EØS-borgere kan få norske dagpenger i andre land

EØS-borgere som blir arbeidsledige i Norge kan dra til hjemlandet og få full norsk arbeidsledighetstrygd, ifølge Efta-domstolen.

dagpenger b1.jpg
  • Lars Molteberg Glomnes
afp000498691-L9Gq8UTeNP.jpg

En rykende fersk uttalelse fra den europeiske Efta-domstolen slår bena under det norske forbudet mot å ta med seg ledighetstrygd ut av landet.

Les også

Fikk avslag fra Nav fem ganger

— I norsk folketrygdlov står det at du må fysisk oppholde deg i Norge for å ha rett til dagpenger. Efta-domstolen slår fast at Norge ikke har anledning til å stille dette kravet. Den norske folketrygdsloven er derfor i strid med Norges EØS-rettslige forpliktelser, sier advokat Christian Lundin i advokatfirmaet Ness Lundin til Aftenposten.

Hans kontor har ført saken for den svenske håndverkeren Sven Arne Jonsson, som i en årrekke jobbet på Svalbard. I 2008 mistet jobben og flyttet hjem til Sverige. Der ble han nektet dagpenger av norske myndigheter fordi han ikke bodde i Norge.

Tydelig brudd

I forbindelsen med at saken er berammet i Borgarting lagmannsrett i mai, spurte domstolen om en uttalelse fra Efta.

De slår tydelig fast at de norske reglene er et brudd med EØS-reglene.

Regelendringen vil gjelde de som jobber i Norge, men som utenom arbeidet har sitt vanlige oppholdssted i hjemlandet. En typisk gruppe vil være håndverkere som jobber i Norge i lengre perioder, men som har familie og barn de drar hjem til i hjemlandet.

Totalt var det 71 000 lønnstakere på kortidsopphold i Norge i 2011, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Det er ingen klart definert øvre grense for hvor sjelden en slik arbeider må være i hjemlandet.

Dersom disse mister jobben, kan de reise hjem og nå likevel få støtte.

— De kan kreve å få dagpenger etter norske satser, og det er den norske stat som tar regningen. Det gjelder så lenge den arbeidsledige oppfyller kravene som arbeidssøker, sier Lundin

Kan utfordre

Regjeringen må nå avgjøre hvorvidt de skal utfordre den rådgivende uttalelsen som kan få konsekvenser for et stort antall EØS-borgere ansatt i Norge.

Høyesterett har tidligere slått fast at rådgivende uttalelser fra Efta-domstolen skal vektlegges tungt, men at norske domstoler skal velge selvstendig.

"Departementet har registrert at domstolens uttalelse nettopp er kommet. Det er ingen endelig avgjørelse i saken. Uttalelsen er avgitt til en norsk domstol i forbindelse med en pågående sak hvor staten har brakt en Trygderettskjennelse inn for domstolen. Departementet vil selvfølgelig lese uttalelsen og vurdere den nærmere", skriver ekspedisjonssjef Rune Solberg i Arbeidsdepartementet i en e-post til Aftenposten. Departementet og statsråd Anniken Huitfeldt ønsker ikke å svare på konkrete spørsmål om saken.