- Aldri enig med Lundteigen

Skattene skal opp. Men  ikke ett øre mer enn  de to milliardene som  ble varslet i Soria  Moria-erklæringen. Det  gjør statsminister  Jens Stoltenberg  krystallklart etter  den siste ukens  skatteuro.
  • Jeg vil fjerne enhver tvil om at skatteløftet står ved lag, sier statsminister Jens Stoltenberg, som mener skattedebatten skapte "unødvendig uklarhet".

I dag kommenterer han for første gang skattedebatten avfyrt av Sp's Per Olaf Lundteigen, og som førte til at en rekke rødgrønne politikere erklærte seg villig til å bryte skatteløftet.— Det viktigste er å slå fast at alle - alle - målsettingene i Soria Moria står fast. Det betyr at skattene skal noe opp. Men ikke over 2004-nivået, sier Stoltenberg.Det betyr at Regjeringen har snaue to milliarder kroner "utestående" hos skatteyterne. Stoltenberg avviser enhver form for rangering av målene i Soria Moria-erklæringen.- Vårt mål er å innfri alle løftene. Vi har ikke gitt opp noen. Og vi er godt i gang med å gjennomføre Soria Moria: Vi har plusset på 800 millioner til vei og jernbane, skaffet tusenvis av nye hender i eldreomsorgen, vi pusser opp skolene, sikrer arbeidsplasser og bygger barnehageplasser i rekordtempo. Vi innfrir det vi lovet i høyt tempo. - Men Sp- og SV- politikere ivrer for å bryte skatteløftet?- Det er stor utålmodighet. Det er bra. Det er ingen hemmelighet at det er ulike meninger blant alle de 87 representantene. Den store suksessen er at vi har greid å forene ulike partier. Men de som tror Per Olaf Lundteigen og jeg er enige i alle saker, har fulgt dårlig med. Det kommer vi heller aldri til å bli. - Skader det Regjeringen når Lundteigen & co. fyrer opp skattedebatter?- Det tok ikke mange timene før løftet fra Soria Moria ble gjentatt og bekreftet, sier Stoltenberg, og legger ikke skjul på at mobilene summet mellom feriehyttene til ham, Kristin Halvorsen og Åslaug Haga.- Hvem som ringer hvem, får være internt, smiler han.Men han bekrefter at én samtale ikke har funnet sted, mellom ham og Lundteigen.- Betyr det at du garanterer at skatteløftet ikke skal brytes?- Det er ingen tvil om skatteløftet. Det står fast, svarer Stoltenberg, som forklarer skattedebatten med nye, politiske roller.- Vi må lære oss en ny form for politisk prosess. Nå er nesten all oppmerksomhet rettet mot regjeringspartiene der beslutningene tas. Tidligere var det motsatt. Da var det eneste sikre at regjeringens forslag ikke kom til å bli vedtatt. Da gikk det sport i det, for Stortinget var det om å gjøre å forandre regjeringens forslag nærmest for sportens skyld. Spørsmålet dreide seg ikke om å gjøre forslag bedre eller dårligere, men om å gjøre størst mulig endringer. - Nå er det annerledes. Regjeringens forslag blir vedtatt. De politiske prosessene i regjeringspartiene på forhånd er desto viktigere. Når vi er 87 rød-grønne representanter, vil det være ulike meninger. Men Regjeringens politikk er krystallklar.- Utenforstående kan få inntrykk av at skattepolitikken utmeisles etter innfallsmetoden?- Utfordringen er å finne balansen mellom sunn debatt, og det å skape uklarhet. - I hvilken kategori faller Lundteigen forslag om rentetak på høye boliglån?- Det skapte unødvendig uklarhet. Det er bare politiske motstandere som har interesse av å holde dette gående, sier Stoltenberg. Slik refser en statsminister en politisk partner.- Lundteigen vil kjøle ned privat økonomi, vri ressurser over i offentlig sektor for å bygge vei og bredbånd. Hva er galt med ideen?- Det er det vi gjør. Derfor avviste vi Bondevik-regjeringens løfte om 30 milliarder i skattelette. I stedet gjennomfører vi en moderat og forsiktig skatteøkning.- Tas hele skatteøkningen i 2007?- Om vi skal ta alt eller fordele det over flere år, skal vi ta stilling til senere.- Er skatteøkning nødvendig for å innfri Soria Moria?- Det er avhengig av mange faktorer. To milliarder kroner er ikke noen dramatisk endring, men det er det rommet vi har.- Utover å dementere Lundteigen, hva bedriver statsministeren med på varme feriedager?- Jeg er sammen med familien, bader, leser bøker og drar på båtturer - og så blir det en del jobbing innimellom, avslutter han.