Støre har ikke maksgrense for skattenivået etter 2021

Jonas Gahr Støre går til valg på økt formuesskatt, uten maksgrense for skattenivået. Ap innrømmer at det var «feilslått» å love det i 2017.

Ap-leder Jonas Gahr Støre (Ap) vil skru opp formuesskatten, men dropper å love maksgrense for generelle skatteøkninger for kommende stortingsperiode.

Arbeiderpartiet har lagt frem skattepolitikken partiet går til valg på i 2021. Partiet fryser det samlede nivået på avgifter og skatt på inntekt for de neste fire årene. Selskapsskatten skal også holdes i ro.

Unntaket er formuesskatten.

Denne øker partiet med 7,2 milliarder kroner i 2021. Og årene etter kan det blir mer.

For Ap gjør et skarpt skille mellom skatt på inntekt og skatt på formue.

Økt formuesskatt er uavhengig av valgløftet om at det samlede skatte- og avgiftsnivået for folks inntekter skal være uendret fra 2020-nivå.

Formuesskatten er altså den eneste skatten som skal gi staten økte inntekter.

Og Ap kan øke formuesskatten igjen og igjen, uten å bryte sitt eget løfte.

Den rødgrønne Stoltenberg 2-regjeringen gjorde i sin tid flere endringer i formuesskatten.

I 2017 lovet Ap å øke skattene med inntil 15 milliarder kroner om de vant valget.

Etter at saken ble publisert, ønsker Ap å presisere følgende:

– Det var feilslått å gå til valg på en maksgrense for skatteøkninger generelt i 2017, uten å presisere hvilke skatter som skulle øke. Nå foreslår vi kun å øke formuesskatten, resten ligger i ro, sier stortingsrepresentant Eigil Knutsen.

Har ikke låst formuesskatten

Knutsen sitter i finanskomiteen for Ap.

Han understreker at forslaget til endringer i formuesskatten for 2021, er det partiet mener er «fornuftige grep for den kommende stortingsperioden».

– Neste år gir forslaget vårt 7,2 milliarder i økte skatteinntekter. Andre år kan det gi mer eller mindre, det handler om hvordan formuene utvikler seg.

– Men dere har ikke låst dere til en bestemt innretning heller, slik dere har for selskapsskatten. Dere kan gjøre endringer i formuesskatten, uten å bryte noe valgløfte?

– Ja, det er riktig at skatteløftet vårt gjelder det samlede skatte- og avgiftsnivået for folks inntekter. Formue kommer utenom, sier han.

Finanspolitiker Eigil Knutsen i Ap bekrefter at partiet ikke har låst seg til en bestemt modell for formuesskatten i hele kommende stortingsperiode.

Beholder handlefriheten fra 2016

Ap lover å holde selskapsskatten uendret på dagens 22 prosent. For formuesskatten er det annerledes.

Aps løfte for denne er formulert slik:

  • Formuesskatten vil være i tråd med skatteforliket i 2016: De med de høyeste formuene må skatte mer, og bunnfradraget økes.

Skatteforliket Ap inngikk med blant andre Høyre i 2016, sier imidlertid ingenting om satsene i formuesskatten. I 2016 var Ap svært opptatt av dette.

– Nå har vi sikret oss handlefrihet. Vi har økt formuesskatten tidligere, og det kan være aktuelt å gjøre det igjen, sa partiets daværende finanspolitiske talsperson, Marianne Marthinsen, til Klassekampen.

Denne handlefriheten har Ap fortsatt, bekrefter Eigil Knutsen.

– Ja, i skatteforliket ble vi enige om å være uenige. Høyre ønsker jo å avvike formuesskatten, og vi foreslår nå å øke satsene til det vi mener er det rette nivået for neste stortingsperiode, sier Knutsen i dag.

Støre har selv varslet at partiet kan foreslå nye endringer i formuesskatten – i form av lettelser. Innretningen Ap foreslår nå, innebærer at bunnfradraget økes med 200.000 kroner, fra 1,5 til 1,7 millioner kroner.

Overfor TV 2 har Støre avvist at partiet er låst til dette bunnfradraget.

– Nei, vi har ikke satt noen slik grense. Men dette gjør vi fra år til år. Nå går vi fra halvannen til 1,7, og det er et fint grep for en del som i dag betaler formuesskatt, som da slipper å betale. De er i de nedre gruppene, sa han til kanalen.

Ap understreker at dersom det blir aktuelt å øke satsene i formuesskatten, vil også bunnfradraget økes.

Les også

Støre legger frem program uten skatteløfte

Kan øke skattenivået

I sum betyr dette at Ap ikke låser seg til et bestemt avgifts- og skattenivå. Så lenge nivået økes gjennom formuesskatten, har ikke Ap bundet seg til en øvre skattegrense.

Det bekrefter også Knutsen overfor Aftenposten.

– Men skatte- og avgiftsnivået for folks inntekter vil ligge fast på 2020-nivå, sier han.

Dette står i kontrast til skatteløftet partiet gikk til valg på i 2017.

Før Aps krisevalg i 2017 avklarte Støre partiets skattepolitikk før valget. Ap-lederen sa til DN at i løpet av de kommende fire årene ville Ap i regjering øke skattene med inntil 15 milliarder kroner over det daværende skattenivået.

Aps strategi nå skiller seg også fra den rødgrønne Stoltenberg 2-regjeringens løfte om holde det totale skatte- og avgiftsnivået på samme nivå som i 2004.

Høyre: Bør bekymre de fleste

Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) mener signalene fra Ap bør bekymre de fleste.

– Når de da ikke vil si hvor høyt skattetrykket blir med dem i regjering, tyder det på at det er snakk om betydelige summer. For fire år siden lovet de 15 milliarder i økt skatt og tapte valget på det. Strategien denne gangen er tydeligvis å forsøke å tåkelegge hvor mye mer skatt de vil kreve inn.

– Er det ikke urimelig å kreve at Ap skal binde seg til et bestemt skatte- og avgiftsnivå? Høyre gjør heller ikke det.

– Den store forskjellen på Ap og Høyre i denne sammenhengen er at vårt mål er å redusere skattetrykket for både folk og bedrifter, mens Ap vil øke dem. Når Ap ikke vil si hvor mye høyere skatteregningen blir, er det ekstra alvorlig i en tid hvor bedrifter over hele landet har det tøft og først og fremst etterspør forutsigbarhet for å kunne ta vare på jobbene til folk.

Knutsen i Ap fnyser av kritikken.

– 90 prosent av formuesskatten betales av de 10 prosent rikeste, så de fleste bør heller være bekymret for velferdskutt når Høyre skal kutte videre i skattene for de aller rikeste, sier han.