen ser ut til å miste nattesøvnen.

Et overveldende stortingsflertall vendte denne uken tommelen ned for de radikale kravene fra klimastreikende ungdommer. Bare SV, MDG og Rødt støtter kravene: 60 prosent utslippskutt, nei til nye oljelisenser og ja til 65 milliarder til klimatiltak i utviklingsland.

Et steinkast fra de streikende skoleungdommene på Løvebakken, sitter olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) på sitt romslige kontor. Han har nylig utlyst 90 nye leteblokker for oljevirksomhet, flere av dem i miljøfølsomme områder.

– Gjør klimademonstrantene inntrykk på deg?

– Ja, engasjerte mennesker er det alltid spennende og utfordrende å møte. Meningsbryting er bra for folkestyret. Men jeg er ansvarlig for petroleumspolitikken. De streikende ungdommene mener vi må slutte å dele ut nye lisenser og stenge ned norsk sokkel for å berge klima. Jeg er uenig i at det er et godt klimatiltak. Det er tvert imot et dårlig klimatiltak, sier statsråden.

For 17. gang demonstrerte klimastreikene ungdommer foran Stortinget. Neste klimastreik er i august.

Norsk gass kutter utslipp

Han viser til at britene for første gang siden 1882 ikke lenger bruker sterkt forurensende kull i energiforsyningen.

– Vi skal være stolte over at norsk gass er en del av løsningen for britene, sier han.

Nå reklamerer Equinor med at norsk gass skal være en del av løsningen for å erstatte kullfyrte kraftverk i Tyskland.

Freiberg er Norges oljesjeik. På vegne av oss alle sitter han på 67 prosent av aksjene i Equinor, og Olje- og energidepartementet har avgjørende innflytelse i selskapet som største eier. Hans departement styrer Petoro/SDØE som på vegne av staten sitter på 40 prosent av all olje og gass på sokkel.

Så du hører på elevene, men argumentene biter ikke på deg?

– Klimautfordringen krever en global løsning. Selv om vi oppfyller kravene i Parisavtalen, så vil olje og gass finnes i energimiksen også etter 2050, sier han.

Olje i fremtiden

Denne uken la Equinor frem ulike scenarioer for oljeetterspørselen frem til 2050. Ifølge statens eget oljeselskap vil etterspørselen 31 år frem i tid variere mellom 59 millioner og 122 millioner fat olje pr. dag. Variasjonene avhenger av økonomisk vekst i verden og hvor fort og omfattende klimatiltakene blir. I 2017 brukte verden 97,8 millioner fat olje pr. dag, skriver Reuters.

– Norge produserer 2 prosent av verdens olje. Dersom vi stanser å produsere, vil ikke det få betydning for verdens forbruk. Andre vil trolig dekke opp, men klimamessig vil det være uheldig. Norsk sokkel er blant de reneste i verden. I gjennomsnitt slipper vi ut mindre CO₂ pr. fat vi produserer enn andre, slår ministeren fast, og legger til:

– Så lenge verden trenger olje og gass, skal Norge produsere det.

Oljefelt legges også ned

Freiberg forsvarer de omfattende konsesjonsrundene med at det også er felt på sokkelen som stenges ned. I fjor satte han rekord i nye tildelinger. I år er det utlyst 90 blokker, nesten halvparten ligger i Barentshavet.

Dette er områder som er åpnet for oljevirksomhet av et bredt flertall i Stortinget, påpeker Freiberg.

– Vi må finne mer olje og gass i årene fremover for å dekke behovet, selv om vi oppfyller Parisavtalen og togradersmålet. Uten nye funn vil ikke verdens oljeland kunne dekke etterspørselen i 2050, sier han og legger til at en ensidig nedtrapping av oljevirksomheten i Norge også vil endre landet dramatisk.

– Hele 170.000 personer sysselsettes i denne næringen. De bor i hele landet. Min nabo hjemme i Hadsel i Nordland er en av dem. På denne måten holder oljenæringen oppe det bosetningsmønsteret som vi kjenner. I tillegg er oljevirksomheten grunnlaget for den velstanden vi alle deler av samfunnet, understreker han.