Erna Solberg går i rette med egen programkomitéleder

Statsminister Erna Solberg er uenig med Linda Hofstad Helleland, som mener at koronakrisen krever at Norge tar mindre hensyn til miljøet. Også andre i Høyre reagerer på programkomitélederens utspill.

Her er Høyres programkomitéleder, Linda Hofstad Helleland, og statsminister Erna Solberg (H) avbildet sammen på håndballkamp i Hamburg før koronatiltakene blir innført.

Uttalelser statsråd Linda Hofstad Helleland kom med i et intervju i Aftenposten, har provosert en rekke partifeller i Høyre.

Helleland, som leder partiets arbeid med nytt stortingsprogram, kom med følgende utsagn:

«De siste årene har vern fått gå foran vekst med hensyn til mineralnæringen, havbruksnæringen, vannkraft, vindkraft og oljenæringen. Nå har vi ikke den luksusen lenger. Nå handler det om å ta ut potensialet for hver eneste nye jobb i hver eneste næring.»

Høyre-leder og statsminister Erna Solberg er ikke enig i at slike miljøhensyn er luksus som Norge ikke lenger har råd til.

– Nei, det er jeg ikke enig i. Mitt utgangspunkt er at den veksten Norge skal ha fremover, kommer til å ligge i de grønne løsningene, sier hun til Aftenposten.

Holder fast på grønne ambisjoner

Onsdag holdt statsminister Erna Solberg (H) et nettmøte med næringslivstopper om grønne initiativer og hvordan Norge skal komme seg best mulig ut av koronakrisen. Etterpå holdt hun et digitalt pressetreff.

Solberg legger til at nærings- og miljøinteresser må vurderes i konkrete saker, og at det da kan hende at næringsinteresser vinner frem.

– Men generelt tror jeg at miljøverdier og det å løse klimautfordringene fremover vil bli bedre balansert i forbruket av ressursene våre. I det som kalles sirkulær økonomi, ligger det faktisk mye konkurransekraft for Norge, sier hun.

Stefan Heggelund fra Oslo Høyre er Høyres klima- og miljøpolitiske talsperson, her avbildet i kamp mot miljøskadelig stillehavsøsters i Oslofjorden. Han er ikke helt enig med Høyres programkomitéleder, Linda Hofstad Helleland.
Les også

Høyres programkomité-leder: Nå må Høyre sette arbeidsplasser foran miljøet

Intern uenighet i Høyre

Flere i Høyre reagerer på Hellelands uttalelse, blant andre Høyres klima- og miljøpolitiske talsperson, Stefan Heggelund.

– Jeg håper det ikke er i den retningen programkomiteen vil arbeide videre i disse spørsmålene. Jeg er enig med Helleland i at nye arbeidsplasser er viktig. Men jeg er uenig i at det er en motsetning mellom miljø og vekst. Det er et skille vi i Høyre avviser, sier han.

Unge Høyre er på samme linje:

– Jeg er uenig i premisset hennes. Det er ikke en motsetning mellom å skape arbeidsplasser og å ta vare på miljøet, sier Unge Høyre-leder Sandra Bruflot, som også sitter i programkomiteen.

Heggelund mener Helleland med uttalelsen tegner opp et skille mellom vekst og vern som tilhører tankegodset til venstresiden og store deler av miljøbevegelsen.

– Det er ikke sånn. Vi må kombinere vekst og grønn omstilling, sier han.

– Se rundt deg nå. Nå har alt stoppet opp, og klimautslippene går ned. Men de gjør det på det en veldig skadelig måte. Ja, vi flyr mindre, men flyselskapene har ikke råd til å gjennomføre sine grønne investeringer. Omstillingen stopper opp.

Han mener Høyre fortsatt må balansere miljøinteresser og næringsinteresser uten å si at den ene alltid skal ha forrang. Han viser til regjeringens ferske definisjon av iskantsonen.

– Det er et godt eksempel på et kompromiss mellom miljøhensyn og tilrettelegging for verdiskaping, også for petroleumsnæringen.

Unge Høyre frykter for Høyres grønne utvikling

Før pandemien skrev flere medier at Høyre beveget seg i en grønnere retning. Unge Høyre-lederen frykter at koronakrisen skal stanse utviklingen.

– Ja, jeg er bekymret for det. Det er klart at det er lettere å være for gode miljø- og klimatiltak når man kan lene seg på Oljefondet og arbeidsledigheten er lav, sier Bruflot.

– Men vi er nødt til å kunne prioritere miljø også i krisetider, selv om det er viktig å skape arbeidsplasser. Denne balansegangen skal vi diskutere i programkomiteen, men vi kan ikke på forhånd si at på grunn av korona skal arbeidsplasser trumfe alt.

Varsler motstand på landsmøtet

Stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle sitter i et programråd som skal sørge for at Høyres programkomité får «bredest mulig deltagelse og forankring».

– Jeg skjønner hva hun prøver å si, men er ikke enig i at det er noen motsetning mellom hensynet til klima og miljø og økonomisk vekst. Snarere tvert imot, sier hun.

Hun understreker at Høyre har lagt mye sterkere vekt på klimapolitikken de siste årene og mener partiet står ved en skillevei. Hun håper på et offensivt og moderne stortingsprogram som viser at det går an å forene økonomisk vekst og hensynet til klima og miljø.

– Hvis programkomiteen nedprioriterer klima og miljø og ikke klarer å ha to tanker i hodet samtidig, vil i alle fall jeg utfordre den på landsmøtet.

– Du sitter i programrådet og har vel en viss innflytelse på komiteen?

– Jeg er jo involvert i prosessen og kommer til å være tydelig internt. Jeg vil ikke stille meg bak noe som ikke er mer moderne og offensivt. Jeg vil ikke stille meg bak gammeldags Høyre-politikk fra 80-tallet, vi må videre.