Politikk

Frp vil erstatte lensmannskontorer med døgnåpne politiposter

Vil erstatte lensmannskontorene med døgnåpne politiposter.

Frp vil at lensmannskontorene skal nedlegges i sin nåværede form og erstattes med døgnåpne politiposter. Foto: Magne Johansen

 • Geir Salvesen

Fremskrittspartiet foreslår radikale endringer på krimsektoren. 27 politidistrikter skal ned til bare 5-10. Lensmannskontorene erstattes med døgnåpne politiposter.

Aftenposten har fått se deler av forslaget til det nye partiprogrammet til Fremskrittspartiet som vil bli fremlagt tirsdag. Sentralt på justissektoren står en total omorganisering av politiet og en hard nedkutting av antall politidistrikter.

Papirarbeide på lensmannskontorene skal sentraliseres, kontorene legges ned i sin nåværende form og erstattes med politiposter som har døgnvakt. Alle de nye store enhetene (mellom 5 og 10) skal få helikopterberedskap.

I programutkastet heter det:

«Fremskrittspartiet vil omorganisere politietaten slik at man får 5-10 politiregioner i stedet for dagens 27 distrikter. På den måten kan man effektivisere papirarbeid, etterforskning og støttefunksjoner. På denne måten frigjør man operativ politikraft for å styrke nærpolitiet.

I tillegg skal byråkratiske prosesser ved lensmannskontorer sentraliseres, kontorene legges ned og erstattes av politiposter med 24 timers operativ beredskap».

Leder av programkomiteen, Per Sandberg, presiserer at partiet ikke ønsker å legge ned samtlige lensmannskontorer.

— Frp vil FrP frigjøre betydelig politikraft somkan fordeles utover eksisterende lensmannskontor. Mange lensmannskontor er idag rett å slett for små, mangler både kompetanse og operativ politikraft.Mange av disse vil vli styrket gjennom at politikraft og kompetanse flyttes fradirektorat og politidistrikt.

— Uansett, når disse grep er gjennomført vil FrPvurdere inndelingen på lensmannsdistrikt og lensmannskontor. De lensmannskontorsom vil bli vurdert som overflødig i en slik omorganisering vil bli erstattetav politiposter, sier Sandberg.

Helikopter

— Ja, vi går inn for flere beredskapssentre, ikke nødvendigvis at alle blir like store som i Oslo, men med kapasitet på flere områder. Også helikopterkapasitet, sier Sandberg. Han leder også i Justiskomiteen i Stortinget.

- Dere kutter voldsomt, fra 27 til 5-10 politidistrikter?

Per Sandberg Foto: Scanpix

-Vel, Politidirektoratet sier at vi bør ned til 19 eller 15. Og så skal vi få en ny runde om 10 år. Finland hoppet over alle disse smertefulle prosessene, og gikk rett ned til et lite antall. Vil man gjøre alvor av å styrke nærpolitiet, må vi ta alt i ett jafs nå. I Sverige og Finland kaller man dette en nærpolitireform. Vi har bundet for mye av ressursene opp i administrasjon og byråkrati. Da må vi kutte, sier Sandberg.Han viser til at politiet har fått tilført en liste på 100 nye oppgaver de siste årene, mye av dette kan gjøres av sivile. Samtidig med at man får på plass ny teknologi.

— Hva blir forskjellen mellom dagens lensmannskontorer og fremtidens, med deres modell?

— Flere patruljer, mer tilstedeværelse, mindre papir. Man har puttet masse politikraft inn på kontor. De må ut igjen, sier han.

Ikke avvisende

Høyre, som kan bli samarbeidspartner for Frp etter valget neste år, er ikke helt avvisende til forslagene:

André Oktay Dahl Foto: Jan T. Espedal

-Vi vil ikke avvise alt eller si ja til alt. Dette er tross alt bare et programutkast. Høyre og Frp går i samme retning på flere punkter, sier justispolitisk talsmann i Høyre, André Oktay Dahl.Når det gjelder politistrukturen sier han at Høyre er åpne for å justere ned antallet politidistrikter, men at man ikke har konkludert på antall.

-Å tenke på tall, er å starte i feil ende.

— Politikontorer med 24 timers beredskap. Gir ikke det en mer slagkraftig politistyrke som bedre kan dekke publikums behov?

— Vi må være offensive, samtidig realistiske på hva beredskap koster, samtidig som man skal løse ordinære politioppgaver. Det er helt klart at man må omorganisere norsk politi. De har for mange oppgaver å håndtere og for mye å styre med. Målet må være å få en stor reform som alle kan stille seg bak og som vil vare gjennom skiftende regimer, sier han.

I tillegg vil Frp:

 • Forby tigging.
 • Tillate prøveprosjekt med lokalt politi.
 • Gi Tollvesenet begrenset politimakt.
 • Ha begrensninger på overvåking, bortsett fra alvorlig kriminalitet og terrorisme.

Les mer om

 1. Politikk

Relevante artikler

 1. POLITIKK
  Publisert:

  Ap trekker seg fra politireformen: Sp jubler, og regjeringen rister på hodet.

 2. KOMMENTAR
  Publisert:

  Slaget om politiet står nå

 3. KRONIKK
  Publisert:

  Politireformen skal møte et nytt kriminalitetsbilde | Odd Reidar Humlegård

 4. NORGE
  Publisert:

  Han har 212 kilometer å kjøre til nærmeste politiarrest

 5. NORGE
  Publisert:

  Ap beskylder Høyre for løftebrudd i nærpolitireformen

 6. POLITIKK
  Publisert:

  Slik vil Støre lappe på politireformen