Oslo Frps leder ekskludert fra partiet – partilaget satt under administrasjon

Geir Ugland Jacobsen blir ekskludert fra Frp. Det besluttet Frps sentralstyre med tirsdag. Tirsdag ble det også vedtatt å sette lokallaget i Oslo under administrasjon.

Organisasjonsutvalget i Frp opprettet eksklusjonssak mot Oslo Frps leder Geir Ugland Jacobsen. De fikk oppdrag fra partileder Siv Jensen og sentralstyret. Tirsdag ble det klart at han blir ekskludert.

Ugland Jacobsen kan anke eksklusjonen inn for Frps landsstyre. Ankefristen er to uker. Det gjør han neppe.

– Nei, jeg vises med dette vedtaket null tillit fra sentralstyret. Så det har vel lite for seg, sier Ugland Jacobsen til Aftenposten tirsdag kveld.

Oslo Frp er satt under administrasjon. Nominasjonsmøtet som skulle avholdes 24. januar, er utsatt til fylkeslaget er oppe og står igjen.

Det vil bli oppnevnt et interimsstyre i Oslo bestående av Ketil Solvik-Olsen, Per-Willy Amundsen, Peter N. Myhre, Jon Georg Dale og Kari Kjønaas Kjos. Av disse er kun Peter Myhre fra Oslo.

Bakgrunnen for konflikten er flere uttalelser fra fylkeslederen som blir tolket som mistillit mot partileder Siv Jensen og et ønske om endring av politisk retning i Frp.

– Jeg tror det kommer til å bli en ganske sterke reaksjoner på dette.

– Ingen takhøyde

Ugland Jacobsen sier han reagerer mest på at fylkeslaget settes under administrasjon, ikke på at han selv ekskluderes.

– Det er noe man må være forberedt på i politikken. Jeg reagerer klart mest på at fylkeslaget legges ned. Takhøyden i partiet er nå i praksis ikke-eksisterende.

Tidligere har Frp også lagt ned lokallaget i Bergen, samtidig som flere av styremedlemmene ble ekskludert.

– Jeg tror det kommer til å bli en ganske sterke reaksjoner på dette blant flere medlemmer og mange velgere, sier Ugland Jacobsen.

Han tror reaksjonen blir særlig sterk blant dem som deler hans politiske grunnsyn om å sette «Norge først».

Ugland Jacobsen har tidligere sagt at han helst vil at Sylvi Listhaug som partileder. Han sier nå at han trodde Listhaug var enig med ham politisk.

– Men det handler vel om å stå sammen, i ledelsen. Jeg tror dette er starten på en forandring av Frp. Og at Anders Langes DNA i Frp raderes ut.

Frp ble først stiftet som «Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep».

Ba om vurdering i november

Siv Jensen og Frps sentralstyre ba i november organisasjonsutvalget i Frp vurdere om leder i Oslo Frp, Geir Ugland Jacobsen, burde ekskluderes.

Bakgrunnen var flere uttalelser fra Ugland Jacobsen som ble tolket som mistillit mot partileder Siv Jensen. Det var uttalelser Ugland Jacobsen ga til TV 2 i midten av november som – etter det Aftenposten kjenner til – var dråpen som fikk begeret til å flyte over.

Det startet med et intervju i Finansavisen i juni. Ugland Jacobsen kom med uttalelser som ble tolket som at han ville vrake partileder Siv Jensen fra Stortinget.

Senere har Ugland Jacobsen og flere i Oslo-partiet provosert i diskusjoner om nytt partiprogram. De tok til orde for at Frp bør bevege seg i en mer nasjonalkonservativ retning, sette «Norge først» og bli et «patriotisk fyrtårn».

Jensen var ute i flere medier i sommer og karakteriserte utspillet som helt uakseptabelt. Hun sa at Ugland Jacobsen og hans meningsfeller kun var «en liten gruppering i Oslo». Hun sa at de som ikke ville innrette seg, var i feil parti.

– En del av spillet

Etter at eksklusjonen var klar, rettet Ugland Jacobsen sterk kritikk mot Siv Jensen.

– Jeg har nesten aldri truffet Siv Jensen. Jeg snakket med henne om løst og fast på landsmøtet i oktober, men det er eneste gangen. Jeg har savnet henne i Oslo Frp, som er hennes eget fylkeslag, sier han.

Ugland Jacobsen avviser at han har noe imot Jensen personlig.

– Jeg har ingen personlig antipatier eller sympatier mot Siv. En slik eksklusjon er en del av spillet. Det her en stor nedside ikke bare for meg, men også for partiet.

Ugland Jacobsen avviser ikke at han nå kan stifte et nytt parti.

– Det kan jeg ikke utelukke. Men det er allerede en del partier i Norge, så vi får se.

– Enkelte tidligere Frp-medlemmer forsøker å stifte et nytt parti, kalt Nye Borgerlige. Er det aktuelt for seg å melde deg inn i det partiet?

– Det vet jeg ikke. Det er det for tidlig å si nå.

Nye Borgerlige er et innvandringskritisk parti som vil ha minst mulig statlig styring. Partiet er ennå ikke stiftet. Først må det samles inn 5000 underskrifter.

Frps fylkesledere i Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal oppfordret i sommer sentralstyret til å ta initiativ til å oppløse fylkeslaget i Oslo.

De mente Ugland Jacobsen med sine uttalelser hadde sådd tvil om Siv Jensen har støtte i partiet generelt, og tvil om hun hadde tillit i sitt eget fylkeslag i Oslo.

Et flertall i sentralstyret har også vært svært kritisk til at Ugland Jacobsen som fylkesleder har gått i bresjen for politikk som de mener er i strid med dagens partiprogram. Og at det er uakseptabelt at en fylkesleder stiller spørsmål ved en valgt partileders autoritet, slik de mener Jacobsen har gjort.

Hagen en støttespiller

Carl I. Hagen er en av Geir Ugland Jacobsens støttespillere. Hagen deler Jacobsens syn om at Frp bør utvikle seg i en nasjonalkonservativ retning.

De to nestlederne i Oslo Frp, Andreas Meeg-Bentzen og Karin Woldseth, har derimot vært skeptiske til Uglands uttalelser både om partilederen, men også om at Frp bør bli et nasjonalkonservativt parti.

Siv Jensen deltok ikke i sentralstyrets behandling av saken tirsdag fordi hun var inhabil.