Kjerkol: Kan ikke ha tre ganger så mange spesialister i Oslo uten at det går ut over resten av landet

Oslo Ap får ingen varm omfavnelse av partiet sentralt når det ønsker å bevare Ullevål, utvikle Gaustad og bygge nytt på Aker.

Aps helsepolitiske talskvinne, Ingvild Kjerkol, argumenterer mot vedtaket fra Oslo Ap om å bevare tre offentlige sykehus i Oslo.
  • Solveig Ruud

– Det er bra at Oslo Ap øker trykket på Nye Aker sykehus. Det haster med å komme i gang med nybygg for å sikre lokalsykehustilbudet til Oslos befolkning i moderne bygg.

Det sier Aps helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol, til Aftenposten. Så langt, men ikke lenger, støtter hun vedtaket fra styret i Oslo Ap.

Tirsdag kveld snudde styret i Oslo-partiet og gikk inn for å bevare Ullevål sykehus.

– Vi har fått tydelige tilbakemeldinger fra våre folk, sa Oslo Ap-leder Frode Jacobsen til Dagsavisen.

«Ullevål sykehus må inngå som del av den fremtidige sykehusstrukturen i Oslo. Det sikrer at Oslo kan få det sykehustilbudet vi trenger», heter det i uttalelsen.

Ap sentralt mener det blir for mange

Oslo-partiets vedtak innebærer at det sier ja til tre ting:

  • Ja til nytt sykehus på Aker for hele Groruddalen «med de planer som nå foreligger».
  • Ja til å videreutvikle Gaustad.
  • Ja til å beholde og sikre drift på Ullevål.

– Vi som parti må ivareta hele landet, sier Kjerkol, som derfor ikke støtter det hun ser på som et ønske fra Oslo-partiet om «tre akuttsykehus i Oslo».

– Vi kan ikke ha tre ganger så mange spesialister i Oslo uten at det går på bekostning av resten av landet, sier hun.

Kjerkol legger til at det bare er noen minutters avstand mellom disse sykehusene.

Antyder skjevfordeling av ressurser

– Vi har bare de fagfolkene vi har. I tillegg til Nye Aker, Gaustad/Rikshospitalet og Ullevål har Oslo også de ideelle sykehusene som har avtaler med de offentlige: Diakonhjemmet sykehus og Lovisenberg. De kommer til å få utvidet sine offentlige oppgaver i årene som kommer.

Kjerkol minner om at Haukeland sykehus i Bergen til sammenligning er universitetssykehus og lokalsykehus for 450.000–500.000 innbyggere. Det har også en regional funksjon for en million innbyggere. Hun trekker også frem at St. Olavs hospital i Trondheim er lokalsykehus for bortimot 330.000 innbyggere og har regionale funksjoner for nesten 730.000.

Sterkt press nedenfra i Oslo

Det har lenge vært en indre opphetet debatt rundt sykehusene i Oslo Ap. Partiet har lenge understreket behovet for et nytt sykehus på Aker, men inntil nå akseptert å legge ned Ullevål når man skulle bygge nytt på Rikshospitalet.

Både Aps leder Jonas Gahr Støre og byrådsleder Raymond Johansen har tidligere gitt uttrykk for at kampen for fortsatt drift av Ullevål kan forsinke utbyggingen på Aker og sette hele sykehustilbudet i regionen i fare. Men lokalt i Oslo Ap har mange ment noe annet.

Det var ventet et gryende Ullevål-opprør i forkant av Oslo Aps årsmøte.

– Jeg tror mange av våre medlemmer og tillitsvalgte som møtte velgere i valgkampen i 2019, opplevde det vanskelig å forklare vårt standpunkt i sykehussaken, sa Frode Jacobsen til Dagsavisen.

– Da har også styret sett behov for å ha et tydeligere vedtak, fordi trygghet for helse og folks sykehustilbud er en av Aps kjernesaker, sa han.

Bøhler mente Ap hadde «rotet det til»

Aps snuoperasjon skjer etter at partiets tidligere stortingsrepresentant Jan Bøhler har meldt overgang til Sp. Da det skjedde, ga han uttrykk for at Ap hadde «rotet det til» i sykehussaken.

– Det er Senterpartiet som har kraften til å redde Aker og Ullevål sykehus. Valgresultatet i Oslo vil ha stor betydning for regjeringsforhandlingene etter valget. Den saken alene håper jeg får mange til å stemme på oss, sa Bøhler til Aftenposten i fjor høst.

Han la til at «Ap har latt seg styre av byråkratiet i motsetning til oss som er nær folket».

Endelig vedtak senere i måneden

Oslo Aps styrevedtak skal opp til endelig behandling i representantskapet i Oslo Ap 16. februar. Men alt tyder altså nå på at det i bystyret i Oslo kun er Høyre som nå sier nei til å bevare Ullevål.

Oslo Ap har ikke tatt stilling til hva slags type sykehus de vil ha på Ullevål, om det for eksempel skal være lokalsykehusfunksjoner eller regionfunksjoner.

Kaski: Et tullevedtak

SVs Kari Elisabeth Kaski, som representerer Oslo på Stortinget, kaller styrevedtaket i Oslo Ap for et «tullevedtak». Det skjer til tross for at også hun og SV kjemper for å bevare Ullevål.

– Dere vil beholde Ullevål, men går da mot planene på Gaustad?

– Nettopp. Det er det helt sentrale poenget her Jeg er helt enig i Ingvild Kjerkol. Oslo Aps vedtak er et helt umulig vedtak. Det lar seg ikke gjennomføre. Det handler om fordeling av ressurser, spesialister og økonomi, sier hun.

Hun retter imidlertid også et spark mot Kjerkol.

– Ankepunktet mot Gaustad er at det er så dyrt at det vil gå på bekostning av sykehus i alle fall i den helseregionen. De har en plan som ikke går opp, fordi økonomien i Gaustad ikke er bærekraftig, sier hun om Ap sentralt.

Sammen med Rødt, MDG og Sp står Kaski bak et forslag på Stortinget om å bevare Ullevål. De ber om at regjeringen ikke i gangsetter salg av Ullevål sykehus før det er gjort «endelige avklaringer i saken».

Samtidig ber de regjeringen sikre at Aker sykehus snarest blir fullverdig lokalsykehus for hele Groruddalen.