Politikk

Nå skal mor få overta fars permisjon

 • Karen Tjernshaugen
  Nyhetssjef

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) vil gjøre det lettere for mor å overta fars foreldrepermisjon - og omvendt. Olav Olsen

 • Ingen uthuling av pappapermisjonen, mener Solveig Horne (Frp).

Tidlig neste uke sender barne— og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) ut sitt forslag til endring av fedrekvoten og mødrekvoten på høring. Hornes mål er at det skal bli lettere for familier å ta ut hele foreldrepermisjonen.

Hun foreslår at foreldre som oppfyller bestemte kriterier selv skal kunne fylle ut et egenerklæringsskjema for at mor skal kunne overta fars permisjonskvote eller omvendt.

- Vi ønsker en tillitsbasert ordning uten byråkrati og dokumentasjon. Jeg tror det er mer enn nok NAV-skjemaer å fylle ut allerede, sier Horne til Aftenposten.

Ammeproblemer

I dag har nybakte foreldre hver sin kvote på ti uker foreldrepermisjon som faller bort dersom ikke henholdsvis mor eller far tar den ut.

Fedre- og mødrekvoten kan bare overdras til partneren ved sykdom. Det er dette Horne nå vil endre.

Hun foreslår at foreldre nå også kan overdra kvotene til hverandre:

 • Dersom mor har en arbeidssituasjon som ikke er forenelig med amming, eller dersom kvotemottakeren er arbeidsledig.
 • Hvis den som skal ta ut foreldrepenger er selvstendig næringsdrivende.
 • Dersom forelderen som skal ta ut foreldrepenger var arbeidsledig men får arbeid.
 • Ved sammenhengende opphold i utlandet på minst tre måneder.
 • Dersom forelderen gjennomfører straff eller er varetektsfengslet.

Ingen saksbehandling

Uansett vil ingen ettergå om begrunnelsen faktisk stemmer. Horne foreslår at det ikke skal være noen saksbehandling i NAV av søknadene om å overdra kvotene til den andre forelderen. Hun mener det ikke skal være nødvendig å legge ved dokumentasjon på at unntaksvilkårene er oppfylt, og at det skal ikke gjennomføres stikkprøver av om kritieriene virkelig er fulgt.

Dermed vil det heller ikke være aktuelt med sanksjoner mot de som eventuelt overførere kvoten fra far til mor eller omvendt uten at kriteriene er oppfylt.

— Jo, men slik vil det være med alle tillitsbaserte ordninger. En regjering som ønsker å avbyråkratisere må være villig til å vise tillit til befolkningen, sier Horne.

To modeller

Departementet sender også en annen modell ut på høring, der man legger opp til et visst krav til dokumentasjon på at kriteriene er fulgt og der det gjennomføres stikkprøver. Horne gjør det klart at hun foretrekker den første, tillitsbaserte ordningen uten dokumentasjonskrav.

Høyre og Frp gikk til valg på at hele fedrekvoten skulle bort. Dette fikk de to partiene imidlertid ikke Venstre og KrF med på, og forslaget er ikke med i Solberg-regjeringens politiske plattform.

- Er det dere gjør nå i realiteten en avvikling av fedrekvote-ordningen?

— Nei, jeg mener det er en styrking av foreldrepengeordningen. Kvotene ligger i bunn, men foreldrene får mer tid til fri fordeling. Barna blir vinnere, fordi flere familier får muligheten til å ta ut hele foreldrepermisjonen.

Flest menn

I Høyre/Frp-regjeringens første statsbudsjett ble antallet fedrekvote-uker kuttet fra 14 til 10 med virkning fra 1. juli i år. Det innebærer at kvoten som er til fri fordeling mellom foreldrene er økt. Regjeringens egne beregninger viser at departementet tror dette vil føre til at flere mødre tar lengre permisjon og fedre kortere, noe staten tjener penger på fordi fedre i snitt har høyere inntekt.

I følge Barne- og likestillingsdepartementet tar om lag 90 prosent av mennene i dag ut hele eller deler av fedrekvoten sin, mens 10 prosent av ulike grunner ikke gjør dette.

Regjeringen har anslått at den nye ordningen vil føre til at det blir betalt ut 60 millioner kroner mer i året i foreldrepenger når ordningen er fullt gjennomført.

- Tror du den nye ordningen vil føre til at det er flest fedre som overfører sin kvote til mor, eller vil det også være aktuelt for mødre å overføre sin kvote til far?

— Det kan godt hende det først og fremst er snakk om fedre som vil overføre sin kvote. Men vi har også fått henvendelser fra kvinner som har problemer med å ta ut sin del av permisjonen.

- Menns andel av uttaket av foreldrepermisjon har økt år for år de siste tiårene. Hvordan synes du det vil være om du er statsråden som får denne utviklingen til å snu?

— Det har jeg ingen problemer med. Jeg har gitt familiene mer valgfrihet. Men jeg håper fedre vil fortsette med å ta ut permisjon.

 1. Les også

  Oslo-menn tar lengst pappaperm

 2. Les også

  Her er fedrekvoten like stor som mødrekvoten

 3. Les også

  Horne: - Hjemmeværende blir diskriminert

 4. Les også

  Mer frihet med pappa hjemme?

 5. Les også

  Høyre tror ikke på forskerne

 6. Les også

  Tror pappaer dropper perm hvis fedrekvoten forsvinner

 7. Les også

  Mener Erna Solberg misforstår pappaperm-virkeligheten

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Politikk

Relevante artikler

 1. NORGE

  Småbarnspappaer kan miste fedrekvoten etter samlivsbrudd.

 2. POLITIKK

  Nå er det påvist: Fedre følger fedrekvoten nesten slavisk.

 3. POLITIKK

  Denne utviklingen får statsråden til å tenke nytt om fedrekvoten

 4. KRONIKK

  Må pappa tvinges i permisjon?

 5. SID

  Regjeringen burde skrote hele fedrekvoten

 6. POLITIKK

  Solberg-regjeringen stoppet lovforslag som kunne fjernet fedrekvote-felle