Politikk

Norge kan være på vei inn i EUs nye fond for våpenforskning

USAs president Donald Trump presser EU-land til å satse på et stort nytt fond for forskning på og felles innkjøp av militært materiell. Norge er invitert til å bli med.

Ine Eriksen Søreide (H).
  • Alf Ole Ask
    Alf Ole Ask
    Journalist

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) vurderer nå om Norge skal slutte seg til EUs permanente fond, som i perioden 2021–27 skal bruke 500 millioner euro (4,7 milliarder kroner) i året på forskning og en milliard euro (9,5 milliarder kroner) på innkjøp av forsvarsmateriell.

Målet er å samordne innsatsen på forsvaret i Europa. De reelle investeringene vil bli større, ettersom EU-midlene bare skal være en grunnpilar i det felles prosjektet, ifølge Svenska Dagbladet.

Signaliserer at Norge vil bli med

I Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU står det:

«Regjeringen vil videreføre samarbeidet med EU om å utvikle forsvarsmateriell i fellesskap. Det vil styrke Europa som en relevant og strategisk aktør, også innenfor NATO. Vi ønsker også å delta i EUs forsøksprogram for forsvarsrelatert forskning og utvikling.»

I mai ble denne saken drøftet i Stortingets Europautvalg, der regjeringen informerer Stortinget om løpende EØS-saker.

Underdirektør Ann Kristin Salbuvik i Forsvarsdepartementet skriver i en e-post til Aftenposten at en avgjørelse om norsk deltagelse vil bli tatt til høsten.

Bedre samordning

Bakgrunnen for fondet er at de europeiske landene får mindre ut av forsvarskronene. I Europa er det 17 ulike typer stridsvogner, USA har én. Europa har 130 ulike våpensystemer, USA 30. Økt samordning gjennom et fond for innkjøp og utvikling vil gjøre Europa mer effektivt, viser EU til i sin omtale.

Donald Trumps tvil om USAs støtte til NATO, har ført til at de europeiske landene føler de må ta et større ansvar for egen sikkerhet. Forbundskansler Angela Merkel sa nylig at Europa må ta skjebnen i egne hender.

Danmark står utenfor forsvarssamarbeid i EU, mens Norge er det eneste landet utenfor EU som er med. Samarbeidet blir en stor sak på unionens toppmøte i desember.

Beroliger NATO

I Norge har det vært bred enighet om at NATO er vårt viktigste forsvarssamarbeid.

– Vi forsøker ikke på noen måte å bytte ut, gjøre det samme som eller konkurrere med NATO, sa EUs utenrikspolitiske sjef Federica Mogherini da planen ble lagt frem i Brussel nylig.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har flere ganger sagt at det er bra at de europeiske landene tar mer ansvar for egen sikkerhet.

19 av EUs 28 medlemsland har signalisert at de vil delta i det nye omfattende forskningssamarbeidet for å utvikle nye våpen og samarbeide om innkjøp av forsvarsmateriell. Norge deltar i et forprosjektet som avsluttes i 2020.

President Donald Trumps holdning til NATO har bidratt til at EU-landene forsterker forsvarssamarbeidet. Det synes NATOs generalsekretær er positivt.

I de perspektivene som EU-kommisjonen har trukket opp, vil unionen påta seg en større rolle på områder som cyberforsvar, grensebeskyttelse, bekjempelse av terror. På det teknologiske området er ett av de konkrete områdene å utvikle droneteknologien. Saken er blitt betydelig mer aktuell etter at president Donald Trump har skapt tvil om USAs helhjertede støtte til NATO.

  • Stortingets EU-EØS nytt beskriver de forsvarspolitiske utfordringene for EU og Norge.

Venter på Regjeringen

– Vi har ikke drøftet dette i Ap, men jeg vil tro at det er en fordel for Norge å delta. Norge er med i det forsvarspolitiske samarbeidet, og vi har innført direktivet for forsvarsmateriell, sier Aps medlem av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Svein Roald Hansen.

Han viser også til den uro som er skapt etter USAs president Donald Trumps uttalelser om NATO. Dette har styrket viljen til å utvide det europeiske forsvarssamarbeidet.

Sp understreker NATO-linjen

Liv Signe Navarsete var blant dem som på møtet i EØS-utvalget stilte spørsmål til EØS-statsråden. Hun sier også at Sp ikke har tatt stilling til norsk deltagelse og vil først gjøre det når saken foreligger.

– Men generelt vil jeg si at vi er skeptisk til å bygge opp noe som kan konkurrere med NATO. Vi mener at norsk forsvarssamarbeid skal skje i NATO. Derfor er det viktig at dette ikke konkurrerer, vi må ikke bygge opp noe parallelt, så vi vil se nøye på det Regjeringen kommer med, sier hun.

I mai informerte EØS-minister Frank Bakke-Jensen Stortingets Europautvalg om planene.

– Vi har en stor forsvarsindustriell sektor i Norge, som mest sannsynlig vil ha mye å tjene på at EU ser på et samarbeid på denne sektoren, sa han på direkte spørsmål.

Kongsberg-gruppen er Norges største forsvarsbedrift med 7000 ansatte i 25 land. Informasjonssjef Johannes Namstad Dobson skriver i en e-post til Aftenposten at generelt er man interessert i slikt forskningssamarbeid, men at det er for tidlig å fastslå hvordan dette fondet vil virke i praksis.

Les mer om

  1. EU
  2. EØS
  3. Donald Trump