Politikk

Rigmor Aasrud ny leder av Aps valgkomité

Ap-ledelsen vil ikke blande seg inn i LOs valg av ny leder etter avdøde Hans-Christian Gabrielsen. Derfor blir hverken fungerende LO-leder Peggy Hessen Følsvik eller Fellesforbundets leder Jørn Eggum ny leder av Aps valgkomité.

  • Thomas Spence
  • Alf Ole Ask
    Journalist

Rigmor Aasrud blir ny leder av Aps valgkomité etter Hans-Christian Gabrielsen. Her sammen med partileder Jonas Gahr Støre under sentralbanksjefens årstale.

– Jeg er glad for at Peggy Hessen Følsvik går inn vår valgkomité. Det er et viktig uttrykk for de båndene som er mellom Ap og LO, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Leder for valgkomiteen blir stortingsrepresentant og tidligere statsråd Rigmor Aasrud.

Støre sier at Følsvik og Hans-Christian Gabrielsen utfylte hverandre, at «hun var med på mange av mine samtaler med Gabrielsen og at hun kan de viktige politiske sakene godt og grundig.»

– Et valg for ikke å blande seg inn i LOs nye lederkabal?

– Det er valg vi har gjort for å bekrefte det nære forholdet. Vi legger til grunn at hun er konstituert LO-leder, med bred støtte og tillit internt i LO, og det er fint å se henne i valgkomiteen, svarer Støre.

Et av de mest synlige utslagene av det tette, fagligpolitiske samarbeidet mellom Ap og LO, er at LO-lederen ofte leder den viktige valgkomiteen. Her foretas følsomme politiske og personlige avveininger, og innstillingen vil for enkelte føre til at karrieren skyter fart. Andre vil oppleve bråstopp etter å ha blitt finsiktet av valgkomiteen.

Hans-Christian Gabrielsen, som brått døde tirsdag, var oppnevnt som leder av valgkomiteen på Aps landsmøte 15.–17. april.

Ap-ledelsen har måttet foreta en rekke avveininger i valget av Gabrielsens arvtager.

Maktvakuum i LO

Personen som får dette vervet har ikke bare stor tillit i partiet. Vedkommende vil oftest også være et brennhett navn i alle kabaler og personvalg i både parti, fagbevegelse og regjering i årene fremover.

Derfor kan utnevningen av ny valgkomiteleder, mens LO-ledelsen står i et vaktvakuum, lett bli tolket som utpeking av en ny kronprins eller kronprinsesse i LO.

Landsmøtet er om en drøy måned, og partiledelsen har derfor midt i sorgen måttet fatte vedtaket.

I valget av Rigmor Aasrud (60) fra Oppland, har de funnet en erfaren politiker som ikke er en del av LOs fremtidige kabal.

Peggy Hessen Følsvik (60), fungerende LO-leder, er Ap-medlem. Men hun har begrenset partipolitisk erfaring og kjennskap til personer og strømninger i partiet. Hun sitter heller ikke i sentralstyret som har vært den tradisjonelle rekrutteringsarenaen.

Det gjør derimot Fellesforbundets leder Jørn Eggum. Han er en sterk kandidat som ny LO-leder. Hadde han nå blitt leder i valgkomiteen, ville mange tolket det som at Ap blandet seg inn og blinket ut Eggum som fremtidig LO-leder.

Det kunne blitt tall ille opp av grunnplanet og delegatene som skal velge ny LO-leder på den koronautsatte LO-kongressen i 2022.

Et annet aktuelt navn har vært LO-sekretær Are Tomasgård (52). Han har blant annet vært LOs representant i Aps programkomité, og nevnes som en mulig kandidat som ny LO-leder.

Les mer om

  1. LO
  2. Hans-Christian Gabrielsen
  3. Jonas Gahr Støre
  4. Jørn Eggum