Splid mellom regjeringspartiene angående stortingslønnen

Flertallet på Stortinget ønsker å øke stortingspolitikernes godtgjørelse til over 1 million kroner. Regjeringspartiene Ap og Sp er splittet i saken.

Stortingets presidentskap la mandag frem forslag om politikernes godtgjørelser. Forslaget skal behandles onsdag denne uken.

Stortingets presidentskap la mandag frem sin innstilling om godtgjørelse for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer.

Siden 2019 har stortingsrepresentantene hatt en godtgjørelse på 987.997 kroner pr. år. I innstillingen foreslås det at denne økes til 1.064.318 kroner.

For statsministeren foreslås en økning fra 1.735.682 kroner årlig til 1.869.761 kroner pr. år, mens det for regjeringsmedlemmer foreslås en økning fra 1.410.073 til 1.518.999 kroner.

Sp vil sikre flertall for forslaget sammen med Høyre og Frp, og også Venstre og KrF er ventet å slutte seg til.

SV og Rødt ønsker å stramme inn, mens Arbeiderpartiet mener timingen på forslaget er uheldig, skriver NRK.

Mener det er dårlig timing

Ap vil nemlig utsette spørsmålet om økning frem til utvalget som gjennomgår lederlønninger i staten, har ferdigstilt arbeidet, sier Aps Kari Henriksen.

– Presidentskapet har også på eget initiativ tatt grep for å vurdere våre egne ordninger på Stortinget. Det vil derfor være veldig rart å endre på våre lønninger nå, sier Henriksen.

Les også

Også politikere fortjener mer lønn

Sp er forundret over Aps ønske om å utsette forslaget. Sps Nils T. Bjørke, som sitter i presidentskapet, påpeker at Stortinget alt har besluttet at lederlønningene i staten ikke skal legges til grunn når godtgjørelsen til politikerne behandles.

– Det er den generelle lønnsutviklingen som skal være styrende. Arbeiderpartiet stemte selv for dette i mai fjor, og da er det overraskende at de har skiftet standpunkt, sier han til NRK.

Forslaget skal behandles i Stortinget onsdag denne uken.

Pendlerbolig og etterlønn

Politikerlønningene, som formelt kalles godtgjørelse, har stått på stedet hvil siden 2019 blant annet på grunn av pandemien og økonomisk usikre tider. Det har vært en lang prosess som har vært utsatt flere ganger.

Avsløringer om misbruk og feil bruk av politikergodtgjørelser, blant annet knyttet til pendlerboliger og etterlønn, har vært en sentral del av debatten. Stortinget har satt ned et utvalg for å gå gjennom representantenes ordninger.

Ordningen for å fastsette godtgjørelsen til stortingsrepresentantene ble endret så sent som i fjor. Da bestemte Stortinget at den generelle lønnsutviklingen i samfunnet skal gi en pekepinn når godtgjøringsutvalget, som ikke består av stortingspolitikere, foreslår nivået.