Skjebnehelg for to av Venstres fremste politikere

Få stemmer avgjør valgthriller i Hordaland Venstre. Hvem skal få stortingsplassen? Nyvalgt nestleder Sveinung Rotevatn eller parlamentarisk leder Terje Breivik?

Det går mot et dramatisk digitalt nominasjonsmøte i Hordaland Venstre. Nestleder Sveinung Rotevatn står mot parlamentarisk leder Terje Breivik.

Lørdag møtes lokalpolitikere i Hordaland Venstre til et skjellsettende digitalt nominasjonsmøte.

Topplassen på listen regnes som en av Venstres sikreste. De siste årene har førsteplassen på listen gitt Terje Breivik plass på Stortinget. Han ble vraket som partiets nestleder i høst, men ønsker gjenvalg til Stortinget.

Han blitt utfordret av partiets nye nestleder Sveinung Rotevatn. Ingen av de to vil stå på listen uten topplass.

Aftenposten har snakket med Venstre-kilder som forsøker å kartlegge hva delegatene vil stemme i forkant. De opplyser at det ligger an til å bli svært jevnt.

Hvem som får plassen av Venstres nestleder eller partiets parlamentariske leder, kan bli avgjort med et par stemmers overvekt.

Mye står på spill for begge

Mye står derfor på spill for begge denne lørdagen:

  • For Terje Breivik (55) er det vinn eller forsvinn fra rikspolitikken. Han har sittet på Stortinget siden 2013. De første årene var han finanspolitisk talsperson for Venstre. Siden 2018 har han vært Venstres parlamentarisk leder. Han var nestleder fra 2012, men ble vraket da hele ledelsen ble skiftet ut på fjorårets landsmøte. Før han ble nestleder, var han generalsekretær i partiet.
  • For Sveinung Rotevatn (33) er det eneste mulighet for stortingsplass neste år. Ministertaburetten kan ryke til høsten. Nestlederen vil da stå uten fast rikspolitisk fotfeste om han ikke kommer på Stortinget. Han ble klima- og miljøvernminister i januar i fjor og ble valgt til nestleder i fjor høst. Han har én periode bak seg som stortingsrepresentant fra Sogn og Fjordane (2013–2017).

Kampen mellom de to dreier seg om en blanding av personkamp og retningsvalg. Noen fremstiller som en strid mellom Bergen Venstre og Unge Venstre på den ene siden og resten av Hordaland Venstre på den andre.

Andre mener det først og fremst er et generasjonsskifte, som partiet burde ha satt punktum for da ny ledelse ble valgt i høst.

Parlamentarisk leder Terje Breivik er ikke fremmed for å bruke gitaren politisk.

To litt ulike retninger

I tillegg til at de to har ulik alder, representerer de litt ulike fløyer i partiet.

Rotevatn er født i Nordfjordeid i Sogn og Fjordane, men omtales som «urbanist» av folk i indre strøk i Hordaland. Han bor i dag i Oslo.

Han startet sin rikspolitiske karriere som leder av Unge Venstre. I motsetning til Breivik ønsket han at Venstre skulle regjere med Frp, han er for legalisering av narkotika, for aktiv dødshjelp og frivillig surrogati. Rotevatn var også en av forkjemperne for å forby pelsdyrnæringen.

Breiviks politiske karriere startet i kommunestyret i Ulvik der han er født, oppvokst og fortsatt bor. Fra 1995 til 2001 var han ordfører i kommunen. Han er i større grad enn Rotevatn er opptatt av å betone partiets kamp for gründere, landbruk og distrikter.

Begge er for EU, men Breivik ønsker ikke at partiet skal «pushe» saken.

Hordalending «by heart and soul»

– Jeg er hordalending «by heart and soul,» sier Breivik.

– Hvorfor viker du ikke til side for å bane vei for en ung, ny nestleder?

– Når partiet har byttet ut hele partiledelsen, tror jeg det kan være klokt å dra nytte av det nettverket og den kunnskapen jeg har fått etter åtte år i maktposisjon på Stortinget, sier han. Breivik nevner et omfattende nettverk lokalt, regional og nasjonalt innen mange sektorer – alt fra klima og grønn teknologi til kulturlivet.

Han mener også at han kan bidra med å synliggjøre Venstres distrikts- og landbrukspolitikk.

Venstres parlamentariske leder opplyser at han er blitt kontaktet av mange som ber ham stille for tredje gang. Og han legger til at han som bestefar kanskje er «mer motivert enn noen gang» for å få gjort noe raskt nok med klimatrusselen og for å bevare naturen.

Rotevatn: Gjør bedre jobb som nestleder med stortingsplass

Rotevatn mener fylkeslaget bør velge ham fremfor Breivik for han har vist at han kan få gjennomslag for Venstre og kommuniserer dem ut på en god måte. Han er er dessuten en god valgkamppolitiker som kjenner fylket godt, mener han.

Han avviser at han og Breivik står for ulike politiske retninger.

– Jeg kan vel telle på én hånd de gangene vi har vært uenige, sier Rotevatn.

Riktignok: En gang var i spørsmålet om Venstre burde regjere med Frp. Rotevatn viser til at da var enige med flertallet i partiet og landsstyret. Å sitte som evig støtteparti ga ikke gode nok gjennomslag, sier han.

– I 2012 ble Breivik nominert på førsteplass fra Hordaland som nyvalgt nestleder. Mener du at han burde latt deg ha samme fordel i ditt arbeid som nestleder?

– Jeg har respekt for at han ønsker å være på Stortinget. Så er jeg ikke tvil om at jeg kan gjøre en bedre jobb som nestleder hvis jeg er en del av en stortingsgruppe. Men ingen har rett på stortingsplass, heller ikke en nestleder.

Sveinung Rotevatn er klima- og miljøminister i Solberg-regjeringen. Han har nylig lagt frem regjeringens klimaplan.

Bergen Venstre: Nestlederen bør sitter på Stortinget

Lokallagsleder Anders Kristoffer Oppheim i Breiviks hjemkommune Ulvik, legger størst vekt på at Breivik har en tilknytning til indre Hordaland.

– De litt eldre vil heller ha «det gamle Venstre», mens de yngre er mer for det liberale enn vi foretrekker. Men jeg legger mest vekt på at vi vil ha vår mann der inne, sier han.

Bergen Venstre støttet Rotevatn i lederkampen og støtter ham også nå.

- For oss er det viktig å støtte opp om den sentrale partiorganisasjonen, og 1. nestleder bør ha den platfformen det er å sitte på Stortinget, sier lokalagsleder Heine Johansen.