Politikk

NHO advarer: Vedums kutt i konsulentbruk vil kvele vekstkraften i privat sektor

Hvis regjeringen kutter konsulentbruken og kjøper opp ekspertene, vil det skade næringslivet. Det sier næringspolitisk direktør Nils-Ola Widme i Abelia.

– PR-konsulenter er veldig dyrt, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Han mener det er en del av jobben for ledere å svare pressen når det blåser.
  • Thomas Spence
Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

I tildelingsbrevet for 2022 instruerer regjeringen for første gang departementene om å redusere konsulentbruken. Spesielt kjøp av tjenester fra kommunikasjonsbransjen skal ned.

– Det viktigste nå er å markere en tydelig kursendring. Nå ser vi på hvordan vi kan utvikle egen kompetanse i stedet for unødvendig mye kjøp av tjenester i markedet, sier kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp).

– Hva er den realøkonomiske effekten av å kutte konsulentbruken i staten? Selvfølgelig mister rådgiverbedriftene omsetning. Men samfunnet påføres også en konsekvens i form av at statlige etater får redusert tilgang på ekspertise. Det får en skadevirkning, sier næringspolitisk direktør Nils-Ola Widme i Abelia.

Abelia er NHOs landsforening for kunnskaps- og teknologivirksomheter. Abelia har 2600 medlemsbedrifter med tilsammen 56.000 ansatte og er i sterk vekst.

Blant medlemmene er konsulentselskaper og kommunikasjonsbyråer som First House, Geelmuyden Kiese, Apeland og Burson Marsteller. Timeprisen for tjenestene varierer, men rundt 4000 kroner timen er ikke uvanlig for de beste hodene.

– Må bruke enorme beløp

Widme mener regjeringen ikke kan ha tenkt over konsekvensene når Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier at han heller vil bygge opp kompetanse i departementene.

– Spørsmålet er da hvordan de skal få det til. De må i så fall øke lønnsbudsjettene ganske betydelig, og de må sørge for at staben alltid har nok spisskompetanse til å erstatte rådgiverkjøp.

– Mest sannsynlig må de bruke enorme beløp på intern kompetanseutvikling og bytte ut eksperter i høyt tempo etter hvert som kompetansebehovene endrer seg. Dette er urealistisk og ikke tatt høyde for i statsbudsjettet.

– Er det ikke mulig for staten å ha all eller største delen av nødvendig kompetanse i egne rekker?

– Det vil bli fryktelig dyrt. Et minst like viktig poeng er at hele samfunnet vårt har behov for den samme kompetansen staten har behov for. Norsk næringsliv står i et enormt kompetansegap, og det er stor etterspørsel særlig innenfor IT- og teknologifag. Hvis staten skal sluke alle disse menneskene for å dekke statens behov, vil staten kvele vekstkraften i privat sektor, sier han.

– Lite gjennomtenkt

Widme sier at «en IT-ingeniør er enormt verdifull for staten, men også for en privat bedrift».

– Hvis staten skal skru opp lønningene og ansette all IT-kompetansen den trenger, svekkes vekstkraften i private bedrifter. Store som små, mener han.

Sp-lederen har flere ganger kritisert kommunikasjonsbransjen og kjøp av lobbytjenester som politisk påvirkning. Nå skal staten kutte kjøp av tjenester fra PR-byråer bortsett fra til holdningskampanjer.

– Med andre ord skal de også kutte krisekommunikasjon. Når en organisasjon står i en krise, som helseforvaltningen det siste året, er det å ha med eksperter på faget krisekommunikasjon utrolig viktig.

– Det skal det nå tydeligvis bli slutt på, selv om det man ønsker å ramme, er noe helt annet. Det viser hvor lite gjennomtenkt regjeringens politikk er, sier Widme.

– Struper tilgang på kompetanse

Han understreker at det helt sikkert finnes eksempler på feil bruk av kommunikasjonsbyråer både i privat offentlig sektor. Men han mener at Vedum misbruker blant annet en rapport fra Riksrevisjonen. Den viste at en etat brukte konsulenter til for mange oppgaver.

– Hvis man tar utgangspunkt i spesielle enkelttilfeller og hopper rett over på generell politikk, struper man kompetansetilgangen til offentlig virksomhet på tvers av hele staten. De rammer alt annet i tillegg, sier han.

Sp-toppene viser til at staten i 2020 brukte 12 milliarder kroner til kjøp av konsulenttjenester. Det tilsvarer 10 prosent av lønnsutgiftene i sentralforvaltningen. Abelia svarer at rundt 5 av de 12 milliardene går til digitalisering og IT, og 5 milliarder til bygg og anlegg.

– Kommunikasjonsbransjen utgjør en forsvinnende liten andel. Hovedeffekten av grepet de nå tar, er å svekke kompetansetilførselen i digitaliseringsprosjekter og fysiske investeringer i vei og anlegg, sier han.

Ifølge Widme kan det være mer fornuftig av bedrifter og det offentlige å kjøpe eksterne råd og betale høy timepris enn å ha egne ansatte. – Dette vurderer hver enkelt virksomhet best selv, mener han.

Les mer om

  1. Abelia
  2. Konsulenttjenester
  3. Trygve Slagsvold Vedum
  4. NHO