Regjeringen lanserer strategi for kvinnehelse på kvinnedagen

De fire kvinnelige partilederne i regjeringen retter søkelyset mot kvinnehelse – og vekk fra abortkritikken – 8. mars, melder VG.

Partiledere i regjering: landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad (KrF), finansminister Siv Jensen (Frp), statsminister Erna Solberg (H) og kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) om endringer i regjeringen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
  • NTB

Strategien «Seks punkter for bedre kvinnehelse» har som hovedmål å heve statusen til kvinnehelse og rette oppmerksomheten på kvinners helse.

Den lanseres på kvinnedagen, men ifølge VG innser partilederne Erna Solberg (H), Siv Jensen (Frp), Trine Skei Grande (V) og fungerende partileder Olaug Bollestad (KrF) at abortsaken kan bli altoverskyggende tema for dagen, som markeres fredag.

De seks punktene inkluderer å sørge for at Forskningsrådet prioriterer kvinners helse, utvide ordningen med gratis prevensjon for kvinner til 24 år og erstatte dagens celleprøve for livmorhalskreft med en enkel HPV-test. Videre skal det komme et nytt pakkeforløp for typiske kvinnesykdommer, og den planen kommer før sommeren. Regjeringen vil også legge fram en egen pårørendestrategi, som skal legge til rette for å kombinere jobb og omsorg for ens nære. Siste punkt i kvinnehelsestrategien er å styrke internasjonal kvinnehelse, særlig innsats for vaksinasjon.

Finansminister Jensen påpeker at selv om kvinner ofte har andre symptomer enn menn, er mye av informasjonen som er tilgjengelig på nett, tilpasset menns typiske forløp ved helseutfordringer.

– Derfor er det viktig at vi går foran – på vegne av halvdelen av befolkningen, sier Jensen.