Politikk

Ber Stortinget stanse Regjeringens kostbar «papirflytting» av offentlig ansatte

SV foreslår at Stortinget skal stanse Regjeringens planlagte «papirflytting» av 240 ansatte fra Folkehelseinstituttet til Oslo universitetssykehus. Kostnaden kan bli 65 millioner kroner.

SVs stortingsrepresentant Karin Andersen er kritisk til Regjeringens planer om å omorganisere et stort antall ansatte ved Folkehelseinstituttet.
  • Henning Carr Ekroll
    Henning Carr Ekroll
    Nyhetssjef

Aftenposten fortalte søndag om hvordan Regjeringen har besluttet å «papirflytte» rettsmedisinsk avdeling fra Folkehelseinstituttet til Oslo universitetssykehus. Kostnaden for omorganiseringen, som gjennomføres uten at de involverte er konsultert, kan bli opp mot 65 millioner kroner.

Ber Stortinget stanse flyttingen

Det skaper reaksjoner på Stortinget, og SV foreslår nå at Stortinget instruerer Regjeringen om å stanse flyttingen.

– SV foreslår å stoppe dette nå. Vil regjeringen virkelig gjennomføre må de snakke med de involverte, planlegge skikkelig og sørge for lavest mulig pengebruk, sier SVs Karin Andersen.

  • Bakgrunn: Regjeringen bruker millioner på å papirflytte offentlig ansatte

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) begrunner omorganiseringen med muligheter for bedre samarbeid mellom rettsmedisinerne og andre avdelinger på sykehuset, noe de ansatte ikke nødvendigvis er enige i at er et godt argument.

Regjeringen oppgir «tettere faglig samarbeid» som en av årsakene til at rettsmedisinerne skal flyttes fra FHI til OUS. Men fremdeles vil de sitte spredt på tre forskjellige steder i Oslo: I Folkehelseinstittets bygning på Lindern (i forgrunnen) og på Rikshospitalet og i Nemko-bygningen på Gaustad (i bakgrunnen).

Skal ikke flytte fysisk

Det er også klart at rettsmedisinerne ikke skal flytte, men fortsatte være lokalisert tre forskjellige steder i Oslo, hvorav størsteparten av virksomheten skal ligge i Folkehelseinstituttets bygning.

– Menneskene og jobbene er det samme, dette er helt meningsløs pengebruk, mener Andersen.

Omorganiseringen vil også føre til at det på papiret vil se ut som Regjeringen har kuttet 240 ansatte i sentralforvaltningen, gjerne omtalt som byråkrater, og ansatt 240 på sykehus. Høie avviser at dette er en motivasjon bak beslutningen.

– Det er ikke det som er begrunnelsen. Målet er å gi rettsmedisinske fag en bedre utviklingsmulighet, sier Høie.

Andersen har en annen oppfatning.

– Det ser jo ut som at regjeringen er villig til å sløse bort flere titalls millioner for å trikse til statistikken, mener Andersen.

Les mer om Regjeringens kamp mot byråkratiet:

Les mer om

  1. Sykehus
  2. Bent Høie
  3. Folkehelseinstituttet