Frikortgrensen settes ned med drøyt 700 kroner

Det vil bli mye lettere å få frikort for utgifter til lege, psykolog og fysioterapeut enn det regjeringen la opp til. Frp har fått gjennom å sette ned egenandelstaket med cirka 700 kroner.

Frp har i forhandlingene fått gjennomslag for å sette ned egenandelstaket. Det kommer svært mange til gode.
  • Solveig Ruud

I sitt alternative budsjett brukte Frp ordet «smålig» om regjeringens forslag til ny frikortordning.

– Regjeringens endring av frikortordningen ville sendt en ekstraregning til 1,1 million nordmenn. Det kan ikke Fremskrittspartiet akseptere, skrev partiet i forslaget til alternativt budsjett.

I forhandlingene med KrF, Venstre og Høyre har Frp fått fullt gjennomslag for sitt syn.

Det nye taket blir på nivå med dagens tak 1. Det medfører en frikortordning som koster rundt en milliard kroner mer enn regjeringens forslag. Samtidig får alle som har hatt mange egenandeler under begge dagens tak en solid gevinst.

Les også

TV 2: Budsjettavtale uten kutt i kvoteflyktninger og bistand

To ordninger blir til én

I dag finnes det to egenandelstak. Hvilke utgifter man har til ulike helsetjenester, avgjør hvilket egenandelstak utgiftene havner inn under.

Dagens to tak er disse:

  • Tak 1: 2460 kroner: Har du utgifter hos lege, psykolog m.m. som overstiger 2460 kroner, når du tak 1 og får frikort. Da slipper du å betale mer for å bli undersøkt av fastlegen, på legevakten eller for en kreftsjekk i poliklinikk. (Du risikerer bare små utgifter til utstyr). Frikortet gjelder ut kalenderåret. Neste år begynner man med blanke ark igjen.
  • Tak 1: 2176 kroner: Det finnes imidlertid ett tak til: tak 2. Det omfatter egenandeler til annen form for helsehjelp: fysioterapi, behandlingsreiser til utlandet og bl.a. rehabilitering. For å få frikort her, må man nå opp til et tak som i dag er 2176 kroner.

Foreslo et tak staten tjente på

I forslaget til statsbudsjett har regjeringen foreslått å slå sammen begge disse takene til ett. Det nye og eneste taket ble foreslått satt til 3183 kroner. Dette ville medfører at mange av dem som stort sett bare betaler egenandeler under tak 1, ville komme mye dårligere ut enn i dag. Samtidig ville omleggingen gi en gevinst til mange som nådde begge takene eller hadde mange egenandeler under begge.

Men regjeringens forslag blir nå endret. Selv om det koster staten én milliard kroner, har det viktigste for regjeringspartiene vært å få vedtatt prinsippet om ett kort i stedet for dagens to.

Stor gevinst for mange

Frp foreslo derfor en alternativ vri: Å slå sammen de to takene til ett, men sette det nye taket lik dagens egenandelstak 1: 2460 kroner.

Det betyr at det nye taket blir drøyt 700 kroner lavere enn regjeringens forslag. Det innebærer også at taket blir det samme som tak 1 er i år. I praksis vil Frps forslag bety at alle utgiftene folk har til fysioterapi og annen behandling som sorterer under tak 2, innlemmes i tak 1 uten at det heves.

Ap la seg på samme modell i sitt alternative budsjett.

Når regjeringspartiene gikk med på dette, betyr det at

  • de som før brukte begge frikortene, tjener 2176 kroner i året.
  • de som kun nådde egenandelstak 1, vil betale 723 kroner mindre enn de ville ha gjort med regjeringens forslag.

Medførte en innsparing for staten

Den summen regjeringen opprinnelig foreslo, innebar at mange ville komme litt dårligere ut enn i dag. Regjeringen foreslo en omlegging som staten ville tjene 212 millioner kroner på.

Regjeringen har ikke underslått at flertallet ville måtte betale noe mer hos lege m.fl. med det forslaget de har lagt frem. Men de har understreket at de som har mange egenandeler under både tak 1 og tak 2 i dag, vil tjene mye på omleggingen.

Med det resultatet partiene endte opp med, vil de tjene enda mer.