Posten brukte over 300 mill. på navne- og logoendring da Sp satt med «postministeren»

Jåleri. Enormt sløseri. Slik kommenterer Sp-lederen navneendringen til NSB. Men da Sp sist satt i regjering med ansvar for posten, ble det brukt mer på navneendring og nye logoer der.

Konfrontert med at Posten brukte mer på nye logoer og nytt Bring-navn da Sp styrte, svarer Sp-leder Trygve S. Vedum at NSBs nye kostbare navneendring ikke blir bedre av den grunn.

Da nyheten kom om at NSB skal døpes om til Vy, gikk Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum hardt ut mot navneendringen.

– Rent jåleri, sier han.

Sp-lederen gikk også svært hardt ut mot kostnadene som følger i kjølvannet av et slikt navneskifte. NSB har anslått at kostnadene knyttet til navneendringen kommer på mellom 220 og 280 millioner kroner.

– Det er et enormt sløseri å bruke nesten 300 millioner kroner, sier han og påpeker at NSB er ett av Norges mest etablerte merkenavn.

Det kostet mye å innføre disse to nye logoene: én for Bring og én for Posten.

Brukte mer på Bring og to nye logoer i Posten

Men da Sp satt i den rødgrønne regjeringen, og Liv Signe Navarsete var samferdselsminister, ble det foretatt en omorganisering i Posten Norge AS. Bring dukket opp som ny enhet, og et resultat av Postens vekststrategi og satsing mot det nordiske bedriftsmarkedet.

Omorganiseringen endte med to nye logoer, en for Posten og en for Bring, og Postens gamle røde og gule logo med posthorn og kongekrone forsvant.

25.000 uniformer, 10.000 biler, lastebiler, sykler og mopeder, over 5.000 skilt skulle endres. Ifølge Postens daværende økonomidirektør kostet navneendringene og logoene 300 millioner kroner i 2008-kroner.

Korrigerer man for prisstigningen siden den gang, blir kostnadene drøyt 370 millioner kroner i dag.

Vedum: Skjedde dumme ting da òg

Når Aftenposten minner Vedum om dette og spør om han husker hva det kostet, svarer han slik:

– Det kostet sikkert altfor mye.

– Det kostet mer enn 300 millioner kroner – og dere styrte?

– Det blir ikke noe bedre av den grunn, svarer han, og påpeker at det «sikkert finnes flere eksempler på dumme ting som skjedde i perioden 2005-2013.»

– Det er ikke dermed sagt at man ikke skal mene noe om ting som skjer nå, som er veldig uklokt, sier han.

– Må si hva jeg mener

– Men er det da lurt å gå så høyt på banen nå?

– Ja, jeg må si hva jeg mener. Jeg mener den privatiseringspolitikken som drives nå, er veldig uklok, gjentar Sp-lederen.

Han minner om at Sp hele tiden har vært motstander av regjeringens jernbanereform og at Sp vil samle flere enheter i jernbanesektoren til én sterk enhet fremfor å splitte opp.

Han mener navneendringen gjør det lettere å selge NSB i fremtiden.

– Men Bring er vel ikke blitt privatisering selv om det fikk eget navn?

– Men det er en modell skapt for å selge ut, sier han om NSB, og gjentar at Sp er skeptisk til det som skjer i jernbanesektoren:

– Det er en voldsom vekst i antall direktører, men ikke i antall konduktører og blant dem som gjør jobben på bakken. Regjeringen går i feil retning og skaper usikkerhet for dem som jobber i NSB, sier han.

Bare Rødt protesterte den gang

NSB forklarer navneendring og ny logo med merkevarebygging.

I 2008 var det bare Rødt som kritiserte navneendringen og pengebruken.

– Det er uforståelig at samferdselsminister Liv Signe Navarsete kan gå inn for å legge ned flere hundre postkontor, samtidig som hun sitter stille og ser på at Posten svir av enorme beløp på unødvendige og sløsende merkevareprosjekter, mente partiet.

Nå har Rødt fått følge av alle de tre rødgrønne partier, som i dag er i opposisjon.