Karantenenemnda gransker om Per Sandberg har brutt loven

Karantenenemnda er ikke fornøyd med eksstatsråd Per Sandbergs svar om hvem han har møtt og hva han faktisk gjorde under sin Iran-reise i oktober.

Karantenenemnda er ikke fornøyd med svarene fra tidligere statsråd Per Sandberg og har stilt ham en rekke nye spørsmål om Iran-kontaktene.
  • Thomas Spence

Per Sandberg risikerer bot og må svare på syv nye spørsmål.

«Karantenenemnda har til vurdering om du har brutt karantenen du ble ilagt ved vedtak av 20. september 2018 ved at du hadde flere møter med representanter fra myndighetene og næringslivet i Iran», skriver Karantenenemnda i et brev til Sandberg datert 12. november.

Sandberg gikk av som fiskeriminister 13. august og fikk seks måneders karantene med etterlønn. I tillegg fikk han fire måneders forbud mot å befatte seg med saker som gjelder kvotesystemet. Sandberg får dermed full statsrådslønn i et halvt år, 682.508 kroner.

I oktober dro Sandberg og hans iransk-norske kjæreste, Bahareh Letnes, til Iran og møtte representanter for presidenten, politiske myndigheter og næringslivet. Det har ført til en omfattende korrespondanse med nemnda og krav om en detaljert beskrivelse av hvem han har møtt, formål og planer med møtene og kopi av alle dokumenter i saken.

I det første brevet av 29. oktober skrev nemnda at «du ikke kan ta oppdrag eller delta i forhandlinger, møter seminar, kurs mv. i eget eller for andre foretak i karantenetiden».

«Du bes om å gi informasjon om det stemmer at du at du har reist til Iran for å ha møter med representanter for næringslivet og myndighetene, hvilke kontakter du har hatt og hva som var bakgrunnen for disse møtene», skrev nemnda.

– Jeg har kun vært på lyttestadiet, sier Per Sandberg om møtene han og Bahareh Letnes har hatt med iranske myndigheter.

Sandberg: – Kun vært på lyttestadiet

Dagen etter svarte Sandberg at «jeg har kun vært på lyttestadiet». Og videre:

«Jeg har hatt møter med representanter fra Helsemyndigheter/forvaltning, organisasjon for ulike næringssektorer i Iran, vanskelig å sammenligne med Norske organisasjoner, da dette kan være integrerte organisasjoner, men det kan likestilles med Fiskerlaget, NHO. Også dette kun i det formål å lære strukturer, maktinndeling og balanse mellom myndigheter og organisasjoner.»

Han understreket også at han ikke har inngått kontrakter, avtaler eller hatt inntekter til sitt enkeltmannsforetak.

«Til sist, jeg har hatt forhandlingsmøter, forretningsmøter. Disse møtepunktene har ikke noen berøringspunkter vedrørende saker som ligger til min karantene, hverken til tiden som fiskeriminister eller Regjeringens generelle politikk eller regjeringens Iran-politikk. Formålet med disse møtepunktene er helt oppriktig et håp om å etablere næringsvirksomhet.»

– Vi skal tjene penger som gress, sa Per Sandberg om forretningsplanene med kjæresten Bahareh Letnes.

Ber om dokumenter fra møter med iranerne

Men svaret var langt fra godt nok for nemnda, som skal ivareta både skattebetalernes penger og offentlige interesser.

«Karantenetiden du er ilagt innebærer at du ikke kan drive noen form for næringsvirksomhet eller delta i møter eller seminarer eller lignende i karanteneperioden, uavhengig av hvilket næringsområde eller sektor det måtte være. Karantene er ikke begrenset til de områdene du hadde ansvar for som fiskeriminister.»

«Dette i motsetning til saksforbudet du er ilagt, som er begrenset til saker som gjelder kvotesystemet, herunder ressursrente innen fiskerinæringen», skriver nemnda.

Nå vil den har raskt svar på syv nye, omfattende spørsmål:

– Ikke fått tilstrekkelig svar

– Nemnda må undersøke om reisen har konsekvenser for den karantenen han er ilagt. Vi har ikke fått tilstrekkelig tilbakemeldinger fra Sandberg, sier Hill-Marta Solberg, leder i Karantenenemnda.

– Hvilke konsekvenser kan brudd på reglene innebære?

– Det ligger i karanteneloven hvilke ulike reaksjoner som kan gis hvis aktivitetene er i strid med karantenen. Vi avventer nå ytterligere opplysninger fra Sandberg.

– Er dette en uvanlig sak?

– Vi har ikke gått så mange runder i noen sak tidligere i de årene jeg har vært leder, avslutter Solberg.

Karantenelovens paragraf 18 gir nemnda kompetanse til å gi «pålegg om tiltak for å bringe de ulovlige forhold til opphør», og til å ilegge tvangsmulkt.

Sandberg: Skal selge piggdekk

Tidligere i høst sa Sandberg at han og Letnes skal selge skistaver, skismurning, snøfreser, og «noen tusen piggdekk» til Iran, noe han i etterkant antydet ble sagt med et glimt i øyet.

– Iran har fire årstider hele tiden, de har mye vinter, mye bratte bakker og har ikke piggdekk. Tjene penger som gress. Det er det vi skal gjøre nå, sa Sandberg.

Sandberg måtte gå av etter at han brøt sikkerhetsinstruksen og tok med seg tjenestetelefon på reiser til Kina og Iran. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sier det er sannsynlig at det har ført til at fremmede etterretningstjenester har fått tilgang til informasjon.

Iranske myndigheter har en annen versjon, ifølge Sandberg:

– Presidentens representanter stusset veldig over saken, og de var mer enn oppgitt over påstandene om at Iran skulle ha hacket telefonen min, sa Sandberg til Dagbladet.

Per Sandberg har ikke besvart Aftenpostens henvendelser i dag.