Politikk

Sponheim: Hver mann sin høne

Alle menn bør ha sin egen høne, forklarte landbruksminister Lars Sponheim for Stortinget i går.

  • Forf>
  • <forf>olav Trygge Storvik<

Landbruksdebattentok en ny vending i Stortingets spontane spørretime i går: Fremskrittspartiets Øystein Hedstrøm grep ordet, og mente det foreligger en bekymringsfull forsyningssituasjon for egg. Han opplyste Stortinget om at det vil mangle 3 400 000 — tre millioner fire hundre tusen egg - til påske. Hvilke tiltak vil Regjeringen sette i verk for å tilfredsstille egghungrige nordmenn, ville han vite, og rettet spørsmålet til landbruksministeren.Visepresident Inge Lønning (h), som presiderte debatten, grep straks anledningen til å gi ordet videre til Sponheim med bemerkning om landbruksministeren kanskje kunne bidra med et gullegg som svar. Replikken utløste almen munterhet i salen.Men Sponheim lot ikke munterheten få dø ut da han forklarte at, ja, herr president, det kunne være fristende å si at alle menn burde ha sin egen høne. Men Regjeringen skal gjøre hva den kan for å tilfredsstille behovet.Etter denne erklæringen gikk munterheten i salen over til høylytt, vedvarende latter, mens visepresident Lønning fikk noen øyeblikks glemsel i forhold til forretningsordenens §39. Der slås det kategorisk fast at "det er ikke tillatt å gi støyende utrykk for misnøye eller bifall under forhandlingene".Landbruksministeren redegjorde deretter for situasjonen som råder blant landets høner. De legger jevnt over ett egg om dagen, helt uberørt av menneskeskapte høytider.Dette kombinert med et EU-direktiv om at holdbarheten for egg skal være 28 dager, og ikke 40 dager som Norge lenge praktiserte, gjør at det kan oppstå mangeltilstander. Til jul ble krisen avverget ved midlertidig å gjeninnføre 40 dagers holdbarhet, men helseminister Dagfinn Høybråten har sagt at det går ikke en gang til.Den alvorligste eggkrisen har kanskje allerede funnet sted på landbruksministerens egen gård i Hardanger. På vei ut av stortingssalen i går klaget Sponheim over at 18-19 av hønene hans er tatt av reven.

Les mer om

  1. Politikk