Støre: Det går trolig mot stortingsflertall for at IS-kvinner skal returneres til Norge

Ap-lederen sier til NRK at det trolig er flertall på Stortinget for at IS-kvinner med barn skal kunne returnere til Norge.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sitter i Stortingets utvidere utenriks- og forsvarskomité.

Anniken Huitfeldt (Ap) forteller at deres inntrykk er at et flertall ikke utelukker at mor i visse tilfeller kan følge med barn som hjelpes til Norge. Inntrykket er basert på offentlige uttalelser fra de ulike partiene, forklarer hun.

– Arbeiderpartiet har gjort det klart at vi mener UD må ha alle muligheter til å behandle enhver sak individuelt. Derfor er vi uenige med Frp som på prinsipielt grunnlag utelukker at mor kan følge med et barn hjem til Norge, skriver hun i en tekstmelding til Aftenposten.

– Arbeiderpartiet bad om redegjørelse

– Har møteinnkallingen noe med situasjonen mellom Tyrkia og Syria å gjøre? Haster det å få ut disse barna nå?

– Møtet ble innkalt fordi Ap ba om en redegjørelse. Dette fikk enstemmig tilslutning i Stortinget 4. oktober. Det er UD som må vurdere hver enkelt sak, og situasjonen i leiren er svært vanskelig, svarer Huitfeldt og legger til at de for øvrig ikke vil referere fra innholdet i et fortrolig møte.

Fredag 4. oktober sa flertallet på Stortinget nei til MDGs forslag om å hente en syk fireåring i Al-Hol-leiren og moren hans hjem til Norge.

– Flertall for at IS-mødre kan returnere til Norge

Det er ikke lov å referere fra det ekstraordinære møtet i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Men temaet var ifølge NRK den krevende situasjonen i nordøstlige deler av Syria, og forholdene for de norske borgerne med IS-tilknytning som er internert i leire under kurdisk kontroll i området.

Som følge av Tyrkias invasjon av Syria, har kurdiske styrker som kontrollerer de aktuelle områdene gitt uttrykk for at de vil nedprioritere sikkerheten i leirene.

Det har vært et spesielt fokus på IS-kvinner som har små barn, og Støre sier til NRK at det nå trolig er flertall for at IS-kvinner kan returnere til Norge dersom de blir straffeforfulgt av norsk politi.

– Hvis det som skal til for et barn kommer hjem er at en mor ledsager, så er vi for det, forutsatt at det skjer tiltak i Norge. Jeg tror det er en holdning som har stortingsflertallet med seg, sier Støre.

Abid Raja: – Fremstår som at det er flertall for å hente mødrene til Norge

På spørsmål fra Aftenposten svarer Venstres Abid Raja fredag ettermiddag, at han ikke vil si noe om omstendighetene rundt flertallet for å hente hjem IS-mødrene.

– Jeg kan si at det for meg fremstår som at det er klart stortingsflertall for å hente hjem disse barna. Når det ikke er mulig å hente hjem barna alene, virker det også som det er klart flertall for å hente hjem mødrene, sier han.

– Ble det ekstraordinære møtet holdt på grunn av utviklingen i situasjonen mellom Syria og Tyrkia?

– Jeg kan ikke kommentere det. Disse barna har lidd mer enn nok, og de har ikke gjort noe galt. De er utsatt for dehumaniserende behandling, og Norge må legge barnas beste til grunn. Ingen har sympati med mødrene, de må få den straff de fortjener. Jeg har tro på norsk PST, norske domstoler og norsk UD i denne saken.

– Er man bekymret for at det nå blir enda vanskeligere å hente ut barna og mødrene enn det hittil har vært?

– Jeg er leder i antiterrorgruppen Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), og jeg kjenner til at Østerrike i forrige uke hentet hjem 20 mødre og barn. Sveits er i ferd med å gjøre det samme. Det er fremdeles mulig å hente dem ut, og for meg er det viktigst at disse barna hjelpes. Jeg har stor tro på at norsk UD vil kunne gjøre dette på en forsvarlig måte, sier han.

