Ap-politikere frykter Støre har gjort en skattetabbe

ARENDAL (Aftenposten): En rekke Ap-politikere Aftenposten har snakket med, frykter Støre har gjort flere strategiblemmer. Forslag om økt skatt er en av dem.

Jonas Gahr Støre balanserer under Arendalsuka.

– Det er nok kommunikasjonen ut om hvorfor de går inn for å øke skattene. Jeg tror ikke budskapet om hvorfor de har gått til valg på dette, har nådd frem til vanlige folk.

Slik forklarer Kristian Meyer, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet i Bergen kommune, årsaken til at Ap sliter. Meyer er selv Ap-velger.

Han tror en del lar seg skremme av at Ap ser mot sentrum.

– Det virker sånn nå når vi hører hva den vanlige kvinne og mann i gaten sier.

Kristian Meyer, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet i Bergen kommune og Ap-velger.

Klør seg i hodet og lurer på hva som skjer

Langs havnen i Arendal, der politikere og ekspolitikere møtes denne uken, klør Ap-folk seg i hodet:

Hva har egentlig skjedd? Hvorfor har Ap har vippet under det symboltunge 30-tallet i gjennomsnitt på alle meningsmålingene i august?

På en båt i havnen sitter Tommy Nystad, leder for Fellesforbundet på Helgeland og Ap-listen i Nordland.

Hans forbundskollega Carl Petter Launer fra Arendal er også Ap-medlem.

Begge sier Støres flørt med sentrum har falt i spesielt dårlig jord blant Ap-velgere på gulvet.

– Når man ser på mediedekningen, spør folk seg hvorfor en skal stemme på Ap og få ny regjering dersom det betyr makt til Venstre og KrF, sier de to – som legger til at det er Venstre-flørten som har vært verst.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier det er hans ansvar å få frem partiets hovedbudskap om at det er et retningsvalg.

Peker på flere problemer

De nærmere 20 kildene i Ap, som Aftenposten har snakket med om utviklingen den siste uken, er ikke enige om én enkeltstående forklaring på nedturen, men mange peker på noen grunnleggende utfordringer.

  • Flere ser problemer ved Støres strategi om å gå til valg med et løfte om å øke skattene. De mener skattesaken gjør at partiet må jobbe i motbakke fra start.
  • Folk ser ikke den krisen som Ap forsøker å beskrive. «Krisen er ikke stor nok», som en tidligere sentralstyremedlem i partiet sier.
  • Nordmenn kjenner seg heller ikke igjen i Aps store fortelling: Altså at valget mellom Høyre/Frp-regjeringen og Ap er et retningsvalg.

Vil vise frem skillelinjene tydeligere

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier det er hans ansvar å få frem partiets hovedbudskap om at det er et retningsvalg, og mener han er godt i gang. Han tror oppslutningen vil øke gjennom valgkampen.

– Jeg tror det er et mobiliseringsspørsmål. Jeg tror våre velgere ikke har fått øye på skillelinjene klart nok. Det må vi ta på vår kappe. Vi har også vært gjennom en sommer som har handlet om mange andre ting enn norsk valgkamp, sier Ap-lederen til Aftenposten og fortsetter:

– Men fra denne uken er det et skifte. Det er valgsendinger, det er partilederdebatter på TV. Det er lansering av politikk. Det er skarpere fronter.

I Pollen i Arendal står valgbodene tett i tett under Arendalsuka.

Kritikk mot informasjonsstrategien

Noen innsidere stiller også spørsmål ved om Ap har en tydelig nok informasjonsstrategi, og om partiets informasjonsfolk på Stortinget og ved partihovedkvarteret på Youngstorget er godt nok samkjørt.

Det antydes også at rådgiverapparatet rundt Støre, som består av mange som ikke deltok i forrige valgkamp, ville dratt nytte av folk med litt lengre fartstid og mer kynisme.

Håper på løft etter debatten

Håpet er at Støres debattinnsats den siste uken har løftet Ap, fra nivået på de to krisemålingene på 28 og 27 prosents oppslutning.

Begge ble tatt opp før den store partilederdebatten mandag, og i en måling partiet selv har fått gjennomført etter debatten, får Ap en oppslutning på 31 prosent.

Støre sier partilederdebatten, der mange kåret ham som vinner, var et personlig løft.

– Jeg er lettet og jeg håper det synes på meg. Etter partilederdebatten fikk jeg tilbakemeldinger fra ansatte i departementet jeg har ledet som sa at «nå kjenner vi deg igjen». Jeg opplever en lettelse, motivasjon og enorm energi når jeg virkelig kan være meg selv hundre prosent med en politikk jeg tror på, sier Støre.

Det siste året har Aps foretrukne regjeringsparter Sp gjort det godt på meningsmålingene. I Arendalsuka var Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i debatt om by og land.

Mange har satt seg på gjerdet

Men blant Ap-politikerne Aftenposten har snakket med den siste tiden er det uansett en underliggende bekymring.

Som også ledelsen erkjenner, har partiet foreløpig ikke klart å mobilisere nok av dem som valgte å stemme på dem ved valget i 2013 ennå.

På flere målinger sier bare seks av ti tidligere Ap-velgere at de ville gitt Støre og Ap stemmen sin i dag. Da partiet gjorde det som best på målingene de siste årene, har tilsvarende tall vært mer enn åtte av ti.

Skal bli tydeligere og tøffere

Støre varsler nå en enda tøffere stil, og tydeligere oppgjør med Regjeringen.

– Vi kan ha vært for lite spisse i vår argumentasjon. Vi er enige om mye i Norge. Det kan dekke over ting. Men vi er klart uenige og har ulike veivalg på noen nøkkelområder. Skatt opp mot velferd er mer meningsfullt nå enn i tidligere valgkamper, fordi oljepengereserven stadig mer ikke lenge er der.

– Kan varselet om økt skatt ha bidratt til lave tall?

– Igjen, jeg vil ikke gjøre meg til vismann over det. Vi gjør det i valgkampen som vi mener er riktig, sier han, og legger til:

– Skal vi lykkes med eldre, helse, klima og teknologi, må vi ta igjen noe av det som er kuttet. Vi vil tilbake på 2014-nivå. De kalte sine lettelser moderate. Vi foreslår å ta inn to tredjedeler. Det må være veldig moderat.

– Vil du gjøre noen strategisk endringer nå?

– Nei, jeg vil ikke det, sier Støre.

Ap-nestleder Hadia Tajik tror Ap-velgere kan ha tatt valgseier på forskudd.

Tror noen tok seieren på forskudd

Aps nestleder Hadia Tajik sier at en del Ap-velgere kan ha tatt valgseieren på forskudd, og at det kan ha bidratt til at partiet nå sliter med oppslutningen.

– Ap har lenge ligget høyere på målingene, og det har vært solid flertall i 6 måneder for å bytte ut dagens regjering. Det kan være at en del av våre velgere har trodd at seieren var «bankers».

– Nå gjelder det å fortelle dem at det er står om små marginer, og at alle må stå på frem til valgdagen, sier hun.