Ap vil ta statsstøtten fra små trossamfunn

Stortinget skal før sommeren avgjøre hvor mange tros- og livssynssamfunn som skal få statsstøtte. Arbeiderpartiet vil kutte kraftig og mener at tros- og livssynssamfunnene utenfor Den norske kirke må ha minst 500 medlemmer for å få statstilskudd.

Tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og regjeringen vil at det skal holde å ha 50 medlemmer.

Også SV vil skjerpe kravene utover regjeringens forslag. Dersom Ap får med seg Frp i Stortinget, kan regjeringen dermed lide nederlag i denne saken.

Trossamfunnene fikk i 2018 cirka 1100 kroner i offentlig støtte pr. medlem. I dag er det ingen nedre grense for å få statstilskudd. Det er derfor bred politisk enighet på Stortinget om å sette et minstetall. Stortinget skal om kort tid ta stilling til dette i forbindelse med behandlingen av regjeringens forslag til ny trossamfunnslov.

– Hvis Arbeiderpartiet får det som de vil, må vi legge ned, sier Baudouin Munyampara (bildet), leder i menigheten International Evangelisering Ministry Av Mount Zion.

Den lille evangeliske menigheten på Bragernes i Drammen med 26 medlemmer er ett av cirka 650 trossamfunn (av totalt 850) som vil miste statsstøtten hvis Aps forslag får flertall.

Ap vil også pålegge trossamfunnene å signere en samfunnskontrakt som forplikter dem til å følge norsk lov. Hvis ikke, kan tilskuddet ryke.

– Det foregår i dag diskriminering, negativ sosial kontroll, kvinneundertrykking, homoterapi og radikaliseringsaktiviteter innenfor ulike tros- og livssynssamfunn. Det må stoppes. Vi trenger mye sterkere innsats enn i dag, sier Aps trospolitiske talsperson, Kari Henriksen.