Brudd i regjeringssamtalene : – Ikke godt nok, sier SV

HURDALSSJØEN (Aftenposten): SV bryter i sonderingene om en ny regjering. Arbeiderpartiet og Senterpartiet ville gå videre til forhandlinger. – Jeg hadde håpet på et annet utfall, sier Jonas Gahr Støre.

– Vi er svært skuffet over at det ikke er grunnlag for en rødgrønn regjering i denne omgang.

Det sier SV-leder Audun Lysbakken.

Etter å ha sittet sammen i sonderinger siden torsdag i forrige uke, bryter SV nå samtalene med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Vi er ved et punkt jeg hadde håpet vi ikke skulle komme til. Det er med stor skuffelse at vi må erkjenne at det etter SVs syn ikke er politisk grunnlag til å danne en rødgrønn regjering, sier Lysbakken.

Han sier at SV har vært opptatt av den samlede politikken.

– Det er også grunnlaget for at vi er på et punkt der vi ikke tror det er mulig å få på plass en plattform for en nok offensiv klimapolitikk og for virkelig å få gjort noe med forskjellene, sier Audun Lysbakken. Han møter pressen utenfor Hurdalsjøen Hotell.

I forkant av valget har SV sagt at de ønsker å samarbeide med alle partiene på venstresiden. De har gjort det klart at de ønsket å gå i regjering, men at politikken ville avgjøre.

– Det er nå åpenbart at SV kan få til en bedre politikk for våre velgere i opposisjon enn ved å delta i regjering på de premissene som er avklart i sonderingene. Å akseptere disse ville innebære at vi ville skuffe folk som er opptatt av et kraftfullt taktskifte for klima, natur og rettferdig fordeling, sier SV-lederen.

SV-leder Audun Lysbakken gjør det klart at SV nå vil gå i opposisjon.

Støre: – Håpet på et annet utfall

Ap-leder Jonas Gahr Støre møtte pressen rett etter at Lysbakken kom med sitt budskap. Med SV ute av samtalene brister hans drøm om en flertallsregjering.

– Vi har hatt gode, respektfulle samtaler. Når SV avslutter samtalene, har vi en god tone mellom oss. Det gjelder også politisk. Jeg har respekt for at SV kom til den konklusjonen. Jeg hadde håpet på et annet utfall, men jeg tar det til etterretning, sier Støre.

Han vil ikke svare på hva han gjør nå, og om Sp og Ap vil fortsette sonderingene uten SV. Alternativet til dette vil være at Arbeiderpartiet bestemmer seg for å danne regjering alene.

– Jeg skal komme tilbake til dere med det raskt, sier Støre.

Støre sier Arbeiderpartiet og Senterpartiet var villig til å fortsette samtalene. De mente begge det var grunnlag for å gå videre til reelle regjeringsforhandlinger. Støre sier han konstaterer at SV ikke var enige. Støre gjør det også klart at han vil gå til SV i Stortinget for å få gjennomslag for budsjetter.

På spørsmål fra Aftenposten om han kan komme til å gå til høyre i spørsmål om forsvar, innvandring og olje, svarer Støre:

– Jeg mener hovedtyngden ligger på den siden der flertallet ligger. Men jeg har ikke tatt stilling til enkeltsaker.

– Men er det realistisk å gå til SV når dere ikke kom i mål?

– Vi må nå forholde oss til at den regjeringen som kommer, blir en mindretallsregjering. Vi må jobbe med det som utgangspunkt, sier Støre.

Vedum: – Vil forsette samtaler med Ap

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier Senterpartiet er klar for å forhandle videre med Ap.

– Jeg mener det hviler et ansvar på Ap og Sp om å fortsette den gode tonen det har vært her på Hurdal og komme videre med samtaler så snart som mulig, sier Vedum.

På spørsmål om Ap vil fortsette samtalene med dem, eller om Ap vil gå i regjering alene, sier Vedum at han bare kan svare på vegne av Senterpartiet.

– Støre for svare på vegne av Ap, sier Vedum.

Sp-lederen bekrefter det Støre sier om at også Sp var klare for å forhandle med SV, men at det var SV som valgte å avslutte.

– Det var deres valg. Jeg må respektere at de valgte det. Jeg har sagt over tid at de beste løsningene er i skjæringspunktet mellom Sp og Ap, sier han.

– Er du egentlig glad for at SV trakk seg?

– Det er et stort ansvar som hviler over dette. Men det har vært det politiske som var avgjørende. Poenget er sakene som vi skal ha gjennomslag for. De beste løsningene har jeg sagt at er i skjæringspunktet mellom Sp og Ap. Men da vi dro til Hurdal, var det fordi vi var innstilt på å gå inn i reelle samtaler, sier Vedum.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier både Sp og Ap mente det var grunnlag for regjeringsforhandlinger, men at han erkjenner at SV kom til noe annet.

Ingen samarbeidsavtale

SV-leder Audun Lysbakken har gjort det klart at SV nå går i opposisjon – uten noen formell binding til den kommende Ap-ledede regjeringen.

Han understreker likevel at han har et godt og tillitsfullt forhold til Sp og Ap, som han vil bruke.

– Dette kun et politisk spørsmål. Vår lojalitet ligger hos de velgerne som har stemt på oss for en kraftfull politikk for klima og natur og for å få ned forskjellene, sier SV-lederen.

Der Arbeiderpartiet har ønsket en flertallsregjering med SV, har Senterpartiet hatt en regjering bestående av Ap og Sp, uten SV, som sin foretrukne.

– SV vil heller ha en Ap-ledet regjering enn en borgerlig. Derfor kan Ap og Sp fortsette samtaler om å danne en ny regjering. Vi vil opptre konstruktivt hvis regjeringen søker flertall med oss. Men vi vil da stå fritt til å ta opp alle saker, også de som det ikke har vært mulig å få gjennom i regjeringssonderingene, sier Lysbakken.

Også Jonas Gahr Støre sier han har tro på at de vil få til et godt samarbeid med SV.

– Jeg skulle veldig gjerne hatt dem med i regjering, men nå får vi finne løsninger i Stortinget, sier Støre.

SV-lederen gjør et klart at de kan vurdere å gå inn i en Ap-ledet regjering på et senere tidspunkt.

– SV vil når som helst i fireårsperioden være åpen for å forhandle om dannelsen av en rødgrønn flertallsregjering, sier Lysbakken.

Han sier at forutsetningen da vil være at de da starter forhandlinger med blanke ark, uten at de på forhånd må godta noen premisser.

Vil unngå slalåmkjøring

Lysbakken avviser at de nå mister muligheten til å påvirke oljepolitikken.

– Vi er villig til å bruke vår makt, også budsjettmakt til å påvirke også oljepolitikken, sier han.

Han sier også at de vil gjøre det som står i deres makt for å unngå at en Ap- og Sp-basert regjering blir en regjering som kan «kjøre slalåm» i Stortinget. Det vil si at de kan danne flertall også med høyresiden.

– Vi blir ikke et støtteparti, vi blir et opposisjonsparti. Men det er en regjering som blir til på bakgrunn av våre stemmer. De kan fortsette å forhandle her fordi de har flertall med oss. Vår forventning er at de vil komme til oss for de fleste veivalg ut fra den respekten som de har for flertallet som gjorde at det ble grunnlag for regjeringsbytte. Det gjelder budsjett og andre spørsmål, sier Lysbakken.

Lysbakken sier at beslutningen om å bryte ble avklart med arbeidsutvalget i partiet i natt.

– Så har vi hatt diskusjoner utover dagen. Den endelige avgjørelsen tok vi for en time siden, sier Lysbakken.