SV går inn for strippeforbud tross rapport som renvasker bransjen

I en fersk rapport renvaskes strippebransjen langt på vei. SV ville ikke vente på rapporten de selv hadde bestilt før de vedtok å jobbe for forbud.

Barne- og likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV) sier regjeringen ikke har planer om å foreslå et forbud mot stripping, selv om SV ønsker det.
  • Karen Tjernshaugen

I dag la FAFO frem en rapport om forholdene i strippebransjen i Norge. Konklusjonene i rapporten er blant annet:

  • Det foreligger ikke noen indikasjoner på at det foregår prostitusjon på strippeklubbene.
  • Det er heller ikke noen beviser på organisert menneskehandel knyttet til klubbene.
  • Stripperneer ressurssterke og tjener godt.

Bestilt av Lysbakken

Rapporten ble bestilt av daværende Barne— og likestillingsminister Audun Lysbakken (SV) i slutten av 2011. FAFO fikk oppdraget. Men Lysbakkens eget parti tok seg ikke tid til å vente til rapporten var ferdig før de trakk sine konklusjoner. På landsmøtet i slutten av mars bestemte SV seg for å forby stripping.

Inga Marte Thorkildsen overtok etter Lysbakken som barne- og likestillingsminister, og er nestleder i SV.

- Hvorfor valgte SV å gjøre vedtak om forbud mot stripping uten å vente på rapporten som en SV-statsråd hadde bestilt?

— Kvinnebevegelsene i SV, Ap og Sp har vært opptatt av dette lenge. Blant annet etter at en eier av en strippeklubb ble dømt for å formidle utenlandske kvinner til utlandet.

- Stemte du for det selv?

— Det har ikke noe å si, dette er et vedtak fra vårt landsmøte som er SVs politikk.

- Kommer funnene i rapporten om strippebransjen til å få noe å si for SVs konklusjon om forbud?

— Vedtaket står i vårt arbeidsprogram og gjelder for neste fireårsperiode. Men det er uansett mange virkemidler man kan ta i bruk for å fremme en debatt om hva stripping gjør med samfunnet og de kvinnene og mennene som er involvert.

- Er det aktuelt for barne- og likestillingsdepartementet til å foreslå et forbud mot stripping?

— Nei, det er ikke en del av regjeringens politikk nå. Men jeg tenker at det er viktig at vi har en løpende diskusjon om sexindustrien. Det er mange sider av den som mange i samfunnet ikke vet så mye om fra før, sier Thorkildsen.

Bedre kontroll

I en kronikk i Dagbladet i dag skriver FAFO-forskerne som står bak rapporten: « Vi foreslår at politikere og debattanter tar et skritt tilbake, og forsøker å skille mellom det de ikke liker og det som bør forbys» .

Forskerne har reist rundt og besøkt alle strippeklubbene i Norge.

— Vi vil at diskusjonen skal være mer preget av realiteter. Man har ikke visst så mye om strippebransjen, men nå vet vi mer. Jeg håper debattantene legger til side at de misliker det at kvinner kler av seg for penger, sier May-Len Skilbrei, forsker i FAFO, til Aftenposten.

- Gir funnene i rapporten deres argumenter for at stripping bør forbys?

— Nei, men det er argumenter for at myndighetene kanskje burde holde mer kontroll med bransjen enn i dag. Det er et potensial for utnytting og prostitusjon. Arbeidstilsynet kunne godt tatt seg noen turer, og vilkårene for skjenkebevilling kunne vært gjennomgått.

- Hva synes du om at SV vedtok at de vil jobbe for et forbud mot stripping uten å vente til deres rapport forelå?

— Partiet SV har hatt et ønske om å forby stripping, og når de hadde sitt landsmøte i mars måtte de gjøre sitt vedtak da. Den beslutningen ble tatt med den kunnskapen man hadde da. På dette tidspunktet trodde man det var mye prostitusjon i tilknytning til strippeklubbene og at det foregikk menneskehandel. Nå vet vi at det ikke er grunn til å tro det. Dette kan få konsekvenser også for politikken. Politiske beslutninger tas alltid på grunnlag av den kunnskapen man har, uttaler Skilbrei.

Gjennomsiktig bransje

FAFO-forskerne Skilbrei og Ingunn Bjørkhaug har på sine besøk og gjennom sine intervjuer ikke funnet noen tegn til at det foregår prostitusjon i tilknytning til strippeklubbene i Norge.

— Vi har ikke funnet noen indikasjoner på det, og organiseringen er lagt opp slik at man prøver å unngå at det skal forekomme. Det er ikke mange hemmelige kriker og kroker, og danserne er lite alene. Bransjen er gjennomsiktig, og det er rart om ikke kunder som chatter om strippeklubbene på nettet har hørt om det hvis prostitusjon forekommer, sier Skilbrei.

Ikke forbudt

Forskerne har heller ikke funnet indikasjoner på at stripperne selger sex på fritiden, og flere av klubbene har forholdsregler mot dette.

— Vi kan likevel ikke utelukke at dette skjer. Sexsalg er ikke forbudt, påpeker forskeren.

- Har dere funnet tegn til at foregår menneskehandel i bransjen?

Nei, men det finnes muligheter for at noen blir ført bak lyset når det gjelder betingelser og avtaler. Danserne forteller at de ikke blir det, og stiller seg uforstående til problemstillingen. De har kontakter og muligheter til å jobbe på andre klubber, sier Skilbrei.

Noen av klubbene benytters seg av internasjonale agenter for å formidle dansere. Hvordan disse opererer har forskerne lite kunnskap om.

— Vi er skeptiske til bruken av agenter, og mener klubbeiere bør være forsiktige med det, uttaler FAFO-forskeren.

Flytter grenser

Thorkildsen sier hun er glad for at rapporten viser at det ikke er noen indikasjoner på prostitusjon i bransjen og at det ikke er funnet spor etter menneskehandel.

— Men andre som har undersøkt miljøene har tidlige kommet til motsatt konklusjon. Det må vi også ha med oss. VG formidlet for eksempel en dokumentar i mars i fjor, Insider, sier Thorkildsen.

Hun viser til at et viktig argument for SVs kvinnebevegelse er hvordan strippevirksomhet påvirker synet på kvinner i samfunnet generelt.

— Stripping kan flytte grenser for hva som er akseptabelt, og bygge opp et syn på at kvinners kropp kan kjøpes for penger. Disse poengene påvikes ikke av funnene i rapporten, mener SV-statsråden.

SV-leder Audun Lysbakken var ikke tilgjengelig for kommentar i går, men henviser til sin nestleder Inga Marte Thorkildsen.

SV gikk inn for forbud mot stripping før rapporten som partiets egen minister hadde bestilt, var klar.