Frykter krangel og spill kan ødelegge kontrollkomiteen

Representantene for SV, KrF og Venstre går kraftig i rette med Martin Kolberg (Ap) og Michael Tetzschner (H)

Komiteens leder og nestleder bør holde kranglingen på komitérommet, mener Abid Radja, Bård Vegar Solhjell og Hans Fredrik Grøvan.

Abid Raja (V), Bård Vegar Solhjell (SV) og Hans Fredrik Grøvan (Krf) mener den offentlige kranglingen mellom særlig kontrollkomiteens leder og nestleder er i ferd med å svekke hele komiteens autoritet.

Dråpen som fikk begeret til å renne over, er uttalelsene komiteens nestleder Michael Tetzschner kom med til Aftenposten tirsdag, om at Martin Kolberg gjør komiteen til en "pseudodomstol" ved å kalle inn to personer som er siktet i straffesaker til kontrollhøringer. Tetzschner sier det ligger "blandede, dels partipolitiske" motiver bak innkallingene.

  • Les anklagene mot Martin Kolberg her
    Tirsdag besluttet kontrollkomiteen, mot Høyres vilje, å invitere en korrupsjonssiktet orlogskaptein til høring om salg av norsk forsvarsmateriell til Nigeria. Sist uke inviterte komiteen den korrupsjonssiktede Jo Lunder til ny høring i Vimpelcom-saken.
  • Trenger du en kjapp oppdatering om Vimpelcomsaken,finner du det her
    — Jeg synes Tetzschners utspill er urimelig. Det er ikke et spill fra Kolberg at disse personene inviteres til høring, men en komité som etter en samlet overveielse har gjort det fordi vi tror det kan belyse saken, sier Bård Vegar Solhjell.

— Det handler om å få belyst sakene på en så god måte som mulig, og om man skal gjøre hvem som skal stille til høring til en partipolitisk debatt mellom to sentrale aktører, så er det med å underminere legitimiteten til hele kontrollkomiteen, sier Grøvan.

Et lederansvar

De tre kontrollkomitémedlemmene mener Kolberg og Tetzschner, som komiteens leder og nestleder og som representanter for de to største partiene, har et særskilt ansvar for å holde en ryddig tone.

— I mange av sakene blir frontene veldig steile utad, og får en partipolitisk slagside og spillside hvor noen vil svekke det andre partiet eller beskytte sine egne i Regjeringen. Det bør ikke være kontrollkomiteens oppgave, og hvis det er det vi blir stående med i ettertid, har vi underminert hele kontrollfunksjonen på Stortinget, sier Raja.

— Derfor velger vi å si fra at vi synes at særlig de store partiene bør ligge i front på hvordan tonen i komiteen skal være. Nå føler vi at vi er i ferd med å trå litt feil, legger han til.

Les også

Jusprofessorer mener Kolberg må trekke seg

— Ikke uproblematisk

Grøvan sier han frykter diskusjonene rundt høringene kan bidra til å svekke tilliten til konklusjonene komiteen kommer med.

— Dere er ikke redde for at komiteen skal tråkke i Økokrims bed?

— Jo, og jeg har tenkt gjennom det i begge tilfellene. Det er ikke uproblematisk, men dette er personer som kan belyse saker der vi har et ansvar veldig sterkt, sier Solhjell.

— I Økokrim stusses det over timingen på høringen. Kunne man ventet til etterforskningen og Telenors egne undersøkelser var ferdig?

— Både straffepådømmelse og parlamentarisk kontroll er viktig. Den dømmende makt lar ikke være å etterforske fordi vi har høring, på samme måte som om vi ikke kan la være å holde høring fordi det er en straffesak som pågår, sier Raja.

- Uheldig

Saksordfører for torsdagens høring om salg av forsvarsmateriell er Frps Helge Thorheim. Han er langt på vei enig med komitékollegene sine.

— Jeg synes det er uheldig at den slags diskuteres ute i offentligheten. I komiteen lufter vi uenighet, min holdning er at det gjør vi oss ferdig med der.

Han forstår godt Tetzschers prinsipielle innvending mot å invitere vitner som er siktet.

— Vi må holde oss unna den strafferettslige biten. I torsdagens høring vil vi vite mer om forholdet mellom Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet, og hvordan systemene fungerer. Så er det et ansvar for meg som saksordfører å passe på.

Håpet på ryddighet

— Jeg hadde også imøtesett en ryddig tone, sier Michael Tetzschner.

— En god start ville vært å holde seg til notatet vi fikk fra komitésekretariatet i 2013, om det å granske saker som er under etterforskning.

Det Tetzschner viser til, er instruksen om "Grenseoppgang mot saker som ligger til behandling i domstolene/påtalemyndigheten". Der fremgår det at komiteen må være svært forsiktig med å granske slike saker.

Kontrollkomiteen kaller inn både Jo Lunder, tre ministre og 14 tidligere og nåværende Telenor-topper til høringen 16. desember. Les mer om høringen og se hvem som er innkalt til høring her:

Les også

Kolberg: - Ubegripelig at ikke varselklokkene ringte mer

Interessert i Vimpelcom-saken? Her har du mer bakgrunn: