Rødgrønt nei til SV-forslag om å dempe økt CO2-avgift med gavesjekk

SV vil sende den økte CO₂-avgiften tilbake til folk flest i form av en gavesjekk. Men partiet får lite gehør for dette hos sine rødgrønne kamerater.

SVs Kari Elisabeth Kaski og Lars Haltbrekken vil bruke folkebonus for å demme opp for usosial virkning av økt CO2-avgift.
  • Alf Ole Ask

Stortinget behandler nå klimaplanen som regjeringen har lagt frem. 25. mars skal innstillingen fra energi- og miljøkomiteen være ferdig. Bak lukkede dører i Stortinget pågår det et intenst arbeid. Et element er at CO₂-avgiften skal økes. Dette er omstridt, og det vil ramme vanlige folk. Men SV vil sukre den bitre pillen med en grønn folkebonus.

– Vi må øke CO₂-avgiftene for å få til det grønne skiftet. Men inntektene fra den økte avgiften må gå tilbake til de med lave og middels inntekter, sier SVs finanspolitiske talsperson Karen Elisabeth Kaski.

SVs forslag, som de understreker er et forhandlingsutspill, innebærer at alle over 17 år med en inntekt under 500.000 får en grønn folkebonus. Med SVs opplegg betyr det en sjekk for i år på 1270 kroner.

Utfordrer Ap og Sp

– Vi står foran en stor omstilling av samfunnet. Den må skje på en rettferdig måte. Derfor må vi sørge for at de som har minst, ikke blir dem som rammes hardest. Derfor utfordrer vi Sp og Ap til å være med på å innføre en grønn folkebonus, sier SVs klimapolitiske talsperson Lars Haltbrekken.

Han mener dette bør skje i forbindelse med behandlingen av klimaplanen.

Haltbrekken understreker at dette også vil være viktig for å få en bred oppslutning om den klimakuren som Norge må igjennom.

– Men hvorfor skal en først ta inn penger i en avgift, for så å dele det ut?

– Dette vil vi gjøre for å sikre at en nødvendig økning i CO₂-avgift, ikke får usosiale utslag, sier Kaski, som viser til at danskene har en lignende ordning.

De to SVerne peker på at de med høyest inntekt slipper ut mer CO₂ og at dette derfor også er et viktig fordelingsmessig tiltak.

Gavesjekk til billøse

– Men forslaget betyr at for en person for eksempel uten bil, vil dette bli et kontanttilskudd. Det blir det ikke for dem som for eksempel må ha bil?

– Det er riktig. Men dette er viktig for utjevningen, og det vil være en stimulans for at folk med lavere og middels inntekt gjør mer klimavennlige valg, understreker Kaski.

De to mener at dette særlig bør interessere Sp som har hevdet at klimapolitikken med økte CO₂-avgifter slår usosialt ut, ikke minst i distriktene.

– Vi viser med dette at det finnes virkemidler for å forhindre det. SV er åpen for å diskutere andre modeller for en slik folkebonus. Vi mener det vil være en styrke for rødgrønn side om vi kan samle oss om dette før valget, understreker de to.

Sp: Støtter ikke SV-forslag

– Vi kommer ikke til å støtte SVs opplegg, sier Sps parlamentariske leder Marit Arnstad til Aftenposten.

Hun grunngir det med at dette er en ordning som ikke gir en ønsket sosial og distriktsmessig fordeling.

– Den favoriserer dem som kan gå, sykle eller bruke kollektivtransport til jobben, sier hun.

I Sps utkast til nytt stortingsprogram er en ordning med omfordeling av økt CO₂-avgift tema. Der er det et flertall som avviser en ordning som ligner den SV foreslår og et mindretall som vil utrede det.

Ap: Rettferdighet er viktig

Aps klimapolitiske talsperson, Espen Barth Eide, viser til at partiet nå jobber med sin holdning til klimaplanen. Om SVs forslag skriver han i en SMS:

«Vi kommer altså tilbake til alt dette når vi er i mål med arbeidet på vår side. En effektiv og rettferdig klimapolitikk som også skaper jobber er utgangspunktet, og så jobber vi nå grundig med detaljene.»

Han viser til at dette også er tema i behandlingen av Aps program.