Politikk

Det ble advart om en oslofiendtlig regjering. Aps Oslo-representanter mener budsjettet gir svar på tiltale.

Opposisjonen har fryktet en storbyfiendtlig politikk med Sp i regjering. Budsjettet viser det motsatte, mener Aps Oslo-representanter. Men budsjettpartner SV er ikke fornøyd på Oslos vegne.

Aps stortingsrepresentanter fra Oslo, Frode Jacobsen og Siri Gåsemyr Staalesen, mener budsjettet parkerer alle anklager om at regjeringen er storbyfiendtlig.
 • Birgitte Iversen
  Journalist
Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

Den nye Ap-Sp-regjeringen la mandag frem sitt første forslag til statsbudsjett. På fire korte uker har de gjort en rekke endringer i Solberg-regjeringens opprinnelige budsjett. Flere opposisjonspolitikere hadde i forkant advart om en dårligere profil for Oslo og andre storbyer på grunn av Senterpartiet.

Aps stortingsrepresentanter fra Oslo, Frode Jacobsen og Siri Gåsemyr Staalesen, mener alle som har slått alarm om en oslofiendtlig politikk med den nye regjeringen, nå bør bite i seg kritikken:

De peker på:

 • Regjeringen øker kommunenes frie inntekter. Det vil gi Oslo 250 millioner kroner mer å rutte med til områdene de selv vil prioritere.
 • Oslo får 10 millioner kroner mer til områdesatsinger i levekårsutsatte områder.
 • Regjeringen reverser Solberg-regjeringens kutt i de ressurskrevende tjenestene. Det gjør at Oslo vil få 30 millioner kroner mer til de med størst hjelpebehov.

Styrking av politiet, økt satsing på tiltaksplasser, redusert makspris på barnehager og fjerning av moms på frivilligheten er også viktige satsinger som vil bety mye for Oslo, sier de to.

– På kort tid og med lite handlingsrom har regjeringen klart å levere mer velferd i Oslo. Så dette lover godt, sier de to til Aftenposten.

– Det er ikke noe tvil om at dette er et bra budsjett for Oslo-folk, sier Staalesen.

Leder av Oslo SV, Sunniva Eidsvoll Holmås, er skuffet over Oslo-profilen til de rødgrønnes første budsjett.

SV ikke overbevist

Leder av Oslo SV, Sunniva Eidsvoll Holmås, er ikke enig i at regjeringen nå har motbevist at den er storbyfiendtlig.

– Det har de ikke greid å bevise med det de har lagt frem i dag. Jeg tror mange i Oslo hadde sett frem til et rødgrønt budsjett som skulle både kutte klimagassutslipp og ta tak i de store sosiale forskjellene. Men her synes jeg ikke den nye regjeringen har levert godt nok, sier Holmås.

Hun ramser opp:

 • Ingen hjelp til Ruter som sliter tungt etter at kundene i for liten grad har kommet tilbake til kollektivtrafikken.
 • Lite drahjelp til Oslos forsøk på å få til en tredje boligsektor med ikke-kommersielle boliger.
 • Ingen satsing eller drahjelp til gratis AKS/SFO, slik Oslo-byrådet er i gang med i Oslo.

Hun roser samtidig regjeringen for å ha kuttet i maksprisen i barnehagen og ha styrket Husbanken.

– Men det er ikke nok for å løse de store utfordringene i boligmarkedet i Oslo, sier hun.

Regjeringen satser på at SV vil gi dem flertall for budsjettet. Når hennes kolleger på Stortinget skal i gang med budsjettforhandlingene, håper Holmås særlig de klarer å få mer penger til kollektivtransporten. Hun ønsker seg også mer til boligpolitikk og drahjelp til satsingen på gratis AKS i byen.

Leder av Høyres bystyregruppe Anne Haabeth Rygg mener regjeringens budsjett er dårlig nytt for Oslo.

Skuffet over skjerming av bilistene

Høyre er det største opposisjonspartiet i Oslo. Leder av bystyregruppen Anne Haabeth Rygg mener heller ikke den nye regjeringen har vist seg særlig storbyvennlig. Hun har særlig ett ankepunkt:

 • De rødgrønne holder på økningen i CO2-avgiften på 28 prosent. Men samtidig skjermer de bilistene ved å kutte i veibruksavgiften og i trafikkforsikringsavgiften.

– At man skjermer bilistene er ekstra ille i Oslo og storbyene, hvor man har et ekstra behov for å få folk over på kollektiv, sykkel, gange eller nullutslippsbiler, sier hun.

Hun etterlyser også mer penger til Ruter, men understreker:

– Dersom flere har mer hjemmekontor, og flere i løpet av pandemien har begynt å sykle og gå, så kan det være den nye normalen i Oslo, og vi ser et annet varig reisemønster, sier hun.

Rygg sier hun også er lei seg for at regjeringen skroter forsøksordningen med gratis fritidskort for barn og unge, som hun mener kunne vært viktig for å få flere barn i levekårsutsatte områder i gang med fritidsaktiviteter.

Høyre er også bekymret for et nytt grunnskoletillegg som regjeringen vil gi til alle grunnskoler på 500.000 kroner. Hun peker på at dette gis pr. skolebygg og ikke basert på antall elever.

– Det betyr at elever i Oslo vil få langt mindre i støtte pr. elev enn i kommuner der skolene har færre elever, på peker hun.

Vil se an situasjonen til Ruter

Frode Jacobsen og Siri Gåsmyr Staalesen er ikke enig i kritikken mot regjeringen.

Når det gjelder situasjonen til Ruter, sier de regjeringen har varslet at de vil se situasjonen an, slik også den forrige regjeringen la opp til i sitt budsjettforslag.

Jacobsen peker på at kollektivtrafikken øker sakte, men sikkert, og det er for tidlig å få panikk.

Når det gjelder tilskuddet til skolene, er Jacobsen heller ikke bekymret for Oslo-elevene.

– Med 250 millioner kroner i økte frie inntekter for Oslo, gir det rom for politiske satsinger på mange områder, mener han.

Når det gjelder skroting av fritidskortet, mener de to at de treffer bedre ved å kutte momsen for frivilligheten og å øke kommunenes inntekter.

– Det som er lagt frem i dag, viser en regjering som vil få ned ulikhetene i samfunnet. Og det var det Ap gikk til valg på. Og ved å styrke kommuneøkonomien så er vi ett skritt på vei i det politiske prosjektet. Dette er jo første skrittet, sier Staalesen.

Les mer om

 1. Statsbudsjettet 2022
 2. Oslo
 3. Ruter
 4. Bystyret
 5. Eidsvoll
 6. SFO