Politikk

Frp ønsker å stramme inn Schengen-avtalen

«Det er i dagens situasjon helt nødvendig at Norge bruker de muligheter vi har innenfor Schengen-avtalen til å suspendere avtalen midlertidig for å opprette full grensekontroll.»

Partileder i Fremskrittspartiet, Siv Jensen, viet stor plass til asylpolitikken i sin tale til landsstyremøtet søndag.
  • Steffen Pedersen Øberg
  • Solveig Ruud
    Journalist

Det er ordlyden i en del av den enstemmig vedtatte resolusjonen fra Frps landsstyremøte, søndag.

Landsstyret ber imidlertid ikke om å si opp eller suspendere hele avtalen.

Partileder Siv Jensens innledende tale til debatten viet stor plass til asylpolitikk.

— Vi kan ikke ha ordninger som er så gode at flere asylsøkere enn det som er naturlig velger Norge. Det kan ikke fremstå som mer attraktivt å søke asyl i Norge enn i andre land.

— Derfor er det behov for et tydelig FrP. Det er nå FrPs løsninger og politikk trengs, sa hun i talen.

Siv Jensen snakket også om Oslos nye byråds bilpolitikk på landsstyremøtet, søndag. Det har vekket reaksjoner:

Les også

Jensens «mareritt» latterliggjøres på Twitter

Lagt frem av FpU

Et enstemmig landsstyremøte i Fremskrittspartiets ungdomsorganisasjon (FpU) sto bak et forslag for moderpartiets landsstyremøte om at Norge skal sette hele Schengen-avtalen til side og selv sørge for kontroll av norske grenser.

Schengen-avtalen innebærer at landene seg imellom fordeler ansvaret for kontroll av Schengen-områdets yttergrenser. Mellom landene kan folk bevege seg fritt – uten å vise f.eks. pass.

Leder for Fremskrittspartiets ungdom (FpU), Atle Simonsen, sier han er glad for at en resolusjon om avtalen ble vedtatt.

— FpU er tilhengere av Schengen-avtalen og at man fritt kan ferdes mellom landene i avtalen. Men vi er i en helt ekstraordinær situasjon nå, som gjør at vi må se på ekstraordinære tiltak, sier han.

— En avtale man har med andre parter gjelder kun om den blir holdt av alle. Slik som våre avtalepartnere har håndtert grensekontrollen, er ikke det tilfelle nå.

  • Schengen-avtalen har vært under hardt press lenge:- Håndhevelsen av Schengen fungerer neppe etter intensjonene, sa direktør i Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Ulf Sverdrup, i starten av september.

Ber Regjeringen ta tydelige initiativ overfor EU og FN

Forslaget er en del av en større resolusjon hvor landsstyret også mener at det i dagens situasjon er nødvendig å gjennomføre en ytterligere innstramming så raskt som mulig.

Landsstyret ber Regjeringen ta tydelige initiativ overfor EU og FN med mål om å revidere internasjonale avtaler og konvensjoner tilpasset dagens situasjon. Landsstyret understreker dessuten at de ikke aksepterer kutt i ordinære velferdstjenester som følge av store migrasjonsstrømmer.

Simonsen sier at ungdomspartiet støtter opp om resolusjonen.

— Vi mener det er viktig at Norge ikke sees på som et land som har betydelige bedre velferdsordninger enn våre naboland. Da er vi klar over at asylsøkere heller vil komme til Norge, men det har vi rett og slett ikke kapasitet til uten at systemene våre kollapser, sier han.

- Vi krever reduserte ytelser, mer bruk av midlertidig oppholdstillatelse og redusert mulighet for familiegjenforening, sier Frps parlamentariske leder Harald T. Nesvik til Aftenposten :

Les også

Dette vil Frp gjøre for å stanse strømmen av asylsøkere til Norge

Anundsen: — Ikke på Regjeringens bord nå

På vei inn til landsstyremøtet, lørdag, ga justisminister Anders Anundsen uttrykk for at suspensjon av Schengen ikke er en sak om ligger på Regjeringens bord nå.

— Det er et mye større spørsmål enn de vi til nå har vurdert, sier han og karakteriserer forslaget som «mer dramatisk enn andre tiltak som nå drøftes». Ifølge Anundsen er ikke suspensjon av Schengen-avtalen «en del av tiltakspakken nå.»

Men han understreker at det nå er viktig for alle Schengenlandene å jobbe med å kontrollere felles yttergrense.

Over natten ble barnetallet i Sulitjelma nesten doblet:

Les også

  1. En av fem i denne byen i Nordland er fra Syria

  2. Jensens frykt for bilfritt sentrum latterliggjøres på Twitter

  3. FPU: Norge må gjeninnføre passkontrollen ved alle grenser

  4. Siv Jensen: Må hindre at Norge er et mer attraktivt land enn andre for asylsøkere

Les mer om

  1. Politikk