KrF: – opptatt av å få til en rask løsning

Parlamentarisk leder for KrFs stortingsgruppe, Hans Fredrik Grøvan ønsker heller ikke å kommentere møtet eller Støres uttalelser.

– KrF er opptatt av å få til en rask løsning og jobber for det gjennom regjeringen. Ettersom informasjonen som ble gitt i dag er unntatt offentlighet, blir det heller ikke riktig av meg å kommentere Støres uttalelser, skriver Grøvan i en sms til Aftenposten.

– Bør stilles til ansvar

Ifølge Dagbladet er forutsetningen for å få barna ut av Syria, at mødrene stilles til ansvar for eventuelle kriminelle handlinger.

Møtet i Den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen (DUUFK) skal ha vart i en drøy time, og utenriksministeren skal ikke ha svart på spørsmål før hun hastet videre til statsråd på Slottet.

Flere av regjeringspartiene tar nå til orde for at utenriksminister Ine Søreide bør holde en orientering i stortingssalen, og at hun bør svare på spørsmål åpent.

– Jeg synes det er synd og uriktig at mye av den informasjon vi fikk ikke kan være offentlig kjent, sa Une Bastholm (MDG) til NRK.

Les også

USA har hentet ut to britiske statsborgere anklaget for å delta i henrettelser av vestlige gisler

Utenriksdepartementet: – Vi følger situasjonen

Fredag kveld uttrykker utenriksminister Ine Søreide bekymring i en ny uttale fra Utenriksdepartementet.

– Regjeringen har hele tiden sagt at vi er bekymret for barn av norske borgere som er internert i Syria. Av hensyn til sikkerheten for de berørte kommer jeg ikke til å si noe mer om eventuelt pågående arbeid, uttaler Søreide i meldingen.

«Vi følger situasjonen med dyp bekymring og gjentar vår tydelige oppfordring om at Tyrkia må avslutte militæroperasjonen samt må respektere folkeretten», heter det.

Departementet skriver videre at de spesielt er bekymret for den humanitære situasjonen for sivilbefolkningen, og at de følger med på hvordan dette påvirker den humanitære situasjonen i Al-hol-leiren.

«Arbeidet med å gi konsulær bistand til norske borgere i Al Hol har vært og er høyt prioritert» skriver departementet.

Behandler ikke nye søknader om eksportlisens

Videre meddeler departementet at de ikke vil behandle nye søknader om eksportlisens for forsvarsmateriell og flerbruksvarer til militær bruk til Tyrkia inntil videre, og gjennomgår nå alle slike gyldige lisenser.

Søreide opplyser at departementet vil fortsette å følge utviklingen og er i tett kontakt med partnere i det internasjonale samfunnet og NATO.

NATO bekymret

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, som besøkte Istanbul fredag, ga også uttrykk for «alvorlig bekymring» over militæroffensiven NATO-landet Tyrkia har innledet i Nord-Syria, ifølge NTB.

– Jeg har delt min alvorlige bekymring over denne pågående operasjonen og hvilken fare for ytterligere destabilisering av regionen den innebærer, sa Stoltenberg etter et møte med Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavusoglu.

– Selv om Tyrkia har alvorlige sikkerhetsmessige bekymringer, forventer vi at Tyrkia viser tilbakeholdenhet, sa han.

– Det er ikke nok å si: «Vi forstår deres legitime bekymring». Vi forventer klar og høylytt solidaritet, lød svaret fra Çavusoglu.

Også USA og Russland retter sterk kritikk mot Tyrkia etter militæroffensiven. Pentagon advarer mot «alvorlige følger» dersom angrepene fortsetter, og USAs forsvarsminister Mark Esper oppfordret Tyrkia om å stanse angrepene. Russlands president Vladimir putin har uttrykt frykt for at den ytterliggående islamistgruppen IS kan gjenoppstå som et resultat av militæroffensiven.

– Dette er en reell trussel mot oss, sa Putin, ifølge NTB.

Saken oppdateres.