Taus om lederambisjoner i Høyre. Nå blir hun utenrikssjef på Tinget.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben, sier Ine Marie Eriksen om sitt nye verv på Stortinget. Hun er taus om fremtidige lederambisjoner i Høyre.

Ine Marie Eriksen Søreide fortsetter med utenrikspolitikk når hun nå er tilbake på Stortinget.

– Jeg er veldig glad for at Erna Solberg og gruppen har lyst til å bruke meg på det feltet. Jeg har jo litt erfaring etter hvert. Og akkurat på det feltet er det jo viktig å bruke den erfaringen man har, for det er et utrolig urolig internasjonalt landskap.

Det sier nylig avgåtte utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Det er ikke vanlig at en nylig avgått statsråd får komitéledervervet for samme saksfelt i Stortinget.

Men Høyre velger nå å se bort fra den sedvanen. Hun har både være forsvarsminister og utenriksminister de åtte årene hun har sittet i Solberg-regjeringen.

Hun varsler at Høyre skal opptre som et konstruktivt og tydelig opposisjonsparti. I utenrikspolitikken betyr at hun vil jobbe sammen med regjering for å ta vare på norske interesser – og utfordre regjeringen der det er nødvendig.

– Så jeg synes dette var en god løsning, og synes det er bra at de har lyst til å bruke meg på dette feltet, sier hun.

Hun legger til at hun får med seg tre andre fra Høyre med bred erfaring i samme komité, bl.a. Hårek Elvenes og Ingjerd Schou.

– Og ikke minst sjefen selv, sier hun og sikter til Høyre-leder Erna Solberg.

– Men i komiteen blir du sjefen over alle sjefer?

– Jeg er ikke sikker på om Erna Solberg vil gi det samme svaret, men likevel er det slik på et vis.

Ine Eriksen Søreide har fått nytt kontor på Stortinget. Der er det foreløpig «clean desk».

Taus om eventuelle lederambisjoner i Høyre

– Du har jobbet sammenhengende med enten forsvar- eller utenrikspolitikk eller begge deler siden 2009. Man kunne jo tenke seg at du kunne være en fremtidig leder i Høyre og da ville øke fagkretsen?

– Jeg pleier å si at man i utgangspunktet skal ikke legge for mye i slike komitéplasseringer. Det kan være mange grunner til at partiet velger å disponere mannskapet sitt på den måten man gjør, sier hun.

Hun understreker at hun tidligere har jobbet åtte år med utdanning på Stortinget. Søreide legger til at man også får med seg litt av hvert etter å ha vært med på gjennomgangen av alle sakene i regjeringskonferanser i løpet av åtte år.

– Jeg tenker i utgangspunktet at Erna Solberg har tenkt på hvordan man nå skal disponere mannskapet på en best mulig måte for partiet og gruppen.

– Forsøker du nå å si at det du ikke utelukker å overta ledervervet etter Solberg en gang i fremtiden?

– Jeg prøver ikke å si noe som helst. For oss er ikke det en aktuell problemstilling for noen. Jeg er veldig glad for det. Erna Solberg fortsetter, og det er fint. Jeg mener det er en veldig styrke for partiet. Hvis den diskusjonen skulle komme en gang, får vi ta det som skulle komme da.

– Så noen flere signaler om det vil du ikke gi?

– Nei, det er egentlig ikke noe mer å si heller. Jeg tror alle nå er innstilt på å gjøre en god jobb uansett hvor de havner, sier hun.

En høyrepolitiker som skal få utvidet sin portefølje av saksområder, er nestleder Tina Bru. Hun er partiets nye finanspolitiske talsperson. Det er flere som har nevnt henne som en mulig arvtager som partileder etter Erna Solberg.

Kritisk til deltagelse på møte

– Er det noe spesielt i regjeringsplattformen til regjering du har bitt deg merke i?

– Ja, særlig det at vi skal delta som observatør på statspartkonferansen for forbudstraktaten i januar, sier hun.

Hun sikter til at regjeringen har varslet at Norge som foreløpig første og eneste land i Nato skal delta på en FN-ledet konferanse om atomvåpen. De som deltar på denne, er de landene som har bundet seg til å støtte FNs traktat om forbud mot atomvåpen.

Konferansen finner sted i Wien i januar 2022

– Det har skapt mye uro og undring allerede, og det er det all mulig grunn til. Vi har hatt grundige debatter om dette i Stortinget og en utredning om det. Det var et klart flertall mot signering og ratifisering av dette i det gamle Stortinget.

Søreide har opplevd at også Støre har vært klart på at Norge ikke skal signere og eller forplikte seg til denne traktaten.

– Og da er det for meg ganske uforståelig at vi skal skape den usikkerheten med å delta som observatør på en slik konferanse, som eneste Nato-land. Og hva formålet med det skal være, det aner jeg ikke.