Anniken Hauglie: Bekrefter grunnleggende systemsvikt

– Forståelsen av EØS-retten har ikke vært god nok, slår tidligere arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) fast.

Anniken Hauglie var ansvarlig statsråd da Nav-skandalen sprakk.
  • Alf Ole Ask
    Alf Ole Ask

Anniken Hauglie var ansvarlig statsråd da Nav-skandalen sprakk. Hun satt som leder for Arbeids- og sosialdepartementet fra 16. desember 2015 til 24. januar 2020. Dermed rammes Høyre-politikeren direkte at den kraftige kritikken fra utvalget som har gransket skandalen.

Torsdag var hun i Stavanger i forbindelse med sin nye jobb som administrerende direktør i Norsk Olje og Gass. Hun understreker derfor at hun ikke har hatt anledning til å lese selve rapporten, men bare kjenner inneholder fra mediedekningen.

Hovedansvaret ligger hos Nav og departementet, sa utvalgsleder Finn Arnesen da han redegjorde for funnene granskerne har gjort.

Alvorlig og komplisert

Hun vil ikke stille til intervju, men skriver i en SMS til Aftenposten:

«Dette er en svært alvorlig og komplisert sak som har fått svært alvorlige konsekvenser for enkeltmennesker.»

Hun skriver vider at « da det høsten 2019 ble klart at saken var langt mer alvorlig enn hva departementet tidligere var forespeilet, var vi opptatt av å finne ut hva som hadde skjedd, hvordan det kunne skje og rydde opp overfor de berørte. Det var bakgrunnen for at utvalget ble nedsatt, og at det fikk et bredt mandat.»

Les også

Hvem har ansvaret for trygdeskandalen, og hvilke feil ble begått? Her er granskernes dom.

Grunnleggende systemsvikt

Ifølge den tidligere statsråden bekrefter utvalget «at det har vært en grunnleggende systemsvikt i alle ledd fra forordningene ble innført i 2012 – og kanskje helt tilbake til 1994 – i forvaltning, domstoler og akademia.»

«Jeg er enig i at implementeringen og forståelsen av EØS-retten ikke har vært opplysende nok med de fatale konsekvenser det har fått. Jeg håper vi nå får alt på bordet slik at dette ikke kan skje igjen», skriver hun.

På spørsmål om hun synes kritikken var hardere enn hun hadde forventet, skriver Hauglie:

– Jeg ser at konklusjonene i stor grad er de samme som jeg skisserte i vinter, men at utvalget understreker den årelange, omfattende systemsvikten ytterligere. Saken er alvorlig, avslutter hun.

Hvorvidt det ble gjort feil alt da EØS-avtalen ble innført i 1994, er medlemmene i utvalget uenige om. Det er et spørsmål som nå skal avgjøres av Efta-domstolen i Brussel, men det er ikke ventet at den avgjørelsen kommer før neste år.