Støre om neste års budsjett: – Krigen i Ukraina vil prege statsbudsjettet direkte

Søndag møttes regjeringen for å planlegge neste års statsbudsjett. Ifølge statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) vil krigen i Ukraina gi synlige effekter.

Jonas Gahr Støre og resten av regjeringen møttes søndag til konferanse om neste års statsbudsjett. Prisstigning og Ukraina-krig vil også neste år få innvirkning på statsbudsjettet.

– Det er helt åpenbart at vi må holde igjen på en del områder i forhold til hva ambisjonene våre er. Kostnadene til Ukraina-forhold er jo nesten på nivå med våre samlede valgløfter, som vi da må sette litt til side, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

Søndag møtte han pressen sammen med finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i forbindelse med at regjeringen møtes til et tre dager langt budsjettseminar på Klækken Hotell i Ringerike. Der skal de legge planer for neste års statsbudsjett.

Støre er klar på at konsekvensene av Ukraina-krigen vil prege statsbudsjettet også neste år, både direkte og indirekte.

Alle statsrådene i regjeringen deltar på budsjettseminaret for å legge frem sine prioriteringer.

– Direkte fordi vi skal betale for flere flyktninger, styrket forsvar og hjelp til Ukraina. Men også indirekte fordi nesten alle andre poster blir berørt av det krigen har forårsaket, nemlig økte priser, mangel på en del varer og store utfordringer i det internasjonale handelssystemet, sier statsministeren.

Vil ikke peke ut budsjettvinner nå

Regjeringen møtes til budsjettkonferanse to ganger i året. Først i mars, da grunnlaget for arbeidet med neste års statsbudsjett blir lagt. Deretter i august.

Les også

I dag starter arbeidet med neste års budsjett. NHO mener at Vedum må avklare én ting allerede nå.

Da statsbudsjettet for 2023 ble lagt frem i oktober i fjor, ble forsvarsbudsjettet økt med 4,5 milliarder kroner. Det tilsvarte en økning på 7,8 prosent fra året før, og Forsvaret ble utpekt til en av budsjettvinnerne.

Vedum vil ikke utpeke Forsvaret til budsjettvinneren for neste år allerede nå, men sier at de vil fortsette å trappe opp pengebruken på forsvar, beredskap og sikkerhet.

– Hovedoverskriften er trygghet for folk. Det gjelder hverdagsøkonomien, men vi må også bruke mye på forsikring, altså forsvar og beredskap, og sørge for at de ukrainske flyktningene som har kommet til Norge, fortest mulig kommer seg inn i jobb og lokalsamfunn, sier finansministeren.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at budsjettarbeidet i år er mer forutsigbart enn i fjor.

– Forsvar har vært en prioritering for Sp og Ap før, og det har vist seg enda mer nødvendig med den krigen vi ser utenfor døren vår, sier Vedum.

– Uforutsett krig biter inn i kostnadene

Støre sier at de ikke kommer utenom å måtte gi mer penger til Forsvaret, slik situasjonen er i dag.

– Det å ta vare på sikkerhet og trygghet i Norge forutsetter at vi styrker Forsvaret, og at vi gjør det på en måte som gjør at vi jobber godt med våre allierte. Men det gjelder også på områder knyttet til velferd, sykehus og helse, som er veldig viktig for folks trygghet, sier han.

– Betyr det du sier om valgløftene, at dere vil utsette målene i Hurdalsplattformen ytterligere?

– Nei, fordi vi har gjennomført veldig mye av det allerede, sier Støre, og fortsetter:

– Men det sier seg selv at når en helt uforutsett krig biter inn i kostnadene sånn som det gjør, så må det tas fra et sted. Når man da skal være ansvarlig, må man da holde igjen på andre områder.

– Prisstigningen får enormt stor innvirkning

Søndag kom Finansdepartementet med oppdaterte anslag for bruttonasjonalprodukt (BNP), som er den totale verdien av alle varer og tjenester som blir produsert i Norge i løpet av et år. Departementet tror at BNP vil øke med 1,3 prosent i år og 1,5 prosent neste år. Da statsbudsjettet ble lagt frem i oktober, var anslaget at BNP i år ville øke med 1,7 prosent.

I fjor steg også prisene i Norge med 5,8 prosent. De siste anslagene til Norges Bank er at prisstigningen i år vil falle til 4,8 prosent.

Vedum sier at Norge ikke har opplevd en lignende prisvekst siden 1980-tallet, og at det også er en utfordring regjeringen må takle i neste års statsbudsjett.

– Det vil ha en enormt stor innvirkning. Det siste året har vist at veldig mange ting har endret seg etter krigen i fjor, men nå er det likevel mer forutsigbart fordi vi har lagt båten for å takle bølgene som kommer, sier Vedum.

Han peker blant annet på at mange flere er i arbeid i år enn på samme tid i fjor, og at det nye budsjettet må sikre dette fremover.

– Gjør det at prisstigningen ventes å bli lavere i år enn i fjor, at dere får større spillerom?

– Vi må ta mer ansvarlige valg. Når det er urolig hav, som det har vært rundt oss nå, så må det være ansvarlighet. Så kommer det til å være tøffe prioriteringer, sier Vedum, og fortsetter:

– Men målet med ansvarligheten vi har ført, er å få prisveksten ned så du og jeg og alle andre får mer å rutte med. Det vil også skape mer forutsigbarhet for bedrifter.