Nå skal alle som blir drept i trafikken obduseres

Et enstemmig storting har vedtatt en lovendring som gjør at alle drepte i veitrafikken skal obduseres. Målet er å få vite mer om hvorfor trafikkulykker skjer.

Stortinget har vedtatt at alle som blir drept i trafikkulykker skal obduseres.

– Dette er en stor seier for norsk trafikksikkerhet. At samtlige som omkommer i en trafikkulykke nå skal obduseres er viktig i henhold til nullvisjonen – ingen drepte eller hardt skadde i veitrafikken, sier generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i MA – Rusfri Trafikk i en pressemelding.

Et enstemmig storting stemte mandag for endringen i obduksjonsloven som innebærer at det skal gjennomføres rettsmedisinsk obduksjon av alle drepte i veitrafikken.

– Rettsmedisinsk obduksjon vil kunne bidra til å gi mer informasjon om hendelsesforløp og årsaker ved trafikkulykker, og derfor gi viktig informasjon som kan brukes i arbeidet med trafikksikkerhet, heter det i stortingsvedtaket.

I dag blir det kun bedt om obduksjon dersom påtalemyndigheten finner det nødvendig av hensyn til etterforskningen. Dermed er det i dag kun rundt 56 prosent av de trafikkdrepte blir obdusert, ifølge Stortingets innstilling.

Det vil bli politiets oppgave å sørge for obduksjon av alle som omkommer i veitrafikken.

– Ved obduksjonsbordet finner rettsmedisinerne vesentlig informasjon som er av stor betydning for å forstå hva som har skjedd i ulykken. Jeg vil også berømme politikerne for deres innsats. De tar ansvar og arbeider for nullvisjonen, sier Kristoffersen.